Udoskonalony system monitorowania tsunami na miejscu Nowej Zelandii

Prawdopodobny wpływ tsunami na linię brzegową Nowej Zelandii jest teraz lepiej zrozumiany po ukończeniu dużego projektu do zainstalowania urządzenia do monitorowania poziomu morza.

Wskaźniki poziomu morza zostały zainstalowane w zakładach 17 wokół Nowej Zelandii i wysp przybrzeżnych. Czujniki ciśnienia w miernikach mierzą wszelkie znaczące zmiany na poziomie morza, a dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do centrum zarządzania danymi GeoNet firmy GNS Science ™.

GNS Science ocenia dane i doradza ministerstwu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (MCDEM) na temat poziomu zagrożenia pozowane przez tsunami. MCDEM jest odpowiedzialny za zarządzanie odpowiedzią na każde zagrożenie, które może obejmować wydawanie publicznych ostrzeżeń.

Projekt sieci tsunami, prowadzony przez Land Information New Zealand (LINZ), stanowi obecnie ważny element szerszego systemu monitorowania tsunami w Nowej Zelandii i na całym Pacyfiku.

Graeme Blick, główny geodeta w LINZ, powiedział projekt został zainicjowany po katastrofalnym tsunami 2004 na Oceanie Indyjskim, spowodowanym trzęsieniem ziemi o wielkości 9.3 u wybrzeży Sumatry. Fale do wysokości 1 odnotowano w miejscach wokół Nowej Zelandii 18 do 25 godzin po trzęsieniu ziemi, podkreślając podatność Nowej Zelandii na tsunami.

Pan Blick powiedział, że ukończenie instalacji zajęło pięć lat i stało się trudniejsze ze względu na trudne i chropowate środowisko, w którym zainstalowano wskaźniki poziomu morza, oraz długi proces uzyskiwania zezwoleń i zgód. Ostatni czujnik został zainstalowany w lipcu 2010.

Zaangażowane agencje obejmowały GNS Science, MCDEM, NIWA, MORST, Waikato University oraz firmę konsultingową URS, a także australijskie agencje zaangażowane w rozwój podobnej sieci.

œ Fakt, że sieć została ukończona na czas iw ramach budżetu, świadczy o wspólnym wysiłku włożonym w projekt? Pan Blick powiedział.

GNS Science ściśle współpracowało z LINZ, zapewniając fachową wiedzę techniczną na etapie instalacji. Dr Ken Gledhill, Geohazards Monitoring Manager dla GNS Science, powiedział, że projekt jest doskonałym przykładem współpracy w sektorze publicznym i prywatnym.

W ciągu ostatnich lat 150, Nowa Zelandia doświadczyła o tsunami 10 wyższym niż mierniki 5, które mogą narażać ludzi i mienie. Duże trzęsienia ziemi mogą mieć druzgocące skutki, zarówno na lądzie, jak i na wodzie - powiedział dr Gledhill, ponieważ ludzie w Christchurch mogą zeznawać.

œ Ponieważ instalacja sieci rozpoczęła się w 2005, kilka dużych regionalnych i odległych trzęsień ziemi spowodowało tsunami,? powiedział. œ Sieć z powodzeniem je wykryła, w tym trzęsienia ziemi 2009 Samoan i 2010 w Chile oraz wynikające z nich fale, które uderzyły w naszą linię brzegową. (Źródło: GNS Science)

Zdjęcie „Źródło: LINZ. Crown Copyright zastrzeżone.”