Japonia Tohoku trzęsienie ziemi i tsunami: CATDAT 41 raport (październik 2, 2011)

CATDAT # 41 października 2, 2011 raport jest jednym z najbardziej kompletnych raportów opublikowanych do tej pory na trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii Tohoku, które miało miejsce w dniu marca 11, 2011. CATDAT i trzęsienia ziemi Report.com zostało zgłoszenie o tym trzęsieniu ziemi i tsunami z okrutnych chwil po to się stało, aż do dzisiaj.

Przeczytaj także : Strona Podsumowanie naszych wcześniej opublikowanych artykułów

CATDAT Earthquake-Report.com Situation Report # 41

Straty w japońskim trzęsieniem ziemi / tsunami z marca 11th ceny 30 września 2011.

Trzęsienie ziemi uderzył wysoko zaludnionych, w kategoriach światowych standardów (około 100-500 osób na km kw.)., Ale skromną zaludnionym obszarze Japonii, z wyjątkiem okolicy Sendai. Od FDMA, NPA i pracy CATDAT, trzęsienia ziemi report.com i Daniell et al. (2011) następujące zestawienie zostało połączone.

Gęstość zaludnienia w Japonii (po lewej); WIZ Intensywności jak określono poprzez PGV na stacjach WIZ (z prawej)

Około 35% budynków w okolicy powstały wcześniej 1980 około 55% od 1981-2000 i 10% post 2001. Pod względem sejsmicznym kodu, oznacza to, że około% 65 został zbudowany w ramach głównych japońskich kodów sejsmicznych (1981, 1987 itp.) i że druga% 35 wpływ miały w przeszłości przez sejsmicznych kodów i trzęsienia ziemi przedwojennych (1926, 1938). Większość budynków są drewniane w obszarze zagrożonym, o konkretne i stalowych budynków tworzących mieszankę. Przyczynia się do obszaru pomiędzy 7-9% PKB Japonii, gdy w tym 4 prefektur najbardziej dotkniętych.

CATDAT PKB per capita (po lewej); Wiek typów budynków (centrum); Odsetek typologii budowlanych (z prawej) (Daniell i wsp., 2011.)

Budynek i infrastruktura Straty

Od września 30th, 2011 ponad budynków 900000 zostały uszkodzone przez tsunami i trzęsienia ziemi. Kiedy dzieląc je w nadmorskich i nie przybrzeżnych gmin następujące wyniki dystrybucji. Należy zauważyć, że nadmorskie gminy generalnie pójść znacznie w głąb lądu, a znacznie większy odsetek nie zostało dotknięte przez tsunami, niż było.

Zabudowania

Zniszczony

Częściowo zniszczone

Częściowo uszkodzony

Nadmorskie gminy

110834

129709

229943

Non-Coastal Gminy

6946

48530

382537

RAZEM

117780

178239

612480

Ponadto około 72000 dodatkowe budynki zostały albo zalane (z minimalnymi uszkodzeniami) lub nie są uszkodzone budynki mieszkalne (z wielu wciąż liczyć).

Nad budynkami 1,000,000 zostały uszkodzone w sumie od trzęsienia ziemi, tsunami i powiązane wstrząsów wtórnych. Stay tuned na trzęsienia ziemi report.com na CATDAT Database uszkodzenia trzęsienia ziemi i trzęsienia ziemi Report.com Roku 2011 w Review - już wkrótce! To pokaże wszystkie uszkodzenia danych trzęsienie ziemi 2011.

Dane z tego trzęsienia ziemi można uzyskać wysyłając zapytanie z w formularz kontaktowy.

Od września 30th, 2011, drogi 3559 zostały zgłoszone być uszkodzony, 77 mostów, 45 grobli i 29 lokalizacje kolejowych. Ponadto około 200 osuwiska zostały zgłoszone. Danych wydaje się być niekompletne jednak z wielu miejsc, w Chiba zgłosił 2343 uszkodzonych dróg, innych prefektur, gdzie dużo potrząsając wystąpił sprawozdawcze znacznie mniej obrażeń.

Około 360 wygaszeniu pożaru przez straż pożarną.

Korzystanie relacje intensywności utworzone w budynkach z nie nadmorskich gmin (jak prawie wszystkie szkody w tych gminach śródlądowych musi być trzęsienie ziemi podobne), to następujące wyniki dystrybucji w tsunami i trzęsienie ziemi straty z Daniell et al. (2011).

