NASA zdjęcia satelitarne ujawniły liczne osuwiska po Nepalu / Sikkim M Himalaya trzęsienia ziemi 6.9

Scenariusz Dave Petley
Dave Petley jest profesor Wilson z zagrożeń i ryzyka w Katedrze Geografii w Durham University w Wielkiej Brytanii. Jego blog stanowi komentarz do wydarzeń zachodzących na świecie osuwisk, w tym samych osuwisk, badania najnowszej, konferencje i spotkania.

Ten artykuł pokazuje po raz pierwszy zdjęcia satelitarne NASA obszaru dotkniętego trzęsieniem ziemi wokół Gangtok w Sikkimie. Jeszcze raz dziękuję Jesse'emu Allanowi i wszystkim w Earth Observatory w NASA za ich pomoc.

NASA zdołała zebrać obraz satelitarny obszaru dotkniętego trzęsieniem ziemi wokół Sikkimu w północnych Indiach, ostatnio dotkniętego trzęsieniem ziemi M-6.9. Jest to niezły wyczyn, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na końcu sezonu monsunowego, kiedy chmury są obfite w tym obszarze. Sugerowane są wiadomości i zdjęcia z witryny wielokrotne występowanie osuwisk w trzęsieniu ziemi, więc oczywiście obraz jest dobrym sposobem na obejrzenie tego. Obraz jest obrazem ALI o rozdzielczości przestrzennej 10 m, który wytwarza produkt, który wygląda jak zdjęcie lotnicze, a zatem jest łatwy do zinterpretowania.

Na górze obrazu pokazanego na obrazku poniżej znajduje się dość duża liczba osuwisk w dolinach. Przyjrzyjmy się zatem jednemu z tych obszarów. Po pierwsze, oczy z pewnością przyciągają osuwiska w północno-zachodnim rogu.

Oczy z pewnością przyciągają osuwiska w północno-zachodnim rogu

Istnieje wiele osuwisk! Kilka rzeczy do odnotowania - po pierwsze, większość slajdów jest widoczna na stokach skierowanych na wschód i południe, niewiele jest na stokach, które są skierowane na zachód. The epicentrum było około 45 km na północny zachód od tego miejsca, więc ta kierunkowość jest naprawdę interesująca i osobiście jestem nieco zaskoczony faktem, że zbocza, które zawiodły, były tymi zorientowanymi z epicentrum, a nie w kierunku tego. Druga, większość zjeżdżalni wygląda na płytkie skały które połączyły się z systemami rynnowymi; wielu z nich zainicjowało wysoko na zboczu wzgórza. Istnieje również kilka dużych slajdów bliżej głównych kanałów.

Większość slajdów jest widoczna na stokach skierowanych na wschód i południe

Oczywiście, zawsze należy zadać pytanie, czy te osuwiska zostały wywołane przez trzęsienie ziemi. Tam jest Obraz Google Earth tego obszaru z 2007, pokazany poniżej. To nie jest świetna jakość, ale wystarczająco dobra, by to zobaczyć te osuwiska nie były wówczas obecne. Jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę kierunkowość osuwisk i fakt, że są one wyraźnie bardzo świeże, że większość została wywołana przez trzęsienie ziemi. Jednak, możliwe jest również, że niektóre zostały wywołane przez zdarzenie deszczu monsunowego przed trzęsieniem ziemi.

Obraz Google Earth tego obszaru z 2007

Spróbuję ponownie wysłać wiadomość na obszar obrazu na wschód od powyższego, który ma również wiele osuwisk. Fascynujące będzie przyjrzenie się temu obszarowi na północnym zachodzie - tj. Wokół epicentrum w naprawdę wysokich górach. To właśnie tam mogą znajdować się naprawdę duże osuwiska.

Zachęcamy naszych czytelników do regularnego czytania Dave'a Petleya „The Landslide Blog”, prawdopodobnie najlepszego na świecie!
Prawa autorskie Dave Petley i „Blog Landslide"