Raport Schronisko dla wschodniej Turcji trzęsienie ziemi (stan 26 / 10) przez Sądowej CEDIM grupie Analiza Earthquake

Centrum zarządzania kryzysowego i Techniki Redukcji Ryzyka

Przeczytaj także : Porównując obecną wpływ trzęsienia ziemi "Van" trzęsienia ziemi w przeszłości do wschodniej Turcji

CEDIM Forensic Zespół Analiz Earthquake

Raport schronienie dla 23 paźdz 2011 wschodniej Turcji trzęsienie ziemi

(Status: środa października 26, 2011 @ 15: 00 CET)
Przy wsparciu trzęsienia ziemi-report.com

Tented obóz ulga - ObjectifHaber.com dzięki uprzejmości

Dziesiątki tysięcy ludzi spędziła noc jedna trzecia pod płótnie, w samochodach lub skulony okrągłe małe pożary w miastach brzęczały przez wstrząsów wtórnych pochodzących z trzęsieniem ziemi we wschodniej Turcji, który zabił setki (Reuters, 25 października). Chociaż obecnie żadne wiarygodne szacunki liczby osób bez dachu nad głową od trzęsienia ziemi 23 października w tym momencie, turecki Czerwonego Półksiężyca przygotowuje się do zapewnić tymczasowe schronienie dla około 50,000 osób (26.10 07: 00CET). W październiku 26th, Namioty 17,836 zostały przetransportowane do obszaru trzęsienia ziemi. Czerwony Półksiężyc również zmobilizować Koce 76,560, pakietów 1120 żywności, paczki 10,064 żywności, 36 mobilne kuchnie, zestawy 3051 kuchnia, 5139 katalityczne Piece (Zgłoś Earthquake). Agencja ulga była krytykowana za brak zapewnienia, że ​​niektóre z najbardziej potrzebujących, zwłaszcza na wsiach, otrzymał namioty jak temperatura spadła w nocy.

The Obecna liczba ofiar śmiertelnych jest co 461 z 1352 rannych z 09: 00 turecki Czas wczoraj. 100s nadal brakuje. 200 personel techniczny dokonujemy wstępnej oceny budynków.

W sumie w regionie znajdują się również Szukaj 3,755 i personel ratunkowy, 860 personelu medycznego, 16 psy wyszukiwania, Maszyny budowlane 595 i pojazdy, w tym 140 karetek, tasaki 7 ratowniczych, generatorów 33 i 95 toalety przenośne, 60 domy prefabrykowane z przepisem na 3000 więcej.

Nie wszystkie wysiedlonej ludności będzie dążyć publicznego schronienie, A niektóre mogą znaleźć alternatywne zakwaterowanie schronisko, pobyt z rodziną i przyjaciółmi, lub opuścić zagrożoną strefę. Decyzja o poszukiwaniu schronienia jest również kwestia zdolności radzenia sobie z dotkniętych społeczności i władze odpowiedziały. Niemniej jednak prawdziwe schronienie potrzeby i strategie będą rozwijać się w najbliższych dniach. W najgorszym przypadku trudnych warunków atmosferycznych i wstrząsów wtórnych kontynuując przedłuży wysiłków na rzecz odbudowy i ludzie będą nadal żyją w schroniskach awaryjnych (np. winterized namioty, prowizoryczne mieszkania, itp.) przed pośrednim schronienie i stałych rozpoczęciem budowy. Ostatnie trzęsienia ziemi o podobnej wielkości i w podobnych warunkach klimatycznych, we wschodniej Turcji punktu do kilku bezpośrednich lekcji dla strategii pogotowia w Van-Erciş r.

1. Wiele ofiar nie wróci do umiarkowanie lub nieznacznie uszkodzonych domów w obawie przed wstrząsów zwiększenie popytu schronienia, jak również ryzyko większej szkody dla średnio i lekko poszkodowanych domów, ponieważ zostały pozostawione Nienaprawione i narażonych na trudne warunki pogodowe.

