Wpływ czynników kulturowych i religijnych w czasie katastrof naturalnych (erupcje wulkanów)

Autor : Artykuł naukowy napisany przez Davida Harrisa, Wydział Nauk o Ziemi, University College London, Londyn

Przeczytaj także : Hazard mapa ocena Mount Merapi, Central Java, Indonezja pomocą teledetekcji

Do niedawna nie było brak badań w kulturowych i religijnych wpływów upon łagodzenia odpowiedzi na klęski żywiołowe. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzania naszą retrospektywnego badania tych wpływów w ostatnich klęsk żywiołowych, a także zrozumieć, w jakim stopniu potrzeba badań w tych wpływów kulturowych i religijnych, jest doceniane przez obecnych pracowników ograniczania ryzyka.

Zbadanie pierwszego aspektu, wybuchy Krakatau w 1883 i Pinatubo w 1991 zostały porównane, aby pokazać jak kulturowe i religijne odpowiedzi z czasem uległy zmianie. Erupcje, chociaż 108 lat od siebie, wykazał podobne tendencje w całym, na przykład: synkretyczne relacji między ortodoksyjnymi religiami i wierzeniami tradycyjnymi, alkoholi unikalnych i dużym spektrum działań przez miejscowej ludności kontrolowanych przez swoich przekonań kulturowych i religijnych.

Aby zbadać drugi aspekt, kwestionariusz ankiety został przygotowany i wysłany poprzez IAVCEI i wulkan LISTSERV listach dyskusyjnych. Odpowiedzi 170 zostały zebrane. Celem tego badania było zrozumienie, jak i społecznej ziem obecnie naukowcy dostrzegają znaczenie wpływów kulturowych i religijnych, do ograniczania ryzyka. Wyniki badania wykazały, że znaczna część (% 88.8) respondentów uważa, że ​​konieczne są dalsze badania i że jest kluczowym aspektem w edukacji i świadomości lokalnych populaces.
Okazało się, że sukces narzędzi analitycznych wykorzystywanych zarówno na dowodach z Krakatau, Pinatubo, a wyniki badań zróżnicowanych z aspektem rozważane. Z jednej strony, wpływ religii może być rozumiane przez analizę treści, koncentrując się na kluczowych słowach znaczenia religijnego. Z drugiej strony, szeroki zakres terminologii używanej do opisu i interpretowania wpływy kulturowe oznaczało, że inne podejście potrzebne. Uziemione teoria została wykorzystana do określenia roli kluczowych pojęć, a nie działa poprzez konkretne słowa.

Przyszłe badania może obejmować integrację społeczności lokalnych w polityce ograniczania ryzyka, jak również z wykorzystaniem lokalnych tradycji ustnej w procedurach ewakuacyjnych, integrując tym samym partnerstw między środowiskami naukowymi i populacji lokalnych.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zbieranie danych, analiza i interpretacja obecne w tego wyniku rozprawy z mojej własnej pracy sam. Potwierdzam również, że ta praca jest w ramach limitu określonego słowa dla mojego systemu stopni.

1. Znaczenie kultury i religii w wulkanicznej redukcji ryzyka

1.1 Pustka w badaniach katastrof

W ciągu ostatnich dwóch dekad stało się oczywiste, że jest nieważne w zakresie badań katastrof. Badania naukowe katastrofa osiągnęła niewielki wysiłek studiowania i porównaj międzykulturowe doświadczenia, perspektywy i postrzegania dotkniętych i zagrożonych narodów katastrof naturalnych (Alexander 1993; Schlehe 1996; Lavigne wsp. 2008; Chester 2005; Paton et al 2001). Jednak każda populacja wpływ zagrożenia będą mieli swoje własne szczególne społeczne i kulturowe załączników. Dlatego też, w celu uzyskania ważnej oceny wrażliwości i ryzyka, pomysły i koncepcje kultury i społeczeństwa musi być brane pod uwagę.
Ponieważ kultura i społeczeństwo wpływają na wrażliwość społeczności, kluczowe znaczenie ma minimalizacja ryzyka, aby naturalne i społeczne nie były od siebie oddzielone, ponieważ czyniąc to, zachęcają do niezrozumienia dodatkowego obciążenia powodowanego przez zagrożenia naturalne (Wisner i in. 2004) . W tej tezie twierdzę, że ta pustka nie jest nigdzie bardziej widoczna niż w badaniu, w jaki sposób praktyki kulturowe i religijne kształtują klęski żywiołowe i ich reakcje.

1.2 Definiowanie kultury i religii

Chociaż różne definicje kultury i religii istnieje w antropologii, socjologii i literatury (np. katastrofy Peoples i Bailey 2011; Samovar wsp. 2009; Nanda i ogrzewa 2010), warunki kultury i religii może być łatwo opacznie. Pojęcie kultury można zobaczyć w dwie lampy, jedna jest, że kultura jest ucieleśnieniem społeczeństwa, zmienia się i umieszczenie powodem różnych obiektów, a drugi jest czysto behawioralnych; umieszczenie powodem działań i motywów. Do tej tezy, to ostatnie określenie jest używane, jak i motywy działania są niezbędne dla ograniczenia ryzyka.

