Trzęsienie ziemi wywołane osuwiska w Sikkim, Darjeeling Himalajów

Pokłosie września 18th 2011 trzęsienia ziemi Sikkimie

Przez: Indranil Chakraborty dr Saibal Ghosh, Debasish Bhattacharya & Anjan Bora, Geologia inżynierska Division, Geological Survey of India, Eastern Region, Kalkuta

Wprowadzenie

Według Departamentu Meteorologicznego Indii (IMD) 1, silne trzęsienie ziemi wielkości M: 6.8 potrząsnął Sikkim i Darjeeling obszary Indii i Nepalu przyległych na 18.11 godzin IST na 18th września 2011 z jego epicentrum ust 27.7oN, 88.2oE) leżącej w pobliżu Sikkimu- Nepal granicy, o 68 km na północny zachód Gangtok, Sikkim z głębi jego hypocenter w około km 10. Jak na USGS szacuje 2, epicentrum tego silnego trzęsienia ziemi (6.9 Mw) leży nieco na zachód od miejsca pokazanego przez IMD. To trzęsienie ziemi było odczuwalne w Sikkimie, West Bengal do Radżastanie na zachodzie i północno-wschodnich stanów Indii, a także w Nepalu, Bhutanu i Bangladeszu. To główne trzęsienie ziemi spowodowało kilka osuwisk w regionie i wielu z nich badano podczas niedawnej po trzęsieniu ziemi fieldtrip ust 22-29 września 2011) do Darjeeling, Sikkim Himalaje. Badania terenowe zaplanowano w ciągu czterech dni 'tego zdarzenia dla najbardziej dotkniętych obszarów w Sikkim, Darjeeling Himalajów, które są dostępne przez drogach. Celem tego badania było szybką ocenę szkód spowodowanych przez te trzęsienia ziemi osuwisk spowodowanych wraz z zebraniem odpowiednich atrybutów osuwisko związanych dla inwentaryzacji i badań dodatkowych.
Jest to również istotne tutaj wspomnieć, że umiarkowane do obfitych opadów monsunowych przed wystąpieniem 18th 2011 trzęsienia ziemi września, w trakcie i po wydarzeniem trzęsienie ziemi odnotowano w niektórych obszarach, które być może również przyczyniło się do pewnego stopnia w obniżaniu ścinających zalety już poluzowane (z powodu trzęsienia ziemi wytrząsanie) nachylenie formowania masy i ostatecznie spowodowało pewne osuwiska w wybranych lokalizacjach tylko bezpośrednio po szoku po trzęsieniu ziemi. Z tego powodu uznano za mądry, aby wymienić te osuwiska jak trzęsienie ziemi wywołane osuwiska zamiast współ-sejsmicznych osuwisk w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Chociaż obecny obserwacja pole miało należytej staranności, aby nie mieszać się z osuwisk, które są wywoływane przez opady deszczu przed 18th września trzęsienia ziemi.