2. Ponieważ Turcja nie miała dużego trzęsienia ziemi, takiego jak Izmit 1999 w ostatniej dekadzie znaczny zasób mieszkań z prefabrykatów mogą istniećJednak ostatnie wydarzenia pokazują, że przyspieszenie procesu odbudowy, aby zapewnić mieszkania prefabrykowane mogą spalić na panewce, jeżeli są one ignorować klimatyczne, materialnych i kulturowych warunków.

3. Minione wydarzenia wykazały również, że przesiedleńcy nie chciał się przenieść i chciał pozostać blisko swoich oryginalnych domów. Te wydarzenia pokazują, że tymczasowe schrony budowane przez lokalne środki zostały umieszczone jak najbliżej do oryginalnych domów ofiar lub gruntów należących do rodzin.

4. Z ponad 50% z tej ludności jest pod 20 latach wiele spraw społecznych, gdzie historycznie młode populacje były narażone na poważnych trzęsień ziemi doszło. Nauka i kontynuacja szkolnictwo wyższe, bezpieczeństwo, opieka nieletnich i odżywianie / zdrowie kwestie zostały niektóre wcześniejsze obawy.

Obecna sytuacja w Van-Erciş

Rysunek 1 spędzić noc poza z kilkoma kocami i ogniska, głównie z powodu strachu na wstrząsy

W tej wstępnej oceny szybki, obecna sytuacja w Van-Erciş w stosunku do wielu czynników, które zazwyczaj przedstawionych trajektorii dla strategii schronienia są omawiane. To jest po najważniejszych doświadczeń na zagrożenia ocalała w analizie porównawczej kilku podobnych trzęsienia ziemi wschodniej Turcji.

Zniszczone i poważnie uszkodzone jednostki obudowy: Najnowsze doniesienia wskazują, że 2,262 inne nieruchomości budynki załamały (trzęsienia ziemi Report.com). Wstępne szacunki życia (ELER metoda prof Mustafa Erdik, Kandilli Observatory, Stambuł) były od 700 do 1,000 osób. Na podstawie tych wstępnych danych szacunkowych KOERI umieścił liczbę bezdomnych z uszkodzenia budowlane w zakresie 5,000 do 10,000.

Narażenie na zimno: Zimna pogoda spowoduje dodatkowe obciążenie dla bezdomnych i tych, którzy boją się wrócić do swoich domów. Biorąc pod uwagę bardzo młodych pacjentek w Van (% 40 są między lat 0-14 stary i 13% lub 138,000 w wieku od 0-4 według 2010 ABPRS bazy danych, Państwowy Instytut Statystyczny, Turcja) zimne temperatury mają uczynić ją bardziej Trudno dbać o potrzeby dzieci i rodzin w schronach. Co ciekawe tylko 3% populacji w Van jest w wieku 65 lub starsze. Wokół tej porze roku temperatury w porze nocnej osiągnąć średnio 5 ° C (rys. 2). Obecne prognozy wskazują temperatury w 14 ° C i wysokiej 5 ° C na niskim poziomie środę 26th października. Przewidując sytuację schronienie w następnym dni deszczu przewiduje się znacznie od obszaru, na czwartek i śnieg w górach z temperaturami spadającymi do dnia między 6 i 8 ° C (rys. 3). Temperatury są niezmienione w piątek mroźne noce, ale nieznaczną poprawę w weekend. Pełny raport na temat warunków pogodowych we wschodniej Turcji jest kompilowany przez Bernhard Muehr w KIT ​​(http://www.wettergefahren-fruehwarnung.de/Ereignis/20111025_e.html). Można zauważyć, że średnie temperatury w listopadzie, na obszarze zagrożonym oscylować wokół 0 ° C i wskaźniki opadów waha się od 60-120mm śniegiem w górach (rys. 3).

