Nowe spojrzenie na październik 2011 Van (Turcja) trzęsienie ziemi - szczegółowa analiza przez CEDIM Grupa Analiz Earthquake Sądowej

Centrum zarządzania kryzysowego i Techniki Redukcji Ryzyka

Przeczytaj także : Porównując obecną wpływ trzęsienia ziemi "Van" trzęsienia ziemi w przeszłości do wschodniej Turcji

CEDIM Forensic Zespół Analiz Earthquake

(Stan: wtorek, 25 października 2011 r., 15:00 czasu środkowoeuropejskiego i 13:00 czasu UTC)

Przy wsparciu trzęsienia ziemi-report.com

Podsumowanie

Tylko utrata dźwięku szacują obecnie dostępna jest przez KOERI z 700 do śmiertelnych 1000 z PAGER reanalysing swoje dane przynieść wartość z 10,000 ofiar śmiertelnych do nieco ponad 1000 ofiar śmiertelnych. Szacujemy, bezpośrednie straty gospodarcze się być w porządku 500-1000 mln USD danej przeszłości trzęsienia ziemi tureckiej, szkód i intensywności widział i aktualnego statusu ekonomicznego regionu.

Ponieważ nie istnieje jeszcze niepewność na intensywność ruchu naziemnego liczby te mogą ulec zmianie w najbliższych dniach. Obecnie musimy założyć, że w epicentral obszarze ruch ziemi przekroczył poziom kodu, jednak to oświadczenie będzie musiało być potwierdzone lub odrzucone przez najbliższych danych.

Policzone Liczba ofiar jest na 366 w chwili obecnej (stan na 25.10 14 ceny: 00CET). Ludzie 1301 zostało rannych, a budynki 2262 zniszczone. Trzęsienie ziemi-report.com posiada najnowsze aktualizacje.

Wali szkół pozostaje kluczową kwestią w tureckich trzęsień ziemi i wymaga pełnej uwagi agencji rządowych w przyszłości. Gdyby zdarzenie miało miejsce w poniedziałek rano, zamiast niedzielę po południu dodatkowy dramat były prawdopodobne.

Turecki Pool Ubezpieczenia Catastrophe (TCIP) przyczynia się do łagodzenia dość znaczne straty, chociaż większa penetracja ubezpieczenie byłby pomocny w rejonie Van jest tylko 14% wyjąć z politykami TCIP w stosunku do możliwej liczby.

CEDIM badania przyczynią się do poprawy przyszłych szybkich szacunków strat z innowacyjnych rozwiązań sterowanych danymi. Analiza społeczno-gospodarczych skutków w zakresie potrzeb schronienie i problemy z odbudową zostanie wydana w ciągu najbliższych godzin 24.

Ruch ziemi i intensywność

Szacunki ruchu naziemne zostały opublikowane przez Kandilli Observatory i Earthquake Research Institute ust KOERI, http://www.koeri.boun.edu.tr/). W epicentral obszarze osiągają wartości 60 proc grawitacyjnego przyspieszenia i maksymalnych prędkościach naziemnych 50 cm / s. Byłoby to poza standardowymi poziomami kodu. Intensywność EMS są szacunkowe jak powyżej VIII w obszarze o średnicy 25 km. Jednak te wartości są obliczane, a nie mierzone i muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez obserwacji terenowych z tureckich sieci silnym ruchu.

 Dzięki uprzejmości KOERI (http://www.koeri.boun.edu.tr/)

Wpływ na obszar

HDI (Human Development Index) w regionie dotkniętym katastrofą (Van, Hakkari, Bitlis, Mus) należy do najniższych w Turcji. Należy pamiętać, że jest to 2009 definicja HDI i nie aktualny UNDP 2nd wersja. HDI to połączenie szybkości czytania, pisania, długość życia i PKB (per capita). W obszarze Van (0.630), HDI jest równoznaczne z Bhutanu, Wyspy Salomona, Indie czy Kongo, w porównaniu do średniej HDI Turcji, która jest 0.810. Tak więc, rozwój regionu stwarza wiele problemów do spraw zdrowia.