Obszar badań i Sejsmiczność

Badany obszar objęty Małych i Szkolnictwa himalajskich regionach o wysokości wynoszącej od 65 m (około Dudhia, Darjeeling District) poprzez 800-1200 m wokół Ranipul, Mangan, 1400 m wokół Darjeeling, 1800-2200 m wokół Gangtok, Pelling, Ravangla do 2800-3200 m wokół Kyangsla (koło Nathula) z elewacji wzrastających stopniowo od południa do północy. W Małych Himalajów w kierunku południa, nachylenie jest łagodniejsza i na pofałdowanych odcinkach liczne potoki i strumyki płyną wzdłuż depresji i wreszcie dołączyć do strumieni bagażniku. Na terenie Wyższa Himalajów, topografia jest bardzo wytrzymała, charakteryzująca się stromymi zboczami z widocznym erozją kanał ściekowy. Podział wody Tista-Rangit jest głównym północ-południe wody podział wewnątrz Sikkim Himalaje. Kolejny podział Północ-Południe wody wynosi od Lachen Chu Chu & Lachung który zaczyna się o 3000 m i powoli wzrasta do 6700 m. Na północ od Dikchu, strome grzbiety po wschodniej stronie są tam, ale o mniejszym stopniu jak doliny Tista jest podzielony przez podziału wody między Lachen Chu Chu i Lachung. W zachodniej części długie grzbiety występują - są Talang Chu Chu i Zemu podział wody. Geologicznie, górskich regionach Darjeeling i Sikkim Himalaje są częścią aktywnego Himalayan Fold-Thrust Belt (FTB), który jest geologicznie i strukturalnie złożone odsłaniając szereg przewróconego (w kierunku na południe) i wbiliśmy sekwencji różnie przekształcił pelitic i psammitic skałach ponad mezozoiku (Gondwanas) i Przedgórza skał składających się z trzeciorzędowych (Siwaliks) osadach na południu3.
Jak na sejsmicznej Mapa Strefowanie Indii4 stan Sikkim podlega strefie sejsmicznej IV - strefa duże luki. W pobliskim regionie w dalszej północy podlega strefie V i jest bardzo podatne na umiarkowane do dużych trzęsień ziemi. W tej dziedzinie większość poprzednich trzęsień ziemi były płytkie focus (<40 km) i są powszechnie z 4.5 do 5.5 wielkości w skali Richtera. Regionalny podział trzęsień ziemi i lineamentów / wad w Sikkim i sąsiadujących z obszarami Darjeeling wskazuje, że liczba minionych umiarkowany (M 5.0 do 5.9) i lekkie (M 3 do 5) trzęsienia ziemi5 są skupione wokół rys Tista trendów NW-SE kierunek. Północne przedłużenie cięć Tista rys całej NE-SW trendów Kanchanjungha rys. Innym NW-SE trendów rys oznaczony jako błąd wzdłuż rzeki pomiędzy Lachen Tista i Chungthang (i dalej na południowy wschód) wydaje się być przyczyną niektórych dużych trzęsień ziemi wielkości w regionie6.

Fot. 1: Mapa pokazująca lokalizacje 18 września 2011 Sikkim trzęsienia ziemi osuwisk spowodowanych obserwowanych wzdłuż najważniejszych korytarzy drogowych w Sikkim, Darjeeling Himalajów (w tle multi-Spectral IRS P-IV satelity LISS obraz III 2005 był używany). Lokalizacje są kreślone za pomocą współrzędnych geograficznych w Latitudes / długościami geograficznymi, z wykorzystaniem globalnego punktu odniesienia WGS 84 i parametry projekcji UTM.

Trzęsienie ziemi wywołane osuwiska

Ze względu na wrzesień 18th 2011 trzęsienia Sikkim (M: 6.8), kilka "nowych" i kilku "reaktywowanych" osuwiska wystąpiły już od stóp wzgórza himalajskiego regionu (np. Dudhia w Kurseong podrejonie, District Darjeeling, West Bengal ) do wyższego zakresu Himalajów w wyższych partiach Sikkim, Darjeeling Himalajów. Nowe osuwiska, które występowały w niższych wysokościach są głównie skoncentrowane w ramach depozytów taras strumieni tułowia jak Tista, Rangit i Balason itp. oraz w starych złóż colluvial na dolnych partiach stoku sąsiadujących strumieni tułowia (np. Jorethang-Rishi -Legship przekrój wzdłuż prawego brzegu Rangit rzeki). Na stokach o stromym ulgę, częstość rock / gruz upadku są bardziej niż do slajdów, podczas obserwacji pola wyraźnie wskazane, że bliższy do epicentral regionie częstotliwości zarówno upadku rockowej i zjeżdżalniami skalne są znacznie wyższe niż szczątków / gleby slajdów i same są bardziej skoncentrowane na grzbiecie stromych grzbietów. Ostatnia obserwacja pola szkody osuwisko związanych wskazała również, litologii i geomorfologii odegrał również znaczącą rolę w powstawaniu tych trzęsienia ziemi wywołane osuwisk. Gruzu-laden nachylenie która jest wykonana z materiału luźnego jednostkowym stok pokryty cienkimi jednostkowego depozytów Scree być bardziej podatne na uszkodzenia przez to trzęsienie ziemi. Częstotliwość spadku skalnego i rockslides są w miejscach, które są narażone na ogół ze względu na stromym zboczu, wyblakły i spękane litologii i niekorzystnie przegubowym i kinematycznie-unstable stokach.