Rysunek 2 wartości średnie ust 1966-1990) oraz ekstremalne wartości dla Van stacji, Turcja (Źródło, Bernhard Muehr) - REL Feuchte = wilgotność, Niederschlag - opadów (mm), Niederschlagstage - dni deszcz, Sonne pro Tag - Sunshine na dzień w godzin.

Rysunek 3 wzorowana śniegu i opadów deszczu na 48 godzin czwartek, październik 27th 2011. Źródło Bernhard Muehr, KIT. http://www.wettergefahren-fruehwarnung.de/Ereignis/20111025_e.html


Strach wstrząsów wtórnych
: Obszar dotknięty jest jeszcze uderzyć z ciągłych wstrząsów wtórnych. Odnotowano ponad 600 wstrząsów wtórnych powyżej 3 rząd wielkości w 72 godzin po trzęsieniu ziemi. Przez 7 z nich były większe niż 5 wielkości, w tym M5.6 i M5.9 wkrótce po trzęsienia ziemi, której M6.0 i 10 godzin po trzęsieniu ziemi, a M5.7 który spowodował wiele dodatkowych szkód w tym zawalonych domów, późnym popołudniem wczoraj (25.10 15 ceny: 00UTC ), 50 godzin po pierwotnym trzęsienia. Ta sekwencja zdarzeń zachował ludzi na ulicach z doniesieniami o wiele więcej osób opuszcza swoje domy po ostatnim wtórnymi. Jak widać poniżej, filcu wstrząsów wtórnych zostały rozłożone na dużym obszarze, co oznacza, że ​​większość populacji prowincji Van została znacznie ograniczona. Ponadto wstrząsów wtórnych doprowadziły do ​​zawieszenia działalności poszukiwawczo-ratowniczych.

W wielu historycznych trzęsień ziemi, wstrząsów wtórnych są głównym powodem, dla osób przebywających z ich domów, w połączeniu z obawy przed budynkami załamaniu aż właściwa ocena jest wykonywana. W tym trzęsieniu ziemi, jak japońskiej 2011 trzęsienia ziemi, sekwencja Aftershock przyniosły większą niż zwykle liczbę osób do opuszczenia swoich domów, które nie zostały poważnie uszkodzone lub zniszczone obudowy. Ludzie przebywają poza domem rozgrzewkę w ciepło ogniska i pokryty blachą.

Rysunek Aftershock dystrybucja 4 z EMSC reprezentujących ponad 600 wstrząsów wtórnych ponad m> 3 (dzięki uprzejmości: EMSC, http://www.emsc-csem.org/Earthquake/202/Earthquake-M7-2-Eastern-Turkey)


Wiek:
Zgodnie z bazą danych ABPRS (Państwowy Instytut Statystyczny, Turcja),% 52 ludności Van prowincji znajdują się pod 20 lat, tylko 3% są starsze niż 65 lat. % 40 to dzieci poniżej 15, jedna trzecia z nich (% 13 ogółu ludności prowincji Van) są od 0-4 lat. Z tych liczb można się spodziewać, że znaczna część osób w publicznych schronach są dzieci mające szczególne potrzeby (żywność dla dzieci, ciepłe miejsce na pobyt, odpowiednie miejsce dla rodzin w schronisku, aby umożliwić rodzinom stworzyć poczucie bezpieczeństwa) . Biorąc pod uwagę liczbę dzieci, wymaganych do szkoły oraz fakt, że budynki szkolne upadł, ważne jest, aby przydzielić dzieci do innych szkół w regionie lub na innym obszarze, kiedy szkoły są otwarte ponownie.

Rysunek Wiek dystrybucja 5 z mężczyzn i kobiet w prowincji Van, Turcja w 2010.


Mechanizmy radzenia sobie Wspólnoty
: Zdolność społecznych mechanizmów radzenia sobie ze społecznością w celu zapewnienia schronienia w nagłych wypadkach, wykonalności i prawdopodobieństwo, że ocaleni będą mogli zorganizować własne schronisko ratunkowe przed odzyskanymi materiałami, są ważnym czynnikiem decydującym o potrzebie schronienia w nagłych wypadkach. Powielanie tego, co lokalne społeczności mogą zapewnić sobie, zwiększy nie tylko zależność, ale także koszty pomocy po katastrofie.