Wielu badaczy twierdzi, że religia i kultura są ze sobą nierozerwalnie splecione (np. Foucault i Carette 1999; Scupin 2008; Kölbl-Ebert 2009). Jednak z punktu widzenia ich wpływu na żywiołowe, mi się, że religia różni się od kultury, że jest to specyficzny aspekt w społeczeństwie, zazwyczaj generowane z zabytkowych prądy w obrębie samej kultury lub z miejsc odległych miejsc (np. muzułmanie i Mekka). Ta wyraźna różnica między religią i kulturą podkreśla, jak reakcje mogą się różnić od osoby i od zdarzenia do zdarzenia, na całym świecie. Możliwe jest również, aby w różnych hodowlach, mają wspólną religii np. Chrześcijaństwo i jego wpływ na całym świecie. Definicja, która teza ta będzie używać do "religii" będzie oparty na Banton (2004) i Horton (1960) i przedstawia się następująco:

Wiara w nadprzyrodzone siły lub istoty, która wpływa na zachowanie człowieka i / lub rozumienia otaczającego świata przez niektórych nauk lub tomów. Wpływ ten jest zależny od tego, gdzie społeczeństwa i / lub osób, znajdują się na religijnej widm z prawosławnym rdzennej i monoteistyczna do politeistycznych.

Te dwa widma podkreślają, że religia nie jest ściśle jedna lub druga. Społeczeństwa i jednostki mają różne środki dotyczące tego, jak surowe są ich religijne tendencje, co wpływa na ludzi w różnym stopniu. Społeczeństwa i jednostki mogą również posiadać jednocześnie wiele religii, zwanych synkretycznymi społeczeństwami (Chester 2005).

Te kulturowe i religijne załączniki mogą zostać zmienione i / lub wpływ zagrożenia, które modyfikuje ludności lukę. Ten "ewoluuje scenariusz ryzyka" (Boyd 1976) jest jednym z kluczowych procesów, które kształtują społeczeństwa i kultury, jak reagować na zagrożenia, obecnie i w przyszłości.

Cultures 1.3, religii i wulkaniczne Zagrożenia

Różne katastrofy naturalne, na przykład: trzęsienia ziemi i tsunami może wywołać religijne i kulturalne odpowiedzi. Jednakże ten skupia się na wulkanicznych teza katastrof z kilku powodów. Wulkany nie tylko powodować różne zagrożenia, ale erupcja może trwać dzień do roku (np. Mt Etna, Sycylia). Innym powodem jest to, że wulkany są wizualnie trwały i dzięki długim czasie spoczynku często mogą tworzyć różne tradycji ustnej w czasie.

Katastrofy wulkaniczne dostarczają znaczące przykłady kultury i religie społeczeństw, kształt i ich strategie ograniczania ryzyka (Blong 1984), często określane jako "wulkan subkultury" (2008 Dove). Erupcje wulkanów mają skłonność do wpływania kulturę, utrzymanie i rozumowań w skali lokalnej. Wraz z kulturowych i religijnych koncepcji kształtowania społeczności, zachowanie ludzi i wrażliwości, wulkaniczne zagrożeniach znane są również być głęboko zakorzenione w kontekście społeczno-gospodarczego i historycznego rozwoju obszaru (Chester 1998).

W większości przypadków (np.:.. Mt. Merapi, Mt Agung i Mt Vesuvius), populacje ludzkie, którzy mieszkają na obszarach aktywnych wulkanicznie przez dłuższy czas mają historii mówionej, co można interpretować jako erupcji wulkanicznych (Ort wsp. 2008). Te historie ustne mogą być zapamiętane w legendzie lub często może stać włączone do rytuałów religijnych. Przejściowe lub migracji ludności, które żyją wokół regionach wulkanicznych rzadko pokazują takie uziemionych historii mówionej w swoich hodowlach, a zatem mogą być bardziej narażone (Ort wsp. 2008).

Rozumiejąc, że istnieją różnice między różnymi religiami i kulturami są krytyczne dla rozwoju odpowiednich środków komunikacji wulkaniczną ryzyka i zachęcanie właściwych odpowiedzi. Stąd ważne jest, aby zrozumieć, lokalnych kultur i religii, jeśli odpowiedzi na klęski żywiołowe mają odnieść sukces (Chester i Duncan 2007).
Korzystanie dokumentalne i historyczne dane z wulkanicznych erupcji Krakatau w 1883 i Pinatubo 1991 teza ta będzie podkreślać znaczenie religii i kultury w tych ostatnich erupcji. Następnie, wykorzystując ankietę mającą na celu bieżącego ziemi i nauk społecznych (wysłane przez Volcano LISTSERV i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wulkanologii zaawansowane i Chemii Ziemi Wewnętrznych (IAVCEI) list adresowych) zbada, jak religia i kultura w wulkanicznych żywiołowych jest postrzegana obecnie w społeczności naukowej. Wreszcie będzie dostarczać dalsze zalecenia, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę do ograniczania ryzyka.

2 Dotychczasowe badania kulturowe i religijne odpowiedzi na wybuchy wulkanów

2.1 Kontrastujące kultury, religii i tradycji ustnej w wulkanicznej redukcji ryzyka

Kultura 2.1.1
Dominujący, współczesny widok z zagrożeń naturalnych jest jeszcze ustalona przez geofizycznych i geotechnicznych perspektyw (Hewitt 1983; Chester 1993; Schlehe 2008). W konsekwencji, złożonych motywacji indywidualnych i grupowych działań w różnych środowiskach kulturowych, które doprowadziły do ​​pierwotnej katastrofy rzadko są analizowane i rozumieć (Kazimierz 2008).