 

Van Prowincja liczy 1.035 mln (stan 31.12.2010 i ABPRS) o bardzo niskiej gęstości zaludnienia odpowiadającej 54.3 / km2. W porównaniu do innych województw, średnia wielkość gospodarstwa domowego jest względne wysoki (między 7 i osób 8). Ma 539,619 mieszkających w miastach, oraz ludności wiejskiej z 495,799.

Oficjalna liczba ludności Van miasta było 367,000 w 2010 jak na adresowej systemu opartego ewidencji ludności ust ABPRS), ale wartości 500,000 i 600,000 zostały oszacowane przez źródła rządowe. Ercis część województwa ma Erciş miasto (ok. 77,000) i wiele innych osiedli. (Urban = 78,397, Rolna = 66,832). Na podstawie dostępnych danych Census 1985 i 1990 i 2000 ludność prowincji Van znacznie wzrosła w okresie od 1985 do 2000, oba miasta co najmniej podwoiły liczbę mieszkańców w ostatnich latach 25.

Miasto

 

1985

Spis ludności

1990

Spis ludności

2000

Spis ludności

2009-12-31

Zarejestrowany

2010-12-31

Zarejestrowany

Van

110653

155623

284464

360810

367419

Erciş

36582

40481

70881

74858

77065

Źródło danych: Państwowy Instytut Statystyczny, Turcja.

Bieżące straty

Prąd (25.10. 14: 00 CET) liczba ofiar śmiertelnych przedstawia się jako 366. Ludzie 1301 zostały zgłoszone jako ranny, a budynki 2262 zniszczone. Brak ekonomiczne szacunki strat ze źródeł rządowych są obecnie dostępne.

Namioty 13,000 zostały wysłane przez tureckiego punktu Czerwonego Półksiężyca około 40,000-45,000 bezdomnych. 3000 oddziały tymczasowego zakwaterowania zostały zaplanowane do stworzenia w ciągu miesiąca. 263,000TRY (około 146,000USD) zostały zebrane z datków do tej pory. Został on zaproponowany przez nadzwyczajną premiera Departamentu Zarządzania ust Başbakanlık AFET już Acil durum Yönetimi Başkanlığının), które 3 mln TRY (ok. 1.66 mln USD) jest wymagane do wstępnej nagłych wypadkach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosił (24.10.2011) wiele szkół w okolicy upadła lub została poważnie uszkodzona. Ze względu na brak dzieci były w szkole w niedzielę, poza być może te uczęszczające szkoły z internatem szczególnie wysoka liczba ofiar śmiertelnych może było uniknąć. Odnotowano jednak nauczycieli i uczniów ginie. Wali szkolne są notorycznie problem, jak widać w trzęsieniu ziemi 1999 Izmit, a ostatnio w przypadku Bingöl 2003.

Modelowanie strat

PAGER wydała 3rd wersja ich szacunków, po wcześniejszych szacunków na całym 10000 ofiar znacznie wyższa, do teraz obliczyć nieco ponad 1000 ofiar śmiertelnych (mediana), przenosząc Van miasto od IX do intensywności VIII. Straty gospodarcze również przeniesiony z ponad $ 10 mld USD, do średnio około $ 2 mld USD, z dużą zmiennością.

 

Dzięki uprzejmości PAGER (http://earthquake.usgs.gov / pager)

 

To teraz znacznie bliżej naśladuje wartości strat przewidzianych w programie ELER z KOERI które były między 700 i śmierci 1000.

Na ogół takie katastrofy miały około 10-25 proc z prowincjonalnego PKB w przeszłości, i za pomocą systemu czynnik, to nadal wydaje się, że około $ 500 mln $ 1 mld USD jest uzasadnione. Van jest jednym z najbiedniejszych regionów Turcji.

Całkowity szkody gospodarcze szacuje się w niskim jednocyfrowym mld USD z EQECAT CatWatch naśladując oszacowanie modelu pagera. Chociaż jest to 1 / 10th trzęsienia ziemi Izmit 1999, to również należy zauważyć, że to trzęsienie ziemi jest w regionie wokół 4 razy gorszy (PKB-based) niż Izmit. EQECAT przyniósł naprzód ubezpieczonego oszacowanie strat w około $ 100-200 milionów poprzez swoich modeli, które pasują również w miarę dobrze.