HDI (Human Development Index) w regionie dotkniętym katastrofą (Van, Hakkari, Bitlis, Mus) należy do najniższych w Turcji. Należy pamiętać, że jest to 2009 definicja HDI i nie aktualny UNDP wersja 2nd. HDI to połączenie szybkości czytania, pisania, długość życia i PKB (per capita). W obszarze Van (0.630), HDI jest równoznaczne z Bhutanu, Indii czy Kongo, w porównaniu do średniej HDI Turcji, która jest 0.810. Tak więc, rozwój regionu stwarza wiele problemów do spraw zdrowia.

Rysunek 6 Human Development Index z prowincji w Turcji, pokazując jedną miarą zdolności radzenia sobie.


Radzenia sobie mechanizmy reagujących ceny:
Wiele czynników nabierze znaczenia przy ustalaniu polityki schroniska w najbliższych dniach.

1. odsetek ocalałych, które mają dostęp do pogotowia dostarczonych przez władze w ciągu pierwszego 24 do 48 godzin; (Obecnie w Van, z liczbą 15000 namiotów i koców 50000 przewidzianych prawie 100% ocalałych mają dostęp.)
2. Najbardziej odpowiednie i dostępne typy pogotowia dostępne dla ofiar bez dachu nad głową; (Namioty są obecnie wybór, jednak prefabrykatów obudowy i innych tymczasowych obudowa została już zaplanowana na budynku)
3. Dostępność do miejsca katastrofy; (Dla służb ratowniczych, trudności przyszedł z powodu zanieczyszczeń w pierwszych godzinach 24 jednak ulice zostały wyczyszczone i wokół sprzętu 595 budowlanej i pojazdy są na miejscu, aby umożliwić 140 ambulanse i ponad 3000 personelu ratunkowego dostępu jasny)
4. Ryzyko wtórnych katastrof, które mogą wpływać potrzeby schronienie, a (Obecnie istnieje ryzyko silnych efektów z zimowej pogody, a dodatkowe obrażenia od wstrząsów wtórnych, z uwagi na wysokość Van prowincji, osuwanie się ziemi może być czasem problem)
5. Dostępna siła robocza na miejscu katastrofy, w stanie pomoc przy budowie pogotowia (Dużo siły roboczej jest dostępna i stale rośnie jak na liczbach powyżej.)

Natychmiastowe Lekcje dla Van w porównaniu do historycznych trzęsień ziemi

Października 23, trzęsienie ziemi 2011 w akcji Van jest podobna do następujących historycznych trzęsień ziemi we wschodniej Turcji w zakresie energii sejsmicznej mierzonych w skali chwili (Mw) i wielkości fali powierzchniowej (Ms) (patrz tabela poniżej). Oto szczegóły z CATDAT bazy szkodliwego trzęsienia ziemi w różnych schronienia, budynku i ofiar wybranych historycznych trzęsień ziemi tureckiej.

Tabela 1: Wybrane CATDAT uszkadzające Earthquakes Database Mediana danych - prowincje dotknięte i hypocentral informacji