Jedenaście lat temu w badaniach katastrof void odnotował Bankoff (2001). Stwierdził, że jest niewystarczająca dbałość o rozpatrzeniu historyczne korzenie z których "ryzyko" jest powszechnie prezentowane. To była pierwsza z wielu prób do przedstawienia kultury w świetle katastrof i choć wiele z kultury i jej religię spoczywa na tej historii regionów, (2001) Bankoff Podejście nadal nie w pełni dopełnić obrazu kultury i religii w całości. Jeśli czynnik ludzki katastrofy naturalne są w pełni zrozumiałe z punktu widzenia ich reakcji, ich historii i ich poglądami, a następnie analiza kulturowych i religijnych reakcji na wybuchy wulkanów można uruchomić.

Niestety wspólnota nie tylko zawierać jeden zestaw scenariuszy, perspektyw lub podatnością na jednym wydarzeniu lub zagrożenia. Wynika to z różnych czynników, takich jak: wiek, doświadczenie, płeć, status społeczny lub religijne zmieniają sposób ludzie zachowują się w pewnych sytuacjach. W ten sposób, każda wspólnota rozmiar będzie zawierać takie różne luki, perspektywy i przekonania, że ​​jest to możliwe, w niektórych miejscach, że każda osoba może mieć swoje zalety i wady różnych scenariuszy i zdarzeń naturalnych zagrożeń.

To generuje różnorodne luki w zasięgu znanego regionu, z ogólnej zasady, że większy obszar mierzony bardziej zróżnicowane luka może być do różnych zagrożeń. Luka może być oceniana na wiele różnych czynników: ekonomicznych, społecznych, demograficznych, politycznych i psychologicznych i dlatego jest zbyt skomplikowany do niewoli przez modele, ram i cyfr (Twigg 2001). Uznaje się również, że wpływ kultury i jej reakcji na klęski żywiołowe, waha się dziko, od upadku kultury, poprzez rozdrobnienie społeczeństwa, zmiany dramatyczne oraz rozwój nowych technologii, pozornie zmiany (Ort wsp. 2008; Grattan i Torrence 2010 ). Dlatego rozumiejąc głęboko zakorzenionej kultury lokalnej należy uznać kluczowe znaczenie, jeśli odpowiedzi na katastrofy mają odnieść sukces (Chester 2005).

Wielu badaczy (np. geolodzy i wulkanologów) wątpić w znaczenie kultury w sytuacjach wyjątkowych, potencjalnie, jak jest zbyt wiele czynników do oszacowania (Twigg 2001). Chociaż poprzednie przykłady i ich ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich dwóch dekad, na przykład: Mt. Merapi 2010 (Donovan i Suharyanto 2011; Harris 2012) i Mt. Pinatubo 1991 (Punongbayan i Newhall 1996) wskazują, że dla skutecznego zarządzania kryzysowego, kultura nie powinna być uważana za ciemnoty, zabobonów i zacofania (Chester 2005), i że potencjalne znaczenie tradycyjnych Wiedza jest często zapomniane (McAdoo wsp. 2008).

Religia 2.1.2
Świątynia linki do wulkanizmu jest wciąż tematem dyskusji. Elson i wsp. (2002) opisuje związek w sposób nieco lirycznego:

"[Wulkany] są ogniem, ziemia wstrząsające stworzeń, który towarzyszy błyskawica i grzmot, mają uprawnienia, aby włączyć dzień do nocy ... Nic dziwnego, że rytuał i wulkanizmu iść ręka w rękę."

Mając na uwadze, że ponad 1,500 wulkany były aktywne w holocenie na całym świecie (Małe i Naumann 2001), może to być zaskoczeniem, że symbolika nie jest rozpowszechnione w kontekście globalnym, ale jako Hanska (2002) stanowi:

"Ostatnie reduty religijnych wyjaśnienia katastrofy są albo znaleźć w ekstremalnych biblijno-dosłownego kręgach chrześcijańskich w MEDC-tych, lub w tych społeczeństwach, w ciągu LEDC'S które są stosunkowo nietknięte przez siły modernizmu".

Hanska (2002) zakłada, że ​​skrajny Christian okrąg jest jedyną religią, która skupia się na klęski żywiołowe i ich skutki na ludzi w oszczędniej rozwiniętych (MEDC s). To jest złe, i jest w toku błędem popełnianym przez głównych traktatów i poprzednie raporty awarii.

W rzeczywistości niektóre poważne badania pomijają religię w ocenie prac w terenie (Burton i in. 1993, Drabek 1986, Lewis 1999), zakładając, że nie ma to znaczenia w MEDC. Jednak nawet w ostatnich ostrzeżeniach o erupcji Popocatepetl w Meksyku w kwietniu 2012 (szybko modernizujący się kraj) tylko połowa ludności otaczającej wulkan zgodziła się ewakuować; z lokalnym mieszkańcem stwierdzającym: "Dwa dni temu, kiedy wulkan chciał rzucić ogień. Church Bells zaczęły się mnożyć, wzywając ludzi do modlitwy ... i w ten sposób uspokoiliśmy wulkan "(BBC 2012). To dodaje argument przeciwko Hanska (2002). Erupcje Mt. Etna jest również doskonałym przykładem do użycia przeciwko wypowiedzi Hanska (2002). Sycylia jest dobrze rozwiniętym krajem, a przy okazji okazjonalnie pobliscy księża i relikty paradnych ludów, gdy występują duże erupcje, na przykład w 2001 (Chester i inni 2008).

