Drobne płytkie szok na północ od Aten

Krajobraz epicentrum trzęsienia ziemi - zdjęcie Panoramio autorstwa Kostasa K - http://www.panoramio.com/photo/3046712

UPDATE 10: 54 UTC: Po przeskanowaniu wielu naszych źródeł nie mogliśmy wykryć żadnych uszkodzeń ani obrażeń.

UPDATE: EMSC powiedział, że trzęsienie ziemi ma M3.8 na głębokości 5 km. Możliwe jest, że pęknięcia mogłyby wystąpić w domach w Yimnon, gdyby znajdowały się w bezpośrednim promieniu epicentralnym. Przewidywany MMI między IV i VI w Yimnon (Gymno), biorąc pod uwagę hipocentrum.

Niewielkie trzęsienie ziemi o małej głębokości. GFZ, GEOFON = M4.0 przy głębokości 10 km
Może to spowodować niewielkie uszkodzenia w okolicy nadśrodkowej.

52 km N Peristérion (pop 137,659 12; czas lokalny 05: 39.9: 2011 05-19-XNUMX)
24 km E Khalkís (pop 54,558; czas lokalny 12: 05: 39.9 2011-05-19)
5 km na północny zachód Yimnón (pop 2,041; czas lokalny 12: 05: 39.9 2011-05-19)

Najważniejsze dane trzęsienie ziemi
Wielkość: 4.0 (GFZ); 3.8 (EMSC)
UTC: 2011-05-19 09: 05: 42.6 UTC
Czas lokalny w epicentrum: 2011-05-19 12: 05: 42.6 UTC
Głębokość (Hypocenter): 10km (GFZ)
Lokalizacja geograficzna: 38.52 ° N 23.84 ° E (GFZ); 38.47 N 23.87 E (EMSC)

Zautomatyzowany grecki: -
(Μικρά σεισμό του μικρού βάθους. GFZ, GEOFON = M4.0. XNUMX
Αυτό έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μικρές υλικές ζημιές στην επικεντρική περιοχή.

EMSC είπε ότι ο σεισμός είναι M3.8 σε βάθος 5 χιλιομέτρων. Imίναι πιθανό ότι οι ρωγμές θα μπορούσε να έχει συμβεί σε σπίτια στην Yimnon εάν αυτό είναι προς ττή άεε Προβλεπόμενη MMI μεταξύ IV και VI στην Yimnon, δεδομένης της hipocentrum.)

Linki do najważniejszych map
Mapa satelitarna Google obszaru pokazująca rodzaj terenu, w którym miało miejsce trzęsienie ziemi (zielona strzałka)

QuakeSOS znak + i QuakeSOS darmo aplikacje dla iPhone opracowane przez Armanda Vervaeck, założyciela Raportu trzęsienia ziemi. Aplikacja ułatwia natychmiastowe przekazanie grupy przyjaciół i członków rodziny (wraz z dokładną lokalizację GPS) i karmienie użytkownikom wiadomości raportów trzęsienie ziemi. 0.99 US $ QuakeSOS + wersja będzie wspierać działalność Earthquakes SOS.

a

Trzęsienie ziemi-Report.com nagłówki na Twitterze
Przy OnlyQuakeNews : Zbierz wszystkie nagłówki naszych trzęsienia ziemi report.com artykułów znak + regularne aktualizacje bieżących wydarzeń
Przy QuakeSOS : Earthquake-report.com newsy + automatyczne powiadomienia trzęsienie ziemi z USGS trzęsień ziemi M 4.0 lub wyższej z naciskiem na trzęsienia ziemi w Ameryce i sfery Pacyfiku (4 i więcej), a wiele z resztą świata (5 i więcej) , Rachunek ten został stworzony dla naszych QuakeSOS i aplikacji QuakeSOS + iPhone
@ ShakingEarth : Trzęsienia ziemi report.com newsy + automatyczne powiadomienia trzęsienie ziemi o EMSC trzęsień ziemi M 4.0 lub wyższej z naciskiem na trzęsienia ziemi w europejskiej i azjatyckiej / Bliski sferze East ust 4 i do góry) i wiele z resztą świata (5 i więcej) . To konto zostało pierwotnie stworzone w celu stymulowania nasz Konto Facebook
@ QuakeMaps : Trzęsienia ziemi report.com aktualności z powiadomień planu wszystkich trzęsienia ziemi M 3.0 i wyższych z całego świata za pośrednictwem EMSC i USGS. To konto zostało utworzone na naszej stronie internetowej http://www.quake-maps.com

I nie czuję - Ik heb het gevoeld - Το έκανα αισθάνεται - Yo lo siento - 我 的确 感到 了 - 私 は そ れ を 感 じ て い ま し た - Ich habe es gefühlt - Bunu hissediyorum yaptı - لم أشعر أنه