Data, UTC

Wielkość, głębokość

Główne Miasta Dotknięte

Podstawowym Prowincja

Inne Wklinowanie prowincje / państwa

23.10.2011, 10: 41

7.2Mw, 5-20km

Van, Ercis

Van

Hakkari, Mus, Bitlis

19.08.1966, 12: 22

6.8Mw, 17km

Varto

Mus

Bingol, Erzurum

22.05.1971, 16: 44

6.7Ms, 4km

Bingol

Bingol

Elazig

06.09.1975, 09: 20

6.7Ms, 39km

Wszy

Diyarbakir

Bingol, Elazig

24.11.1976, 12: 22

7Mw, 9km

Muradiye

Van

Agri, Hakkari, Iran, Armenia

30.10.1983, 04: 12

6.6Mw, 16km

Narman-Horasan

Erzurum

Kars, Agri, Artvin

13.03.1992, 17: 18

6.6Mw, 26km

Erzincan

Erzincan

Gümüşhane, Bayburt, Tunceli

01.05.2003, 00: 27

6.3Mw, 14km

Bingol

Bingol

Tunceli, Elazig, Diyarkabir

Tabela 2: Wybrane CATDAT uszkadzające Database Trzęsienia ziemi Mediana Danych Zdrowie i aspekty budowlane

ROK wydarzenie Zgony Ranny Bezdomny Afektowany

Budynków zniszczonych

Budynki Uszkodzone

Namioty **

Mieszkania tymczasowe **

2011

Van-Ercis

459 *

1352 *

50000 *

700000 + *

2262 *

n / a

17836 *

3000 +

1966

Varto

2517

1420

108000

217000

20007

n / a

n / a

11140

1971

Bingol

995

1900

45000

88665

5617

6726

9035

tbc

1975

Wszy

2385

4500

5000 + +

53372

8149

8453

4144

5805

1976

Muradiye

3840

15000

51000

216000

9552

10175

5000

10000

1983

Narman-Horasan

1400

1137

25000

130000

3241

7092

5473

3000 +

1992

Erzincan

652

3850

95000

322000

4783

13385

27250

16000

2003

Bingöl

177

530

45000

245000

5367

12073

14000

tbc

* Dane ciągle aktualizowane - odnoszą się do trzęsienia ziemi w report.com do najnowszych aktualizacji, rozmiar ** tymczasowego zakwaterowania i namiotów różni, a także tymczasowego mieszkania i obudowy prefabrykatów w wielu przypadkach budowane.

Strach wstrząsów wtórnych:

Ze względu na ciągłe wstrząsy w wydarzeniach, które miały miejsce podczas zimnej i deszczowej pogody (wszy 1975 i 1976 Muradiye i 1983 Narman-Horasan) większość ofiar bały się naprawą i pobyt nawet w domach mniej uszkodzonych. Ciężkie warunki pogodowe spowodowały więcej szkód do domów średnio i lekko poszkodowanych.

Wstrząsów wtórnych są także podstawowym czynnikiem umożliwiającym utrzymanie osób w regionie dotkniętym katastrofą powrotu do swoich domów. Zbliża się zimowe warunki i wzrost opadów jak w przypadku 1976 i 1983 istnieje ryzyko dalszego pogorszenia się lekko i umiarkowanie uszkodzonych budynków nie ulegną naprawione.

Warunkach pogodowych:

W wydarzeniach, które miały miejsce w warunkach zbliżających się do zimy (1975 Lice, 1976 Muradiye i 1983 Narman-Horasan), polityka schronienia polegała na szybkim zapewnieniu tymczasowego schronienia. Trzęsienie ziemi 1976 Muradiye miało miejsce pod koniec listopada w najgorszym zimowym trzęsieniu ziemi w Turcji przez 40 lat, a władze obawiały się, że ogromna liczba ocalałych umrze z powodu narażenia się na trudny klimat. W związku z tym żądano zimowych namiotów z ogrzewaniem i izolacją ze źródeł ogólnoświatowych, jednak pojawiały się trudności w uzyskaniu zimowych namiotów, a cały świat zapasów był niewystarczający. Przyjęta potrzeba była prawdopodobnie również niepoprawna, o czym świadczy zaradność ocalałych rodzin, które zaimprowizowały przez pół zanurzenie prowizorycznych schronów w ziemi. Po trzęsieniu ziemi 1983 Narman-Horasan większość namiotów znajdowała się na miejscu w ciągu 2 tygodni, najbardziej potrzebnych w ciągu 2 dni. W namiotach z trzęsieniami wszy 1975, w tym modele zimowe zostały dostarczone w ciągu 6 tygodni. We wszystkich trzech wydarzeniach rząd zachęcał osoby, które przeżyły, by odeszły z obszaru dotkniętego katastrofą. Innym podejściem do radzenia sobie z warunkami pogodowymi było przyspieszenie rekonstrukcji przy użyciu prefabrykowanej obudowy.