W praktykach ograniczających ryzyko, religii jest powszechnie postrzegany jako złe zachowanie, np.: modlitwa czy procesje zwiększa liczbę osób na niebezpieczeństwo. Jest to prawdą w przypadku niektórych katastrof, na przykład: Mt Merapi w 2010 (Donovan i Suharyanto 2011) i Mt Agung w 1963 (Jennings 1969). Chester i wsp. (2008) wykazały, że około Wezuwiusz i Etna praktyka religijna nie wydają się blokować inne typy ochrony zachowania, ale są po prostu jednym z zachowań ochronnych stosowanych przez ludzi, przed, w trakcie i po wulkanicznych katastrofy. W rzeczywistości, religijne lub kulturowe mechanizmy radzenia sobie z klęskami żywiołowymi, takimi jak wybuchy wulkanów, są wysoce adaptacyjne, umożliwiające dotkniętych osób i grup, aby łatwiej przyjąć zdarzenie i rozpocząć proces odzyskiwania (Nolan 1979), na przykład: pomoc kręgach chrześcijańskich z odzysku w Pinatubo i wymiana sieci występujące w Papui-Nowej Gwinei (Chester i Duncan 2010).

Podobnie jak "kultura", religia nigdy nie może zostać oderwana od powiększyć obraz ograniczenia ryzyka, jak zawsze oddziałuje społecznych, gospodarczych i politycznych ograniczeń w budowie ludności luki w obliczu zagrożeń naturalnych (Gaillard i Texier 2010 ).

Paradygmat w badaniach katastrof na temat religii i klęsk żywiołowych jest skażony przez trzech niekorzystnych. Po pierwsze, jest nie branie pod uwagę różnorodność wierzeń religijnych na całym świecie i zamiast tego koncentruje się na koncepcji judeo-chrześcijańskiej. Po drugie, i niewielki rozwój od pierwszego zestawienia, religia i naturalnego paradygmatu katastrofy jest postrzegana niemal niewiedzy lub zacofania. Po trzecie, paradygmat jest pokazany w świetle, które zakłada, luki i ograniczenia w postaci prostego modelu efektywnego i trwałego zmniejszenia ryzyka opartą na zasadach wypracowanych w krajach zachodnich. Jednak miejsca materii i religie są zawsze osadzone w lokalnych kulturowych przekonań (Gaillard i Texier 2010).

Z drugiej strony, w ciągu ostatnich dziesięciu lat i naukowców socjologów są coraz próbuje współpracować. Społeczne naukowcy inżynierii partnerstwa z wielu społeczności na całym świecie w ciągu zmniejszenie ryzyka katastrof i odkryli, że społeczności żyjące wokół obszarów klęsk żywiołowych mają pewne rodzime Wiedza na temat klęsk żywiołowych, które są albo zbudowane na doświadczeniach, opowiadania całego pokolenia lub za pośrednictwem sztuki. Wiedza te nazywane są ustne tradycje.

2.1.3 tradycji ustnej
Ustne tradycje są głównym wydziału kultury, który pochodzi z obcowania z pewnego krajobrazu, często są one ukształtowane i zbudowane na różnych opowieści z ziemi, albo o stworzeniu góra, imprezy poprzedniego lub nawet ewentualnego przyszłego zdarzenia. Doustne historie erupcji wulkanicznych zostają włączone do społeczeństw i społeczności okolic wulkanu albo poprzez obrazowania w sztuce, pamiętać poprzez legendy, lub najczęściej zostając włączona do rytuałów religijnych (Ort wsp. 2008).

Nie jest niczym niezwykłym dla różnych form komunikacji, takich jak historie, pieśni, obrzędy lub obrazy, które zostaną utworzone w czasie klęski żywiołowej; ustne tradycje są jednym z takich stworzenie. Choć ukształtowana przez kompresję, stylizacji i czasu, z uwagi na ich charakter przekazywania przez pokolenia (fryzjer i fryzjer 2004), te tradycje ustne mogą być zbudowane, w części, aby zapewnić dostosowanie społeczeństwa do środowiska (Minc 1986), w tym ograniczenia miejscowych zagrożeń wulkanicznych (Cashman i Cronin 2008) i odzyskiwania danych (Shanklin 2007).

Źródła tego typu może być wykorzystana do uzyskania w inny sposób niedostępne perspektywy, nie tylko na funkcjonowanie kultur narodów nie-piśmiennych, ale także na znaczenie wydarzeń w ich przeszłości (Moodie wsp. 1992). Mimo to wydaje się, że zostały zaniedbane w ostatnich czasach jak Cashman i Cronin (2010) roszczenia;

Do tej pory te tradycji ustnej lub opowiadania zostały w dużej mierze pomijane w nowoczesnej wulkanicznego łagodzenia zagrożeń, to jest w pomoc społecznościom lokalnym, aby się bardziej odporne na wulkanicznych zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.

