Trzęsienie ziemi Flash Update "Over gospodarstw domowych 7,287 (ok. ludzie 35,000) otrzymały ulgę Mamasani, trzęsienie ziemi w Iranie

To jest flashowa aktualizacja trzęsienia ziemi w następującym ostatnim wydarzeniu:

Iran, Mamasami-Noorabad, M5.4, styczeń 5, 2011

Budowa obozów pomocy 15 miała miejsce w regionie Mamasani Noorabad. Koniec Gospodarstw 7287 otrzymali namioty i inne materiały. Opierając się na indeksie miejskim 0.3 za pośrednictwem CATDAT, odpowiada to przeciętnej liczbie mieszkańców 4.8 w Iranie na gospodarstwo domowe. To znaczy że wokół 35000 ludzie mogą być bez domów lub potrzebują pomocy.
Pracownicy Czerwonego Półksiężyca przedstawili uwagi, które ludzie z tych obszarów mają specjalne potrzeby, ponieważ ich domy zostały poważnie uszkodzone.

Lokalne źródła Fars News i IRNA podają, że dokonano pełnej oceny wiosek 176 w rejonie Mamasani z wykorzystaniem pracowników pomocy 280, personelu ratowniczego 50 i lekkich pojazdów 76, ciężkich pojazdów i helikopterów. Wiele wstrząsów większych niż M3.0 zostało zarejestrowanych w tym rejonie, zwiększając obawy mieszkańców.

Ostatnia aktualizacja wypadku: Zgony 0, ranni 32 i 37: ambulatoria 15, hospitalizowany 22, mniej niż 35000 bezdomni (czekanie na dane).

Sprawdź CATDAT szkodliwych trzęsieniu ziemi 2010 Podsumowanie, pomysłu na skalę tych trzęsień ziemi irańskich w 2010.

Earthquake-Report.com to Trzęsienia ziemi SOS stronie internetowej sklepu producenta.
Trzęsienia ziemi w SOS to fundacja non-profit specjalizująca się w informacjach o trzęsieniach ziemi, trzęsieniu ziemi przez klientów smarthphone i wielu innych.
iPhone aplikacji: QuakeSOS (Za darmo) i QuakeSOS znak + (Obsługuje Earthquakes SOS @ tylko 0.99 US $)
Twitter: @ Shakingearth
Facebook: Raport trzęsienie ziemi