Badania terenowe wzdłuż 12 różnych odcinkach drogowych Darjeeling, Sikkim Himalaje ujawnił w sumie 210 osuwisk proksymalnie do odwiedzanych odcinków dróg (rys. 1). Niniejszy raport nie zawiera osuwiska, które miały miejsce na naturalnym zboczu zlewni, które są niedostępne drogą lądową, dla których szczegółowe odwzorowanie inwentaryzacji za pomocą pre-i post-event wysokiej rozdzielczości imageries satelitarne dałoby dodatkowych informacji
Wśród 210 osuwisk, 195 są nowe i kilka (15) są reaktywowane nich. Liczba slajdów gruzy (114) (przykłady pokazano na rys. 2) jest nieznacznie wyższy niż slajdów rockowych w 77) i upadek rocka ust 8) (przykłady pokazano na rysunku. 3). Istnieją miejsca, w których głównym 11 osiadania i pęknięć zostały również zauważone oprócz osuwisk (rys. 4). Takie trzęsienie ziemi wywołane osuwiska są głównie z płytkim przełożenie typu, posiadające średnią głębokość płaszczyzn awarii, począwszy od 2 mi 5 m. Szczegółowy sektora mądry podział osuwisko i ich atrybuty są wymienione w tabeli 1 i odpowiednie lokalizacje obserwowanych osuwisk są kreślone na mapie (rys. 1).

Dyskusja i wnioski

Ze względu na wrzesień 18 trzęsienia ziemi 2011, duża ilość świeżych osuwisk (głównie rockslides) zostały wywołane w strome i skaliste Saffo-Tung obszarze górskim Sikkimie, która jest ograniczona w kierunku południowym przez wschodnim płynącej Talang Chu i ku wschodowi przez Tista , czyli odwrotnie do Mangan-Singhik-tunga obszarach (rys. 1). Wstępna obserwacja pole ujawnił, że w porównaniu do tego Saffo-Tung regionu, trzęsienie ziemi wywołane osuwiska i związane z nim niestabilności zboczy są mniejsze wzdłuż lewego brzegu Tista, w którym mieści Mangan i Singhik i Manul, Tung itd. Nawet w porównaniu z Saffo-Tung regionie, obszary wzdłuż prawego brzegu Talang Chu również mniejszą liczbę osuwisk spowodowanych przez trzęsienie ziemi. Chociaż obserwacja ta wymaga dalszych ratyfikacji z osuwisk mapowania (zarówno przed jak i po fazy trzęsienie ziemi) z całego regionu przy doczesnych, wysokiej rozdzielczości imageries satelitarnej, co jest prawdopodobnie podjęta wkrótce. Innym Stark obserwacja w Saffo-Tung regionu jest to, że duża liczba trzęsień ziemi spowodowanych rockslides wystąpić proksymalnie do części grzebienia o stromych grzbietów i w jej kierunku zachodnim wyższych zboczach (rys. 5), co być może wskazuje efekt topograficznej amplifikacji trzęsienie ziemi wywołane ruchem gruntowych w tych stromych ścian skalnych górskich 7 & 8. Ponadto, warto wspomnieć tutaj, że współrzędne do września 18 2011 Earthquake Sikkimie, w zależności od IMD / USGS szacunków leży również proksymalnej (WSW z Saffo) do tej Saffo-Tung górskim regionie (rys. 1). Do osunięcia ziemi, które znajdują się na niższych wysokościach w Himalajach Lesser są głównie skoncentrowane w obrębie złóż Taras (rys. 6) strumieni tułowia, takich jak Tista, Rangit i Balason itd., a także w starych złożach colluvial w sąsiedztwie brzegu główną rzek (np. Jorethang-Rishi-Legship przekrój wzdłuż prawego brzegu rzeki Rangit) z powodu zachwiania już rozluźniona i jednostkowe nachylenie formowania masy.
Choć niedawne obserwacje wykazały, że pole numer reaktywowanego osuwisk jest bardzo niższy niż liczba nowych osuwisk i większości dużych slajdów gruzy w tym regionie (np. Lanta Khola, Namok, osuwiska 9 Mile itp.) wykazują żadnej aktywności ze względu na 18th trzęsienie ziemi września. Niektóre drobne reaktywacja tylko u niektórych starych rockslides (np. Mayang Chu, B2, 13th i 17th Mile na Gangtok-Nathula drogi itp.), gdzie świeże Rock Falls z powodu trzęsienia ziemi drżenie są zgłaszane.