Zabudowania

Zniszczony

Częściowo zniszczone

Częściowo uszkodzony

Tsunami

99751-104967

77825-103986

45989-72885

trzęsienie ziemi

12813-18027

74253-100414

539595-566493

Dodatkowe budynki 35466 są w miastach i miasteczkach w strefie wyłączonej z Fukushima I i II miejsc jądrowych. Najlepsze oszacowanie uszkodzenia budynków z Daniell et al. (2011) pochodzących z każdego z trzech zdarzeń jest trzęsienie ziemi (% 46), tsunami (% 44) i katastrofy nuklearne (% 10).

Straty gospodarcze

Ekonomicznych szacunki strat z CATDAT były dystrybuowane na trzęsienia ziemi report.com z wydaniem $ 100 mld USD do 500 mld szacunków (całkowitej, z% 70 pochodzących z tsunami), utworzony po 70 minut. Niepewność powstała z powodu wielkich strat modelowania niepewności w danych określonych intensywności i niepewności w stosunkach uszkodzeń i branż dotkniętych. W późniejszych wersjach, straty gospodarcze z tsunami zmniejszona do około 57% vs trzęsienia ziemi na% 43.

Poniżej porównanie szacunków ofiar i strat gospodarczych z różnych modeli szacowania oraz modelowania rządowych i firm. Wszystkie wyniki stanowią jedynie drżenie strat z USGS-pager. Straty gospodarcze i ofiar z EQLIPSE-Q i R są takie, jak wskazano. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na australijskiej konferencji Inżynierii Earthquake w Barossa Valley w listopadzie 2011.

Społeczno-ekonomiczne straty szacuje na trzęsienia ziemi Tohoku z różnych źródeł dla 2011 Tohoku EQ (Daniell et al. 2011)

Dawniej w takich wydarzeniach, 20-30% bezpośrednich strat ekonomicznych było oparte mieszkalnych, z szacunków od% 25-55 w innych form przemysłu, infrastruktury i handlowych strat. Około 70% zasobów kapitałowych jest śródlądowych w porównaniu do około 30% zasobów kapitałowych na wybrzeżu w prowincji Miyagi, Iwate, Fukushima i Ibaraki według japońskiego Cabinet Office. Ekstrapolacja szkody w innych prefektur, japoński szacunek Urząd Rady Ministrów powinna być około $ 231 mld raz dodając $ 23 mld straty w innych prefektur.

Około 48% całkowitych strat są oparte na tsunami, 42% oczekuje się trzęsienie ziemi na bazie i wokół 10% do należne 70000 mieszkańców w obrębie stref ewakuacji, w tym likwidację elektrowni Fukushima.

Z historycznych trzęsień ziemi i patrząc na przerwy w działalności, za miliard dolarów 280 bezpośredniej straty gospodarcze z tego trzęsienia ziemi, około $ 110 mld (2-yr) do $ 220 mld (5-yr) w dodatkowych strat pośrednich można oczekiwać. Dalsze analizy będą potrzebne w ciągu najbliższych lat.

Jest to najwyższe straty gospodarcze z każdego trzęsienia ziemi historycznie, spychając na około $ 210 mld straty (2011 skorygowane) z Wielkiej 1923 Earthquake Kanto.

Zabitych i rannych

Historyczne zgonów tsunami w CATDAT Database uszkodzenia trzęsienia ziemi z Japonii obejmuje 1498 Tokaido EQ (31000), 1586 Tsubu EQ (8000) 1707 Hoei EQ (5000-32000), 1771 Yaeyama (11941), 1896 Meiji-Sanriku (22066), 1923 Wielki Kanto (2140) 1933 Sanriku EQ (3002). Od tsunami około 18700 zmarłych i zaginionych są obecnie oczekuje.

Były 46954 potrząsając zgonów związanych w CATDAT Database uszkodzenia trzęsienia ziemi z 1900-2010 przed trzęsieniem ziemi Tohoku 2011. Spośród nich, najbardziej doszło w 1923 Wielkiej Kanto EQ (28560 potrząsając zgonów), 1927 Tango EQ (3110) 1943 Tottori EQ (1325) 1945 Mikawa EQ (2306) 1948 Fukui EQ (4618) i 1995 Kobe EQ (4823 ). Od tego trzęsienia ziemi, suma zgonów wstrząsając Obecnie około 230.

Można zauważyć, że wiele osób brakujące znaleziono od początku kwietnia 2011, co oznacza, że ​​są obecnie 20000 martwych i brakuje wyniku trzęsieniu i tsunami. Znacznie niższa niż oczekiwano 30000 w końcu marca.