Wydaje się, nastąpiła przerwa, a raczej błąd w komunikacie, ponieważ oświadczenie Moodie i wsp. (1992) 's. Międzynarodowa Dekada Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych (IDNDR) został wyznaczony do 1990 do 2000 i starali się pośredniczyć i zmniejszyć ryzyko na wszystkich rodzajach klęsk żywiołowych. Lista "Wulkany dekady" został stworzony, który zawiera wulkany, które zostały uznane za "najbardziej zagrożona". Strategia miała obietnicę kontynuowania dalszych prac i badań w 2000 tych i 2010 jest z ONZ Międzynarodowej Strategii Redukcji Skutków Katastrof (UN-ISDR), a mimo to spadł na boku drogi w ciągu ostatniej dekady. Jednym z powodów może być szczególnie duże, że nie było aktywności erupcyjny łagodne w ostatnich dziesięciu lat, w porównaniu z 1980'S i wczesny 1990'S.

Okres zapisu satelitarnej i instrumentalne to prawdopodobnie główny powód, dlaczego to wymaga więcej pracy, ale pomysł z tradycji ustnej działa jako ze z palaeohazard, rekonstruując wydarzenia z dokumentacji historycznej lub legend. Podobnie jak z geologiczne dowody generowanie historii imprezy patrząc na skały. Ten palaeohazard koncepcja nie należy wyrzucić ze studiów. W konsekwencji, w wieku od instrumentacji i teledetekcji, naoczni świadkowie obserwacje naukowców i nie-specjalistów są nadal niezbędne dla pełnego zrozumienia wylewnych sekwencje i procesów (Cashman i Cronin 2008).

Jak dotąd, jest to teza dał bardzo szeroki pędzel nad dlaczego znaczenie kultury i religii należy rozważyć w redukcji ryzyka z perspektywy Hewitt (1983), Chester (1993; 2005), Cashman i Cronin (2008; 2010) itp. W kolejnych rozdziałach, szczegółowe studia przypadków głównych przykładów w ostatnich latach 100 są badane i punktem, w jaki sposób kultura i religia ma percepcje w kształcie ludzi, skutki katastrof, a także odzyski awarii i jak jest postrzegana obecnie.

2.2 Wcześniejsze wpływy religii i kultury w środowiskach i erupcji wulkanicznych

2.2.1 Teksty święte i katastrofy naturalne
W wielu naukach religii, idea klęsk żywiołowych odgrywa główną rolę; albo jako akt Boga, forma zemsty lub czasami konsekwencją grzechu dla niewierzących. Najbardziej znanym przykładem tej idei można znaleźć w obrębie świętych tekstów chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i hinduizmu.

Z buddyzmu jednak, wulkanizm sam nie jest wymienione, ale przyczyną trzęsień ziemi mogą być postrzegane, gdy Budda pozostawia Nirvana (Metha 1988). Sikhizm jest inny znowu jak to jest forma religii i filozofii, nie wspominając już wulkanizmu ale którym "Pan kontroluje wszystko i ludzie są niszcząc wszystko" (Hughes 2005).

Inna religia widzi katastrof naturalnych inaczej jest Shintoism. Shintoists są na łaskę natury, ale także chronione przez naturę. Natura nie uważa ludzi za najważniejsze; kami (duchy) są najważniejsze. W Shintoism, ludzie są tu, z łaski bogów, ale nie są ich głównym zmartwieniem. Katastrofy naturalne, ponieważ jest to jak natura.

Dobrze znanym przykładem może być postrzegana w najbardziej uznanej i Zachodnia zdominowana religii: chrześcijaństwa. W Starym Testamencie w Biblii (Księga Rodzaju 19: 23-24) dwa miasta, Sodoma i Gomora zostały zniszczone przez ogień i siarkę:

"Wtedy Pan spadł na Sodomę i na Gomorę, siarka i ogień od Pana z nieba" (Genesis 19: 24, King James Version)

Innym przykładem jest z Koranu, świętego tekstu Islamu. W całym tym świętym tekście jest wiele wzmianek o Allah Działając na niesprawiedliwe, na przykład:

"I Okazało miasta do góry nogami, i spuściliśmy na nich brimstones ciężko jak wypalanej gliny." (15: 74 - 75, Surat Al-Ĥijr)

Ten ostatni cytat odnosi się do wybuchu wulkanu na Sodomę i Gomorę po odrzucił Allaha ostrzeżeń i tak tornada i erupcje wulkanów wkrótce nastąpiło. Islam i chrześcijaństwo mają nakładania się ich nauk, ponieważ mają one oba mają wspólne korzenie w judaizmie, gdzie ten mit z Sodomy i Gomory pochodzi.

Z przykładów chrześcijaństwa i islamu jest jasne, że erupcje wulkanów, lub klęsk żywiołowych, są postrzegane jako odpowiedź na duchowe grzechy ani nauki, i ofiary są zazwyczaj wykonane w próbie naprawiać te "grzechy" i uniknąć ciągłego niszczenia (Scarth 1999 ). Efekt ten jest również widoczny w małych kręgach religijnych i kulturowych okolic różnych wulkanów, na przykład: Mt. Merapi (Dove 2008; Donovan 2010; Donovan i Suyarhanto 2011), Mt. Agung (Jennings 1969) i Mt. Pinatubo (Gaillard 2007; 2008).

Często uważa się jednak, że ostatnie reduty religijnych wyjaśnienia katastrof w tych społeczeństwach, które są nietknięte przez modernizmu (Hanska 2002). Zakładając, że jest to główny powód, dlaczego różne strategie i polityki ryzyka nie obejmują religię i kulturę, to teza jest teraz skoncentrować się na ostatnim stuleciu przykładów religijnych i kulturowych reakcji na klęski żywiołowe, zamiast skupiać się na starych nauk ze świętych tekstów.