Zapewnienie winterized namioty i inne akcesoria, takie jak śpiwory, koce i pieców grzewczych dla tysięcy bez dachu nad głową również priorytetem w ostatnim trzęsieniu ziemi Van. Szczególny niepokój budzi duży odsetek osób młodych i dzieci dotkniętych w tym trzęsieniu ziemi, które są narażone na ryzyko zachorowania od zimna. Jako ustępują wstrząsów wtórnych i więcej osób wrócić do swoich domów, przywrócenie relingiem (gaz i energia elektryczna) w najbardziej dotkniętych obszarach będą również odgrywać rolę, jak ludzie poradzą sobie z warunkach zimowych.

Self-budynki:

W celu wymiany namioty, które nie były adekwatne do zimy, większość mieszkańców wsi budowali pokój jednoosobowy chatki z jakichkolwiek materiałów one zakupione, odzyskane lub zebrane w tej dziedzinie. Doświadczenie zawalonych dachów i niepokój wstrząsów doprowadziły mieszkańcy podjąć pewne środki ostrożności w budowie make-prowizorycznych domów tymczasowych (np. miejscowe środki wypracowane w dziedzinie było postawić na pokład na wewnętrznych ścianach w celu uniknięcia baraków załamaniu wewnątrz w w przypadku innego trzęsienia ziemi). Jednak mądre te środki ostrożności były, nie było żadnych wysiłków, aby szkolić ludzi w metodach budowlanych, aby stały trzęsienie ziemi domy odporne później.

Podobnie jak w przypadku poprzednich trzęsień ziemi we wschodniej Turcji, dotknięte społeczności są zaradni w radzeniu sobie z potrzebą tymczasowego schronienia wykorzystującym własne metody. Powielanie tego, co lokalne społeczności mogą zapewnić sobie wzrośnie nie tylko uzależnienie, ale również koszty po awarii ulgą. I odbudowa programy powinny brać samopomocy pod uwagę!

Budowanie zmiany:

Katastrofalne szkody we wszystkich tych wydarzeń zostały spowodowane przez czynniki często cytowanych w literaturze trzęsienie ziemi: materiały nieodpowiednie, niewłaściwe metody budowy, brak remontu wcześniejszym uszkodzeniem i fundacji nieodpowiednich. Poprawa w lokalnych metod i materiałów budowlanych konstrukcji zarówno do napraw i nowych budynkach jest bardziej pożądane niż przeniesienie wsi i miasteczek. W tych ostatnich wydarzeniach nie starano się szkolić ludzi w metodach budowlanych, aby stały trzęsienie ziemi domy odporne na później. Bez wystarczającej ilości zrozumienia lokalnie elastycznych odpornych na trzęsienia ziemi technik budowlanych, zachęt finansowych oraz edukację w zakresie nowych umiejętności, przyszłość wrażliwości obszaru pozostanie wysoka.

Podobnie jak w poprzednich wydarzeń we wschodniej Turcji, jak i post-trzęsienie ziemi programów odbudowy na całym świecie najlepsze projekty przedstawione przez dobre intencje agencji pomocowych i organizacji pozarządowych nie będzie ratować życie, jeśli nie są one zbudowane prawidłowo, czy lokalne inżynierowie pozostają wątpliwości, jak zaprojektować je. Teraz jest czas na planowanie programów odbudowy które sprawiają, że niedrogie, łatwe do wdrożenia i wykorzystują szansy, że istnieje prawo po katastrofie trzęsienia ziemi. Łatwiej jest zrobić drobne, niskie lub brak kosztów zmian w dotychczasowych sposobów budowania niż wprowadzenie całkowicie nowej technologii, lub przywróceniu tradycyjnej metody budowy. Istnieje potrzeba rozwiązań takich jak na BuildChange na miejsce stałe zmiany w praktyce budowlanej po trzęsieniu ziemi poprzez budowę lokalnych umiejętności i pobudzanie lokalnego popytu.