Ishinomaki City w Miyagi miał najwięcej ofiar śmiertelnych o ok. 3890 obecnie oczekuje (około% 2.4 populacji). Otsuchi Town miał najwyższy procent populacji zginęło z każdej gminy (% 10.0 zgony 1382). Procenty na prawej stronie pokazują zabił populację jako procent ogółu ludności w ciągu dnia. Czerwony pokazuje ludzi potwierdziły żyje, a czarny pokazuje brakujące osoby (zmarłego).

Interesujące jest to, aby zobaczyć, że Minamisanriku - gdzie nad ludźmi 10000 odnotowano zostać zabity w wyniku tsunami w pierwszych godzinach 24, miał mniej niż 1000 zmarłych i zaginionych.

Najwyższy odsetek zmarłych i zaginionych jest oczywiście w regionach przybrzeżnych w Iwate, Miyagi i Fukushima. Dobrze byłoby, aby wiedzieć, co jest przyczyną każdej śmierci był i oczekujemy, informacja ta będzie pochodzić w pewnym momencie.

Nie wiadomo, jak wiele ofiar zginęło bezpośrednio w wyniku działania trzęsienia ziemi. Jak informowaliśmy do Ciebie z NPA już w kwietniu na temat trzęsienia ziemi report.com pierwszych ofiar 13135,% 92.5 utonęli (12143),% 4.4 zostały zgniecione na śmierć głównie tsunami zawalonych domów (578),% 1.1 palono na śmierć w różnych pożarów (148), z innych zabitych przez hipotermii i innych przyczyn. To nigdy nie będzie wiadomo, ilu zmarło z powodu trzęsienia ziemi, a oddzielona od tsunami, ale sekcje zwłok nam wskaźnik, że możemy spodziewać się, że około 1.0% z% 4.4 rozgniatane były prawdopodobnie w trzęsieniu ziemi zawalonych domów.

Ponadto, możemy założyć, część pozostałej% 2 które były nieznane były też związane z trzęsieniem ziemi (wysoka wartość% 10 można założyć). To spowodowałoby o% 1.2 lub około 158. Przy ekstrapolacji do śmierci 6000 końcowych, które nie były związane z stresu lub chorobą przewlekłą, a następnie całkowita wynosi około 230. Wartość ta odpowiada dość dobrze po 137 niż tsunami miały wpływ zgonów, które zostały zarejestrowane w obszarach nieobjętych przybrzeżnych. Niektóre z tych zgonów nie przybrzeżnych, jednak były z powodu ataku serca, pożarem lub osuwiska.

Ceny 30 września 2011, 15815 zostały zabite i 3966 brakuje (19781 w sumie). Z 19781 około 600 zakłada się od trzęsienia ziemi zginęło stresem i chorobą przewlekłą. Około 230 powinna zapaść podobne trzęsienie ziemi. Około 250 może być związane z innych przyczyn, takich jak pożary, obsunięcia ziemi itp. Około 94% zgonów są tsunami związane.

Wiek odgrywa główną rolę na szanse przeżycia ludzi uciekających z tsunami zatem, jak ludzie stają się starsze, tracą zdolność i jechać do ucieczki w wielu przypadkach. Będą również przenieść się do uratować swoje rodziny przed siebie w większym stopniu (usually!). Procentowe przewidywane końcowe są następujące śmierci podstawie wstępnych danych NPA. Powyżej% 90 od stresu i przewlekłych zgonów choroby (z czego ok. 600 oczekuje (570 zliczono z 24 lipca 2011)), które pochodzą od osób starszych, w wieku powyżej 65.

Około 6000 ludzi odnotowano na urazy w wyniku tego trzęsienia ziemi i tsunami, pokazując duży wpływ tsunami w zabijaniu ludzi kontra raniąc ludzi.

Schronienie i Bezdomnych

Szczytowa liczba bezdomnych i ludzi mieszkających w schroniskach jest trudne do obliczenia podanych niepełnych danych w ciągu kilku pierwszych dni. To było prawdopodobne, że w sumie około 700000 ludzi mieszka poza ich domów na 12th Marca jednak brakuje danych. W Miyagi, na przykład, łączna w schronach liczono na 45979 na 5.00am JST na 12th Marca, ale wtedy liczone w 320885 na 16.00 JST na 14th Marca. W prefekturze Ibaraki, szczyt 72000 ludzi w schronach zaobserwowano w 12 / 03 / 2011 na 8.00am gdy schrony otwarte, a następnie obniżona po tym.