PKB Mus, Hakkari, Van i Bitlis razem (prowincje 4) był w porządku 8.66 mld TRY powrotem 2008 (około 6.45 mld USD 2008). % 21.3 było rolnictwo, wokół proc 15.8 był przemysł i% 62.9 był usługi. Ze względu na gospodarkę Turcji zmienia się znacząco od 1995-2010, dużo zmian nastąpiło w regionie, tworząc wiele ekonomicznych niepewności do analizy.

Ekspozycja Ubezpieczenia (TCIP)

Ważnym narzędziem do złagodzenia strat poprzez ubezpieczenia jest dostępna z tureckim Pool Ubezpieczeń katastrofy ust TCIP, www.tcip.gov.tr). Ustalono, po trzęsieniu ziemi 1999 Izmit przez dekretu z mocą ustawy No.587 "rozporządzenia z mocą ustawy odnoszących się do obowiązkowego ubezpieczenia trzęsienie ziemi" w tym samym roku, a zaczęła być uruchomione w 2001. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla prywatnych budynków mieszkalnych w gminach i oferowanych przez 29 firm ubezpieczeniowych w Turcji. W każdym ubezpieczeniu, że redystrybucji straty w czasie i przestrzeni, a tym samym łagodzi wpływ regionalnej i doczesny, ale również stanowi kodu podatność na nowoczesnych budynków.

Liczba sprzedanych polityk był na 2.43 mln 2001 (% 19 z ubezpieczeniem budynków), spadła po tym, ale wzrosła ponownie nieprzerwanie od 2003 z mniej polityki w ciągu ostatnich dwóch lat. Średnia krajowa penetracja ubezpieczenie wokół 20 proc widocznych różnic między regionami i województwom. Na przykład TCIP 2009 roczne sprawozdanie wskazuje 32.5 penetrację% w regionie Marmara, ale tylko 13.7 w regionie Anatolii Wschodniej.

Najnowsze dane z tureckiego Pool Odszkodowanie z tytułu wynika, że ​​w Bitlis są 28,919 inne nieruchomości budynki, z których 4047 mieć ubezpieczenie (ok. proc 14). Premia każdy rok jest 411,433TRY. Dla Van Prowincji Ercis i miasta Van), który jest znacznie bardziej dotknięte tym trzęsieniu, dla 64,081 budynków, 7312 z nich posiada ubezpieczenie TCIP do trzęsienia ziemi, równoważne 11.4 proc z 814,670TRY premii. Hakkari, który został także wpływ ma 16,314 domów / budynków o znacznie mniejszej wywoławcza z 1399 budynków. Tylko 8.6%, przy 144,469TRY premii.

Podsumowując Ubezpieczenie TCIP ma znacząco przyczynić się do łagodzenia strat, nawet we wschodnich regionach Anatolii.

Konsekwencje dla badań i innowacji

Szybka ocena strat (bezpośrednie straty gospodarcze, ofiary, przestoje w infrastrukturze i usługach) jest przedmiotem badań kilku instytucji, w tym CEDIM. Szacunki te zależą w dużym stopniu od dokładnych informacji z epicentrum. Oszacowanie KOERI - z wykorzystaniem lepszej lokalizacji epicentrum - zapewnia realistyczną liczbę spodziewanych ofiar śmiertelnych. KOERI wykorzystał narzędzie Open Source ELER, które opracowało w ramach europejskiego projektu badawczego NERIES. CEDIM uważa, że ​​szacunki śmiertelności powinny być wykonywane bardzo ostrożnie i publikowane tylko wtedy, gdy zostanie podane wystarczające zaufanie. Korzystając z bazy danych CATDAT, opracowywane są nowe, oparte na danych podejścia do szacowania strat.

Kwestie pomocy

Turcja w tym momencie odmówiła pomocy międzynarodowej. Biorąc pod uwagę stan rozwoju regionu, gospodarcze i społeczne straty trzęsieniu ziemi powinna być w stanie łatwo pokryty przez rząd.