W miejscu Sheltering:

Większość wysiedlonych nie chcą się przenieść i chciał pozostać blisko swoich oryginalnych domów. W Narman-Horasan 1983 trzęsienia ziemi tymczasowe schrony budowane przez lokalne środki zostały umieszczone jak najbliżej do oryginalnych domów ofiar lub gruntów należących do rodzin (np. ofiary ogrody, gmina commons, użytków rolnych i wszelkie inne dogodne otwarte przestrzenie ). % 60 z mieszkańców chciał pozostać blisko swojej pierwotnej ziemi i tylko 15% chciał przeniesienie rządu. Pozostałe% 25 albo chcieli niezależnej lokalnej przesiedleń i ugód innych miastach.

Jak zauważono w tych ostatnich wydarzeń z kluczowych zagadnień w okresie przejściowym pomiędzy prowizorycznego schronienia i pośredniej mieszkanie w Van mogą być również niechęć ludzi do przeniesienia się do schronisk z dala od ich źródłem utrzymania i sieci społecznych. Potrzeba że tymczasowe schrony i struktur pośrednich umieszcza się jak najbliżej do oryginalnych domów ofiar lub gruntów należących do rodzin powinny być brane pod uwagę. Wcześniejsze doświadczenia wykazały, drogiego i dobrze zbudowany projekt w lewo pod zajmowane gdy jako arena z życia społecznego i gospodarczego nie jest brane pod uwagę.

Prefab Obudowa:

Po 1983 Narman-Horasan domy z prefabrykatów trzęsienie ziemi zostały przywiezione z Ankary po ludzi zostały umieszczone w namiotach i budynków pustych i wokół ośrodków miejskich. Dla trzęsienia ziemi wszy 1975, Pojemność rząd turecki do budowy domów prefabrykowanych tak szybko (54 dni, 1568 jednostki) było osiągnięcie, ale odwrotnie domy miał wiele braków: Klimatyzacja i kulturowe nie nadają, nie przewidziano dla zwierząt, były zbyt małe i niewiele zrobił, aby wygenerować pracować (UNDRO, 1982). Zasadniczo one odzwierciedlenie miejską zestaw klasy średniej wartości w ostrym kontraście do wsi wartości i priorytetów. Jak wszy w 1975, rząd przyjął politykę dostarczania mieszkań prefabrykowane, z planów budowy 10000 jednostek. Budownictwo mieszkaniowe Prefab rozpoczął 4 miesięcy później po trzęsieniu ziemi 1976 Muradiye jak prace budowlane nie było możliwe w miesiącach zimowych. Nie podjęto w celu zapewnienia środków na szkolenia miejscowych budowniczych w trzęsieniu ziemi odpornej konstrukcji tradycyjnych budynków.

Ponieważ Turcja nie była wielkim trzęsieniu ziemi, jak Izmit 1999 w ostatniej dekadzie znaczny zasób mieszkań z prefabrykatów mogą zaistnieć, jednak ostatnie wydarzenia pokazują, że przyspieszenie procesu odbudowy, aby zapewnić mieszkania prefabrykowane mogą spalić na panewce, jeżeli są one ignorować klimatyczne, materialnych i kulturowych warunków.