Około 400,000 ludzie powinni być bezdomnym w wyniku tego z powodu trzęsienia ziemi (zniszczonych budynków lub usuwania przymusowej).

Wiele oficjalnych schronisk dopiero wybudowany w dzień po trzęsieniu ziemi, a nie bezpośrednio na 11th Marca. Ponadto nie było niekompletne liczenie w tym okresie. W okresie zagrożenia tsunami, jak lokalizacje Hokkaido, miał też wielu ludzi w schronach tsunami na kilka godzin po zdarzeniu. Połączenie tych czynników, oznacza to, że będzie to niemożliwe, aby dokładnie wiedzieć, co stało się w pierwszych dniach 2-3.

Patrząc na całkowity wpływ w Fukushimie z przymusowej ewakuacji ze względu na elektrowni atomowej, jeśli wszystkie osoby zostały odnalezione i tych, którzy ewakuowani zliczono, ogółem ludności, który poszedł do schronisk i innych prefektur wynosiła około 134000 osób, z czego około 90000 -110000 było ewakuowanych katastrofy Fukushima pomiędzy 24000 i 44000 były prawdopodobnie trzęsienie ziemi i tsunami wpływ. Inne czynniki mogą być włączone do gazu, wody i energii przestojów, osunięcia ziemi i ulewne deszcze, które były także obecne.

Od 30th Wrzesień 2011, wokół ludzi 56,000 mieszkasz poza prefekturze Fukushima od i wokół 50,000 wewnętrznie (z których przynajmniej 42,000 są od jądrowych miast dotkniętych).

Daniell, JE, Vervaeck, A., Wenzel, F. [2011] "Timeline społeczno-ekonomicznych skutków trzęsienia ziemi Tohoku 2011 z naciskiem na rozwój nowego światowego szybkiej utraty sejsmicznym procedury szacowania", Australian Earthquake Engineering Society 2011 Conference, lis 18-20, Barossa Valley, South Australia.

Daniell, JE [2003-2011] "CATDAT uszkadzające Database Earthquakes", przeszukiwać zintegrowana globalna baza historyczna katastrofa, Digital Database, aktualizacje v0.0 do ostatniej aktualizacji v5.022.

Daniell, JE [2010] "CATDAT uszkadzające Database Earthquakes", Paper No 6, AEES 2010 Conference, Perth, Australia.

Daniell, JE [2010] "EQLIPSE Individual Inventory Budynek Kraj", Cyfrowe bazy danych i raportów, Karlsruhe, Niemcy.

Daniell, JE, Vervaeck, A. [2011] "2011 Earthquake Tohoku - Sytuacja CATDAT Raporty 1-40" Trzęsienie ziemi-Report.com.

Daniell, JE, Wenzel, F., Vervaeck, A. [2011] "społeczno-ekonomiczne skutki trzęsienia ziemi Tohoku 2011" Badania geofizyczne Abstracts VOL. 13, EGU2011-14270.

Daniell, JE [2011] "Procedura Open źródło oceny utraty użyciu globalnych oprogramowania Modelowanie Earthquake (OPAL)", Nat. Zagrożenia Ziemia Syst. Sci, 11, 1885-1899, doi:. 10.5194 / nhess-11-1885-2011, 2011.

Daniell, JE, Khazai, B., Wenzel, F., Vervaeck, A. [2011] "CATDAT szkodliwe baza trzęsienia ziemi", Nat. Zagrożenia Ziemia Syst. Sci, 11, 2235-2251, doi:. 10.5194 / nhess-11-2235-2011, 2011.

Vervaeck, A., Daniell, JE [2011] "Artykuły Tohoku trzęsienie ziemi na trzęsienia ziemi report.com", wiele aktualizacji z 11 / 03 / 2011 do 28 / 09 / 2011.

Citigroup i JP Morgan Chase [2011] "Japanese strata trzęsienie ziemi lub do 10 bilionów jenów", Ekonomista, dostępny z adresu URL:

Credit Suisse [2011] "Hiromichi Shirakawa Tohoku Earthquake Estimate Loss", jak określono w "szwajcarskie banki oceny strat gospodarczych efektów katastrof", SCCIJ, dostęp 16 / 03 / 2011, http://www.sccij.jp/news/overview/detail/article/2011/03/16/swiss-banks-assess-economic-losses-of-disaster-effects/

EQECAT [2011a] "EQECAT Tohoku Earthquake Estimate Loss", jak określono w "japońskim trzęsienie ziemi może być najdroższym kiedykolwiek" CNNMoney, Dostępny z adresu URL: http://money.cnn.com/2011/03/13/news/international/japan_earthquake_cost/

FDMA [2011] "Sytuacja Raporty 1-139" (w języku japońskim), Raporty FDMA z 11 / 03 / 2011 do 28 / 09 / 2011, URL: www.fdma.go.jp

Prefektura Fukushima [2011] "Damage, nieszczęśliwych wypadków i Shelter Raporty 1-376" (w języku japońskim), raporty z 11 / 03 / 2011 do 28 / 09 / 2011, URL: www.pref.fukushima.jp.