Pojemność Szpital jest także problemem w grę w tym przypadku. Szpital w Erciş został poważnie uszkodzony w czasie trzęsienia ziemi według doniesień z trzęsienia ziemi w report.com, z medycznego namioty rozstawiona zamiast do szpitala. Z łóżkami 179 szpitalnych na 100,000 mieszkańca w prowincji Van jak z 2007 ust 1851 łączna liczba łóżek w województwie) i ponad 1300 osób rannych, to wiąże się z obciążeniem lokalnej sytuacji medycznej, zważywszy, że ludzie są zamieszkujący większość łóżek kiedy trzęsienie ziemi hit. Już teraz pacjenci zostały przeniesione do Ankary i Erzurum.

 

To ciekawe, że wiek populacji Van prowincji jest bardzo zawartych w młodszych grupach wiekowych. % 52 ludności jest mniej niż 20 lat z 2010 która jest bardzo niska średnia.

Aktualizacja Uczestników

Opracowaniu niniejszego sprawozdania zostały James Daniell, Friedemann Wenzel, Tina Kunz-Plapp, Bijan Khazai (CEDIM) i Armand Vervaeck (trzęsienia ziemi report.com).

 

 

CATDAT uszkadzające Earthquakes danych Mediana Database - Porównanie między poprzednich trzęsień ziemi

Października 23, trzęsienie ziemi 2011 w Van widać na jakieś porównania z innymi poprzednich trzęsień ziemi tureckiej (patrz tabele poniżej). Będą one następnie analizowano w odniesieniu do schronu w najbliższych dniach i oddzielnego szczegółowego opublikowanym raporcie.

Wybrane CATDAT uszkadzające Earthquakes Database Mediana danych - prowincje dotknięte i hypocentral informacji

Data, UTC

Wielkość, głębokość

Główne Miasta Dotknięte

Podstawowym Prowincja

Inne Wklinowanie prowincje / państwa

23.10.2011, 10: 41

7.2Mw, 5-20km

Van, Ercis

Van

Hakkari, Mus, Bitlis

19.08.1966, 12: 22

6.8Mw, 17km

Varto

Mus

Bingol, Erzurum

22.05.1971, 16: 44

6.7Ms, 4km

Bingol

Bingol

Elazig

06.09.1975, 09: 20

6.7Ms, 39km

Wszy

Diyarbakir

Bingol, Elazig

24.11.1976, 12: 22

7Mw, 9km

Muradiye

Van

Agri, Hakkari, Iran, Armenia

30.10.1983, 04: 12

6.6Mw, 16km

Narman-Horasan

Erzurum

Kars, Agri, Artvin

13.03.1992, 17: 18

6.6Mw, 26km

Erzincan

Erzincan

Gümüşhane, Bayburt, Tunceli

01.05.2003, 00: 27

6.3Mw, 14km

Bingol

Bingol

Tunceli, Elazig, Diyarkabir

Wybrany CATDAT uszkadzające Database Trzęsienia ziemi Mediana Danych Zdrowie i aspekty budowlane

ROK wydarzenie Zgony Ranny Bezdomny Afektowany Budynków zniszczonych Budynki Uszkodzone

Namioty

2011

Van-Ercis

366 *

1301 *

45000 *

700000 + *

2262 *

n / a

13000 *

1966

Varto

2517

1420

108000

217000

20007

n / a

tbc

1971

Bingol

995

1900

45000

88665

5617

3500

tbc

1975

Wszy

2385

4500

5000 + +

53372

7713

8453

3681

1976

Muradiye

3840

15000

51000

216000

9232

10175

5000

1983

Narman-Horasan

1400

1137

25000

130000

3241

7000

tbc

1992

Erzincan

652

3850

95000

322000

3879

12673

tbc

2003

Bingöl

177

530

45000 **

245000

625

3026

13000

* Dane ciągle aktualizowane - odnoszą się do trzęsienia ziemi w report.com do najnowszych aktualizacji, uwaga ** z innych przyczyn, takich jak przerwy w dostawie prądu itp..

 

Format PDF tutaj