Przesiedlenie:

Ministerstwo Odbudowy i przesiedlenia przeniósł miasto 2km Lice na południu ze względu na ryzyko rockfalls ze starego serwisu. Miasto Wesz zaplanowano dla populacji 20,000 (dwa razy pre-trzęsienie ziemi ogółem). Mitchell powiedział, że "Decyzja przenieść wszy był bardzo niepopularny wśród jego mieszkańców i zostało dokonane bez ich udziału. Nowa strona nie posiadał klimatyczną schronienie przed wzgórzu, podjął cenne grunty rolne wyłączone z użytkowania i początkowo bez wody. Nowy wybór z płaskim terenie może być pod wpływem wymagań prefabrykowanych domów."Rządowa polityka przenoszenia rodzin do innych części Turcji po trzęsieniu ziemi 1976 Muradiye została zinterpretowana przez niektórych krytyków jako politycznie umotywowana. Wydaje się, że kilka rodzin przyjęło ofertę, która obejmowała koszty przeprowadzki, zapewnienie nowych gruntów i początkowe przyznanie zwierząt gospodarskich. Z Van, Ercis i wioskami dotkniętymi, miejmy nadzieję, że te same błędy nie zostaną popełnione.

Zakup zwierząt hodowlanych:

W porównaniu z poprzednim sytuacja po katastrofie we wschodniej Turcji, wydawało się, że mniejsze zapotrzebowanie na miejsca dla zwierząt i przechowywania siana po Narman-Horasan 1983 trzęsienie ziemi od Współpraca Mięso rząd i prywatni przedsiębiorcy wykupywali zwierząt. Kupowanie zwierząt lub gruntów rolnych w celu ludności wiejskiej w Van powinno być priorytetem i inwestycji minimalnych rzeczywistości gospodarstw domowych faktycznie idzie do poprawy jakości budowy. Szczegółowe szacunki strat zwierząt gospodarskich na obszarach wiejskich nie są jeszcze dostępne.

Tabela 3: Wybrane CATDAT uszkadzające Earthquakes Database Mediana Danych strat wśród zwierząt

ROK

wydarzenie

Bydło Martwe

Owce / kozy Martwe

2011

Van-Ercis

Nieznany, niektóre

Nieznany, niektóre

1983

Narman-Horasan

7483

22864

1992

Erzincan

11000

2003

Bingöl

288 +

1374 +

Referencje

Ambrayses, A., Zatopek (1967), Trzęsienie ziemi, misja rozpoznawcza, trzęsienie ziemi Varto-Usturkan (e. Anatolia) 19 Sierpnia 1966, Raport UNESCO WS> 0267, 81 AVS, Paryż, luty 1967

Aysan, Y., (1984), "Erzurum-Kars Earthquake wschodniej Turcji" Katastrofy, sierpień 1984, p.21-33

Aysan, Y., (1985), "Erzurum-Kars Earthquake revisited" Katastrofy, wrzesień 1985, s.. 23-32

Daniell, JE, Khazai, B., Wenzel, F., Vervaeck, A. [2011] "Baza danych niszczących trzęsienia ziemi CATDAT", Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2235-2251, doi: 10.5194 / nhess-11-2235-2011, 2011.

Daniell, JE [2011] "Rozwój społeczno-ekonomicznych funkcji stosowanych w niestabilnym świecie szybkich procedur szacowania strat trzęsienia ziemi", praca doktorska (niepublikowana), KIT, Karlsruhe.

Mitchell, Earthquake Wszy w południowo-wschodniej Turcji, Geografia katastrofy, USA. Air Force Academy, Colorado, 1976

Opisy przypadków, Van Prowincja, Biuro Narodów Zjednoczonych Pomocy Disaster Koordynatora (UNDRO), Genewa, 1977

. Pelling M., Maskrey'ego, A. Ruiz, P. Hall, L., "Ograniczenie ryzyka katastrofy - wyzwanie dla rozwoju", UNDP Raport 2004

http://earthquake-report.com, Aktualizacje Van trzęsienia ziemi.

http://www.trust.org/alertnet/news/turkish-quake-survivors-camp-out-death-toll-279/

Dostawcy

Bijan Khazai, James Daniell, Tina Kunz-Plapp i Friedemann Wenzel (CEDIM) z dodatkową pomoc z Armandem Vervaeck (trzęsienie ziemi-report.com).

PDF View / Download