Goldman Sachs [2011] "Goldman Sachs ocenia, że ​​koszt zniszczeń w ¥ 16 bln ($ 202 mld euro)", jak określono w "Nature Strikes Back", The Economist, Dostępny z adresu URL: http://www.economist.com/node/18398748

IHS Global Insight [2011] "szkody materialne może osiągnąć JPY 20 000 mld (USD 250 mld euro)", BNP Paribas Economic Research Department, 18 marca Newsletter 2011, dostępny z adresu URL: http://research.bnpparibas.com/applis/www/RechEco.nsf/ EcoWeekByDateEN / EcoWeek_11-11-PL.pdf

Prefektura Iwate [2011] "Damage, nieszczęśliwych wypadków i Shelter Raporty" (w języku japońskim), raporty z 12 / 03 / 2011 do 28 / 09 / 2011 (ponad raportów 200), URL: www.pref.iwate.jp.

Japoński Urząd Rady Ministrów [2011] "Japonia szacuje szkody Quake na 16.9 jenów trln" Reuters, Dostępny z adresu URL:

Japoński rząd [2011] "Japonia widzi Bill Obrażenia Quake do $ 309 Billion, prawie cztery Katrinas" Bloomberg, Keiko Ujikane, dostęp marzec 23, 2011.

Kouno [2011] "Skutki niedoborów energetycznych na japońską gospodarkę" Lekcje wielkiego trzęsienia ziemi Tohoku i jej wpływ na gospodarki japońskiej (4 Part), Dostępny z adresu URL: http://jp.fujitsu.com/group/fri/en/column/message/2011/2011-04-14.html

Management ", Journal of Structural Engineering, No.582 pp.31-38. (W języku japońskim).

Miyagi Prefektura [2011] "Damage, nieszczęśliwych wypadków i Shelter Raporty" (w języku japońskim), raporty z 12 / 03 / 2011 do 28 / 09 / 2011 (ponad raportów 300), URL: www.pref.miyagi.jp.

Morita, K., Nagai, Y. [2011] "Japonia Ekonomiczno Focus, gospodarcze konsekwencje trzęsienia ziemi", Barclays Capital, Japonia Economic Research, marzec 15, 2011.

NPA [2011] "NPA aktualizacje od marca r. 11", raporty NPA szkody, www.npa.go.jp.

Okada, S., Takai, N. [2004] "Funkcja indeksu Uszkodzenia budynków drewnianych do ryzyka sejsmicznego

RMS [2011] "Szacowanie Ubezpieczonych Przegrane z 2011 Tohoku, Japonia i Earthquake Tsunami", RMS Raport Specjalny, Risk Management Solutions, Inc obejrzano 12 / 04 / 2011, odnosząc się do 14th Marzec 2011 Estimate RMS, dostępny z adresu URL: http://www.rms.com/Publications/2011TohokuReport_041111.pdf.

Tokyo Metropolitan Government [1985] "Raport na oszacowaniu Obrażenia Earthquake w dzielnicach oddziale Tokio", Zapobieganie Rada Disaster Report.

USGS PAGER [2011] "USGS Pager Aktualizacje 1-12", dostępny z adresu URL: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/

Bank Światowy [2011] "trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii: Implikacje dla Azji Wschodniej", Azji Wschodniej i Pacyfiku, ekonomiczny 2011, tom. 1, dostęp marca 21, 2011, URL: http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/ Zasoby / 550192-1300567391916 / EAP_Update_March2011_japan.pdf.

Komentarze

  1. Uszkodzone drogi w Chiba jest tak duże, są prawdopodobnie z powodu skraplania, który wystąpił.

  2. Ana Paula Silva Correia i José Ribeiro Rodrigues mówi

    Wielki raport.

    Robili świetną robotę w aktualizacji utrzymywanie straty ludzkie i materialne tego trzęsienia okrutnego i prawie zapomniana.