2.2.2 Century of Odpowiedzi
Ostatnia tendencja udziału socjologów w dochodzeniu w odpowiedzi na klęski żywiołowe doprowadziły do ​​analizy rachunków erupcji wulkanicznych w 20th wieku w szczególności.

Religijne odpowiedzi na zagrożenia naturalne, mogą być oznaczone łatwiej niż niejasnego "kulturowe" reakcji w czasie. Z tego powodu 1 tabel, 2 i 3 pokazać różne erupcje wulkanów i ich podsumowane religijne odpowiedzi tylko (z 1902 - 2012) (Krakatau 1883 i Pinatubo 1991 są pomijane, ponieważ będą one szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej pracy):

Hanska (2002) stanowi, że "religijne odpowiedzi na wybuchy wulkanów nie są widoczne w ostatnich czasach", a jednak jego erupcje Nyiragongo (2002) Mount Merapi (2010) i Popocatepetl (2012) wszystko stało się w ciągu ostatnich lat 10, podkreślając, że jest to nadal ważnym tematem dyskusji w literaturze katastrofy.

2.3 kodowania danych jakościowych

Ze względu na charakter badań socjologicznych, teza ta będzie polegać na danych jakościowych, takich jak sprawozdania naocznych świadków, innych dokumentów współczesnych i odpowiedzi na kwestionariusz bazie sondażu. To wymaga różnych metod analitycznych w stosunku do nauk fizycznych z powodu subiektywizmu i opinii. Metody, że teza ta będzie używać to analiza treści (sekcja 2.3.1) i Teoria szlabanu podejścia (Sekcja 2.3.2).

Analiza treści 2.3.1
Analiza treści jest bardzo prosty sposób. Metoda polega wybierając konkretne słowa lub frazy z dokumentów źródłowych (np. relacje świadków rachunki, czasopisma i wycinki z gazet), które odpowiada dany temat.
Sposób ten został wybrany do jakościowej analizy religijnych rachunków (sekcje 4.3.1 i 5.2.1), ponieważ przedstawia podejście, które można łatwo wyłowić najważniejsze słowa z tekstów.

2.3.2 Teoria szlabanu podejścia
Teoria szlabanu podejścia zostaną wykorzystane do analizy i przeglądów kulturalnych odpowiedzi (sekcje 4.3.2, 5.2.1 i 7.3.3). Głównym powodem korzystania z teorii ugruntowanej jest to, że umożliwia łatwe zrozumienie kodu i tematów patrząc na danych jakościowych i tak analiza staje się prostsze i bardziej rygorystyczne.
Metodyka i analiza teorii ugruntowanej podlegają ciągłym zmianom i iść w parze (Strauss i Corbin 1998). Tak więc, dwa centralne elementy Teoria szlabanu podejścia jest to, że zajmuje się ona w rozwój teorii z danych i że podejście iteracyjne, co oznacza, że ​​zbieranie i analiza danych iść w parze (Bryman 2008).
W teorii ugruntowanej istnieje wiele sposobów analizy danych, z których jeden jest "Kodowanie". Kodowanie jest kluczowym procesem w teorii ugruntowanej, w którym dane są dzielone na części, które następnie są imiona. Kodowanie rozpoczyna się wkrótce po zbiorach wstępnych danych, w odróżnieniu od badań ilościowych, które wymagają danych, aby pasowały do ​​pre-poczętych znormalizowanych kodów, badacz interpretacje danych kształtować jego lub jej wyłaniających kody w teorii ugruntowanej (Denzin i Lincoln 2003). Kody mogą służyć jako urządzenia albo, etykieta, oddzielne, kompilacji i / lub organizować dane (Denzin i Lincoln 2003). Kodowanie w jakościowej analizie danych również wydaje się być w stanie ciągłej rewizji i płynności (Bryman 2008). Oznacza to, że jest to proces iteracyjny i wymaga wielu powraca do danych w celu zapewnienia, że ​​wszystkie dokumenty źródłowe są badane przy użyciu tych samych kodowania.
W ramach społecznej literatury naukowej trzy rodzaje kodowania istnieje; "otworzyć kodowania", "osiowy" i "kodowanie selektywne kodowanie" (tabela 4):

Praca będzie teraz koncentrować się na dwóch przykładach historycznych; erupcji Krakatau w 1883 (sekcja 4) i Pinatubo w 1991 (sekcja 5) i szczegółowo wykazać, kulturowych i religijnych, które miały tam odpowiedzi i ich wpływ na ograniczenia ryzyka.

3 Pytania do wysłania

Biorąc pod uwagę przykłady dotychczas w tej pracy, na przykład stoły 1, 2 i 3 kilka pytań wyróżnione:
- Jak się religijne i kulturowe reakcje zmieniały się w czasie?
- Biorąc pod uwagę podane przykłady, jak ziemia i socjologowie postrzegają kulturalnych i religijnych, reagowanie w przypadku katastrof?
- W jaki sposób postrzeganie naukowców wpływu strategii ograniczania ryzyka są przedstawione?
- Jakie istnieją praktyki integracji religijnych i kulturowych, odpowiedzi do ograniczania ryzyka?

Aby odpowiedzieć na te pytania, teza ta zostanie podzielona na trzy osobne części:
- Sekcje 4 i 5: Porównywanie i przeciwstawianie kulturowych i religijnych reakcje wulkanicznych katastrofy Krakatau w 1883 i Pinatubo w 1991 pokazać, jak ludzie wpływają dwa wybuchy 108 roku oprócz odpowiedzi i jak się zmieniło.
- Sekcje 6 i 7: Analiza ankiety wypełnione przez 170 osób (naukowców mieszanka ziemi i nauk społecznych), aby zobaczyć, jak religijne i kulturowe reakcje postrzegane są obecnie w społeczności naukowej.
- Sekcje 8 i 9: Łączenie działy 1 i 2 znaleźć porównania międzylaboratoryjne i sprzeczności między badań wtórnych (1) i podstawowego badania (2) zebranych i zaleca rozwiązanie, w jaki sposób to religijne i kulturalne odpowiedzi w wulkanicznych ryzyka łagodzenia w przyszłości.

3.1 Różne kulturowe i religijne odpowiedzi z dwóch historycznych przykładów

Istnieje wiele powodów, dlaczego erupcja Krakatau w 1883 i Pinatubo w 1991 zostały wybrane jako przykładowych studiów przypadku (tabela 5):

Erupcje akcji wiele podobieństw, ale także pokazać istotne różnice. Kluczową różnicą jest to, że były one 108 roku siebie i miejsce w bardzo różnych kontekstach społecznych, politycznych i naukowych.

Z drugiej strony, wiele podobieństw są dzielone pomiędzy Indonezji i na Filipinach, na przykład: przeszłość kolonialna zasada, duży odsetek ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, a duże liczby aktywnych wulkanów. Podobieństwa te powyżej i w tabeli 5 stanowić dobrą podstawę do krytycznej porównać i te dwa państwa, jak i wpływ, że erupcje spowodował.

4 Krakatau 1883 Dokumentalne i archiwalne dowody

4.1 Krakatau 1883

4.1.1 Eruption

Krakatau (często błędnie jako Krakatoa lub Cracketouw), znajduje się w Cieśninie Sunda między Jawie i Sumatrze w Indonezji (rysunek 2). Krakatau był pierwszy poważny wybuch nastąpić po rozwoju telegrafu, i jako taki się żywe wrażenie nad większość świata niemal natychmiast (Self 1992). Ofiar szacuje zakres pomiędzy 35,000 i ludzi 100,000 (Besant 1883, Szymon 1983; Winchester 2004; Obóz 2006).

Erupcja 1883 trwała cztery miesiące w sumie ale kulminacyjnej fazy ograniczone do jednego okresu 24 godziny na 26th i 27th sierpnia, podczas którego ponad 90% z wybuchł materiału została wydana (Self 1992). Przed tym kulminacyjnej odcinka w sierpniu, minor eruptive działalność rozpoczął na początku maja 20th 1883 z emisją drobno popiołu i pumeksu (1992 self) (Rysunek 3). Raporty wskazują, że mieszkańcy Batawii (obecnie Dżakarta) były otumaniony przez to aktywność i wycieczki w łodzi parowych zaczęła widzieć spektakl (Ball 1888).

Przez najbliższe dwa do trzech tygodni Intensywność wylewnych zjawisk na początku wydawało się zmniejsza (Self 1992), ale w czerwcu inne kratery zaczął otwierać się na wyspie, a wulkaniczna energia stale wzrasta aż 10: 00 na 26th sierpniu (Ball 1888) z atmosfery opisywanego jako "gorący, ssania i siarkowy" (Anon 1885).

Szczytowy kolumna erupcja została oszacowana na wysokim 26km obejmujący pobliskie wyspy z kilku metrów popiołu (Simon 1983). Na 17: 00 tego samego dnia pierwsze powszechne tsunami zanotowano (Simon 1983; Obóz 2006).

Między 5: 00 i 11: 00 na 27th sierpnia dużych przepływów piroklastycznych były emitowane z wulkanu (self 1992). Kilka piroklastyczne Przepływy wyjazd 40km całej otwartej wody i sięgnął południowego wybrzeża Sumatry zabijając 2,000 ludzi wokół Lampong Bay (Simkin i Fiske 1983). Największe katastrofy tsunami na 27th, Cresting około 120ft wysoki i usunięcie wszystkich śladów całych miast, w tym Telok Betong, Merak i Tyringin (Simon 1983; Sigurdsson wsp. 1991; Verbeek 1885). Odgłosy erupcji w tym okresie sięgnął do mil 3,000 daleko na wyspie Rodriguez, gdzie brzmiało to jak "ciężkiego karabinu" (Paul 1884).

Powstałe cząstki wulkaniczne wyjazd do stratosfery i stopniowo wyjazd wokół Ziemi, wywołując spekulacje i bemusement w prawie każdym mieście, jak to zmienić kolor nieba i słońca (patrz rysunek 4):

Ta dyspersja cząstek wulkanicznych Krakatau to później pod wpływem odkrycia obiegu atmosferycznego, pod wpływem Edvard Munch krzyk (Olson i wsp. 2007), jak również zmiany w ziemską globalnego klimatu na kilka lat.

