W jaki sposób mierzy się, oblicza i publikuje dane dotyczące trzęsień ziemi?

Geonet, nowozelandzkie biuro rządowe, które publikuje informacje o trzęsieniach ziemi, opublikowało bardzo dobry artykuł opisujący, jak trzęsienie ziemi jest mierzone, monitorowane, obliczane itd.
Earthquake-Report.com ma stałe zainteresowanie wyjaśnianiem tła liczb trzęsień ziemi dla swoich czytelników. Mamy nadzieję, że ten artykuł wyjaśni wiele kwestii dotyczących trzęsień ziemi.

Aby szybkie lokalizacje trzęsień ziemi GeoNet działa a ogólnokrajowa sieć stacji sejsmicznych, które przesyłają dane do GeoNet Data Management Center (DMC), gdzie są analizowane za pomocą zautomatyzowanych procesów. Jeśli zautomatyzowane procesy wykryją trzęsienie ziemi, zostanie powiadomiony Zespół Reagowania i jeśli Dowódca potwierdzi, że trzęsienie ziemi jest rzeczywiste i znaczące, informacja o trzęsieniu ziemi zostaje uwolniona.

Stacje sejsmiczne obsługiwane przez GeoNet składają się z sejsmometru i sejsmografu. Sejsmometr jest czułym instrumentem generującym niewielki prąd elektryczny w odpowiedzi na wstrząsy ziemi. Prąd elektryczny jest digitalizowany przez sejsmograf i przesyłany w sposób ciągły do ​​DMC w czasie rzeczywistym. Ta cyfrowa rejestracja wstrząsów naziemnych to surowe dane wykorzystywane do lokalizacji trzęsień ziemi. Stacje sejsmiczne są uzupełniane przez a sieć sejsmografów o silnym ruchu, które przesyłają dane tylko wtedy, gdy wykryją wyższy poziom wstrząsów, zwykle od trzęsień ziemi, które były odczuwane przez społeczeństwo.

Dane sejsmiczne w czasie rzeczywistym są odbierane przez komputery odbierające dane DMC znajdujące się w Avalon (Lower Hutt) i Wairakei (w pobliżu Taupo) i analizowane automatycznie pod kątem możliwych trzęsień ziemi. Procesy komputerowe poszukują wstrząsów naziemnych, które różnią się od normalnej aktywności w tle (na przykład spowodowanej pogodą i oceanami) i mogą być związane z trzęsieniem ziemi. Te zdarzenia nazywane są wykryciami. Jeśli wykrycie zostanie uznane za znaczące, odpowiednia część danych zostanie podzielona i wysłana do komputerów analizy danych DMC. Przechowują wszystkie wykryte dane o trzęsieniu ziemi, grupowanie detekcji z różnych stacji w zestawy danych o trzęsieniach ziemi. Wykrycia są zbadane pod kątem nadejścia fali P (pierwotnej) i S (wtórnej) od trzęsienia ziemi, a czasy tych przylotów są odwracane w stosunku do sejsmicznych modeli prędkości dla Ziemi, aby zapewnić najlepszą lokalizację dla zdarzenia. Wielkość trzęsienia ziemi określa się na stacji, mierząc maksymalną amplitudę sygnałów sejsmicznych i odnoszących je do odległości stacji od zdarzenia, wraz z charakterystyką sejsmometru i sejsmografu. Wielkości ze wszystkich dostępnych stacji są następnie uśredniane, aby dać ogólną wartość zdarzenia.

Dostarcza również lokalnie zarejestrowane dane z globalnych trzęsień ziemi do Międzynarodowego Centrum Sejsmologicznego w Wielkiej Brytanii oraz wstępne informacje o trzęsieniu ziemi do Narodowego Centrum Informacji o Trzęsieniach Ziemi, części amerykańskiej służby geologicznej odpowiedzialnej za zlokalizowanie głównych trzęsień ziemi na całym świecie. Dane przebiegu i zlokalizowane hipokryzje są swobodnie dostępne dla światowej społeczności naukowców za pośrednictwem sekcji Zasoby tej witryny.

Dzięki uprzejmości Geonet i GNS Science - link do oryginalnego artykułu Geoneta - GNS Science