Rosja - Kamczatka "M 6.2" Silne trzęsienie ziemi w pobliżu wybrzeża

Komentarz Zgłoś trzęsienie ziemi:
Trzęsienie ziemi uderzyło w niezamieszkany obszar w Prowincja Kamczacka.
Trzęsienie ziemi nie było wystarczająco silne, by stworzyć tsunami.
Populacja w promieniu 100 km wokół epicentrum jest szacowana na 183.
Nie spodziewamy się żadnych obrażeń w wyniku tego trzęsienia ziemi.
Szereg mniejszych wstrząsów wtórnych może wystąpić w tym samym regionie.
GDACS * wydał ZIELONY alert o trzęsieniu ziemi dla tego trzęsienia ziemi (patrz link poniżej)

Najważniejsze dane trzęsienie ziemi
Piątek, lipiec 30, 2010 w 03: 56: 14 PM w epicentrum
Głębokość (Hypocenter): 21 km
Geolokalizacja (a):
100 km (mile 65) ESE z Pietropawłowsk Kamczacki, Rosja
335 km (mile 210) na północny wschód od Severo-Kuril'sk, Wyspy Kurylskie, Rosja

Linki do najważniejszych map
USGS Shaking mapę
Google satelitarna mapa obszaru pokazujący rodzaj terenu trzęsienie ziemi miało miejsce
Eicentrum EMSC i mapa linii błędów
GDACS Earthquake Alert Green (Globalny system ostrzegania o katastrofach i koordynacji)

* GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System) zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym o klęskach żywiołowych na całym świecie. GDACS to wspólna inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej