Przykładem wideo: Jak nie działa, kiedy trzęsienie ziemi uderzyło!

Ludzie ewakuowani natychmiast po trzęsieniu ziemi

Filmy są publikowane w Internecie po prawie każdym trzęsieniu ziemi.
Ci, którzy osiągają najwyższe „wyświetlenia”, to w większości lub spektakularne filmy wideo z uszkodzonych budynków i infrastruktury lub filmy przerażonych ludzi doświadczających drżenia w ich domu.
Oprócz pokazania, jak straszne i wstrząsające jest trzęsienie ziemi, udowadniają, że PRZYGOTOWANIE DO ZIEMI ZIEMI jest dalekim snem.
Poniższe wideo pokazuje młodych ludzi 2 (prawdopodobnie w ich gabinecie), którzy filmują się nawzajem, gdy zaczyna się wstrząsanie trzęsieniem ziemi 11 2011 w lutym.
Zamiast postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi gotowości na trzęsienie ziemi, natychmiast zaczynają krzyczeć (normalnie) i uciekać (nie normalnie).
W takich przypadkach prawie wszystkie organizacje przygotowujące do trzęsienia ziemi na całym świecie proponują:
DROP, COVER i HOLD ON dopóki wstrząs nie ustanie. Gdy wstrząsanie się kończy, zaleca się ewakuację na otwartą przestrzeń.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO ZIEMI

Bądź jak najbardziej bezpieczna podczas trzęsienia ziemi.
Należy pamiętać, że niektóre trzęsienia ziemi są faktycznie foreshocks i większe trzęsienie ziemi może wystąpić.
Zminimalizować swoje ruchy do kilku krokach do pobliskiego bezpiecznego miejsca, a jeśli jesteś w pomieszczeniu, pozostań tam, dopóki wstrząs nie ustanie i nie będziesz mieć pewności, że wyjście jest bezpieczne.

Wewnątrz

* DROP do ziemi; wziąć COVER uzyskując w stabilnej tabeli lub inny mebel, a Hold On do przystanków wytrząsania. Jeśli w pobliżu nie ma stołu ani biurka, zakryj twarz i głowę rękami i kucnij w wewnętrznym rogu budynku.
* Z dala od szkła, okna, drzwi zewnętrzne i ściany, I niczego, co mogłoby spaść, takie jak opraw oświetleniowych lub mebli.
* Leżeć w łóżku jeśli jesteś tam, kiedy trzęsienie ziemi uderzyło. Trzymaj się i chronić swoją głowę na poduszce, Chyba że jesteś pod ciężkim oprawy światła, które mogłyby wchodzić. W takim przypadku przenieść do najbliższego bezpiecznego miejsca.
* Używaj drzwi do schronienia tylko wtedy, gdy znajdują się one blisko Ciebie i jeśli wiesz, że są to mocno wspierane, nośne drzwi.
* Zostań wewnątrz do przystanków wytrząsania i można bezpiecznie wyjść na zewnątrz. Badania wykazały, że większość urazów, kiedy ludzie wewnątrz budynków próbować przenieść w inne miejsce wewnątrz budynku lub próbować opuścić.
* Należy pamiętać, że prąd może wyjść lub systemy zraszające lub alarmów pożarowych może się włączyć.
* NIE należy używać windy.

OUTDOORS

* Tam.
* Odsuń się od budynków, ulicznych, i przewodów użytkowych.
* Gdy na otwartej przestrzeni, tam do przystanków szarpnięcia. Największe niebezpieczeństwo występuje bezpośrednio na zewnątrz budynków, przy wyjściach i przy ścianach zewnętrznych.
Wiele ofiar śmiertelnych występuje, gdy ludzie pracują na zewnątrz budynków tylko zostać zabite przez zanieczyszczenia spadające z zawaleniem ściany.
Ruch ziemi podczas trzęsienia ziemi rzadko jest bezpośrednią przyczyną śmierci lub zranienia.
Większość ofiar związanych z trzęsieniem ziemi wynika z zawalenia się ścian, latającego szkła i spadających przedmiotów.

W poruszającym się pojeździe

* Przestań jak najszybciej dopuszczonym bezpieczeństwa i pobyt w pojeździe.
Unikaj zatrzymywania się w pobliżu lub pod budynkami, drzewami, wiaduktów, i przewodów użytkowych.
* Postępować ostrożnie raz trzęsienie ziemi został zatrzymany. Unikaj dróg, mostów, lub podjazdów, które mogły zostać uszkodzone przez trzęsienie ziemi.

JEŚLI uwięzionych pod gruzami

* Nie zapalić zapałkę.
* Nie poruszać lub kopać kurz.
* Zakryj usta chusteczką lub odzieży.
* Stuknij w rurę lub ścianę, aby ratownicy mogli Cię zlokalizować. Użyj gwizdka, jeśli jest dostępny. Krzycz tylko w ostateczności. Krzyki mogą powodować wdychanie niebezpiecznych ilości pyłu.

(te wytyczne zostały zaktualizowane w momencie publikacji)