Referencje
1. Wstępny raport na temat trzęsienia ziemi (M: 6.8) od 18th września 2011 w Sikkim-Nepal regionie przygranicznym - przejrzysz na 18 / 10 / 2011 --http: //www.imd.gov.in/section/nhac/dynamic/ eq.pdf
2. USGS sprawozdanie Earthquake Sikkimie z 18th wrześniu 2011-http :/ / earthquake.usgs.gov / trzęsienia ziemi / recenteqsww / wstrząsów / usc0005wg6.php, przeglądać na 8 / 10 / 2011.
3. Searle, MP, Szulc, AG, 2005. Przepływu w kanale i sferoidalnego wytłaczania dużej Himalajów płyta-Kangchenjunga-Darjeeling profil, Sikkim Himalaje. Dziennik z Azji Nauk o Ziemi 25 i 173-185.
4. BIS, 2002. Kryteria trzęsienie ziemi odpornego projektowania konstrukcji: Przepisy ogólne i budynki, Bureau of Standards indyjskich (BIS) 1893: 2002 (część I).
5. Słowniczek w Seismology (IMD) - http://www.imd.gov.in/section/seismo/static/Glossary.pdf; przejrzysz na 19 / 10 / 2011.
6. Seismotectonic Atlas Indii i okolic. Geological Survey of India publikacji (2000)
7. Sepulveda, SA, Murphy, W., Jibson, RW, Petley, DN 2005. Sejsmicznie indukowane awarie nachylenia skalne wynikające z topograficzną wzmacniania silnych ruchów ziemi: przypadek Pacoima kanionu w Kalifornii, Geologia inżynierska 80, 336-348.
8. Harfa, EL, Jibson, RW, 2002. Anomalne koncentracje sejsmicznie wywołał Rock Falls w Pacoima Canyon: są one spowodowane przez bardzo podatne zboczach lub lokalnej amplifikacji sejsmicznych wstrząsając? Biuletyn sejsmologicznych Society of America 92 ust 8), w 3180-3189.

Artykuł dzięki uprzejmości Geological Survey of India, Eastern Region, Kalkuta

Komentarze

  1. Aftab Alam mówi

    Niniejszy raport ma mi pomóc w moim projekcie Practical Geografii więc chcę więcej informacji o nim.

  2. Arindam Bhattacharya mówi

    Jego dobra kompilacja. Jednak pracuję w rejonie Darjeeling, mogę mieć jakieś aktywne materiał badawczy dotyczący ochrony slajdów ziemi? Jeśli ktoś może wysłać jakiś dobry materiał na Geomorfologii Darjeeling również.

    Dzięki i pozdrawiam,

    Arindam