Records 4.1.2 odpowiedzi do erupcji

Ze względu na hierarchiczną społeczeństwa istniejącego w Javie i Sumatrze w czasie, wiele dowodów, że został zgłoszony erupcji został napisany z perspektywy naukowej i ignorowanie jawajskim kultury, jak również z dalekiego pola (tabela 6). Nie było systematyczne badanie religijnych i kulturowych reakcji na wybuch złożonym w chwili albo. Jednak ze względu na dużą ilość badań z Simkin i Fiske (1983) i różnych podstawowych programów badawczych, następny rozdział (rozdział 4.2) skoncentruje się na wybuch Krakatau był interpretowany, jako odpowiedź religijnej lub kulturowej z oko- relacje świadków, magazyn lub wycinki z gazet. To jest po sekcji 4.3 który analizuje rachunki znalezione podczas wybuchu Krakatau i bada wspólne tematy, które działają w całym.

Metodologia 4.2 Krakatau

4.2.1 Krakatau religijnego Odpowiedzi

Sklasyfikować religijną reakcję na wybuch jest szczególnie trudne, biorąc pod uwagę definicję religii (rozdział 1). Jak Indonezja był pod kontrolą w czasie Holenderski, mieszaninę przekonań bardzo zróżnicowane. Holenderski orzekł ciasne chrześcijańskie przekonania, podczas gdy lokalni ludzie synkretyczne, trzymając muzułmańskich wierzeń miesza się z lokalnymi tradycjami.

Metodologia wykorzystywana w tej sekcji jest "analiza treści" (sekcja 2.2.3.1); słowa użyte do sklasyfikowania odpowiedź w kontekście religijnym przedstawiono w tabeli 7:

Poniższa lista odzwierciedla mieszankę chrześcijańskich, muzułmańskich i tradycyjnych indonezyjskich wierzeniach, które zostały znalezione w trakcie dochodzenia religijnych odpowiedzi.

Dane można znaleźć w dodatku 1: 1.1.

4.2.2 Krakatau kulturalne Odpowiedzi

Podobną analizę treści z sekcji 4.2.1 zakończono kulturalnych odpowiedzi na wybuch Krakatau (tabela 8):

Poniższa lista odzwierciedla mieszankę emocji, motywów działań i reakcji, które zostały znalezione w trakcie dochodzenia kulturalnych odpowiedzi.

Dane mogą być postrzegane w dodatku 1: 1.2.

Analiza 4.3 danych Krakatau 1883

4.3.1 Krytyka Metodologii

Ta metoda nie jest pozbawione wad. Technika analizy zawartości do Krakatau odpowiedzi religijnych i kulturowych przedstawiono niektóre problemy, szczególnie w odniesieniu do analizy treści kulturalnych odpowiedzi (sekcja 4.2.2).

Sekcja 4.2.2 umieszczono ciekawy przykład o tym, jak analiza treści może nie w naukach społecznych. Sekcja 4.2.2 wykazały cechy kulturowe i, jak wskazano w sekcji 1 kultura może zmieniać się od dużego szereg różnych działań behawioralnych. Niejasne widmo "kultura" oznacza zatem wyniki w nieprecyzyjnej metody w przypadku korzystania wyłącznie pojedynczych zwrotów lub wyrazów.

Z tego powodu nowe przeprowadzono analizy. Zamiast wybieranie poszczególnych i konkretnych słów lub fraz z odpowiedzi, podstawą zmieniony Teoria szlabanu podejścia (Sekcja 2.3.2) (tabela 9).

Dane można znaleźć w dodatku 1: 1.3

Sekcja 4.2.1 jednak działał dobrze. Rozróżnienie między religiami i kulturami, że w religii (szczególnie ortodoksyjni religie), precyzyjne sformułowania użyte przez ludność tam lub zapisane w tekstach są znane na całym świecie, na przykład: Bóg i Allah. Wybrana lista słów i fraz przewidywał zatem dobrą podstawę i co klasyfikuje jako religijne odpowiedzi.

Autor 4.3.2 i Analiza Theme

Badając metodologii Krakatau ważne jest, aby pamiętać, zawód autora / świadka oko i tematu artykułu (np. gazety, artykuły z czasopism i relacje naocznych świadków). Jest to istotny czynnik, ponieważ zapewnia tło autora / Naoczny świadek i co stara się powiedzieć, na sztuki i może zapewnić nastawienie, takie jak: skupianie się na jednej części erupcji nad inną.
W interesie wybuch Krakatau, jest to ważny aspekt odpowiedzi jak wielu z dalekich literatur polowych odpowiedzi na wybuch Krakatau jako forma komunikowania raport katastrofy od podstaw naukowych, a tym samym podejmowaniu tematów artykułów czysto odkrycie naukowe, zamiast raportu katastrof we współczesnym znaczeniu.

Nazwisko autora artykułów stała się również kwestia, jak niestety wiele z gazety raportuje zebrane od późnego wieku 19th nie wskazania nazwy autorów w druku. Również w czasach późnego 1800 to te z religijnych spotkań były postrzegane jako zaufanych osób i tam, gdzie postrzegane jako sposób na zapewnienie odkryć naukowych lub odsetek, na przykład: Charles Darwin. Spowodowało to wiele odpowiedzi Krakatau jest pisanych przez ludzi duchownych. Jednak religia nie wspomniano, zamiast wielu reverends rzeczywiście napisał artykuły w formie odsetek i wychowania publicznego, takich jak pisanie w Magazynie dżentelmenów ani godziny Rekreacyjnej.

Analiza reakcji 4.3.3

Główny trend, który działa w całej odpowiedzi zarówno religijnych i kulturowych jest pomysł, że wybuch był bardzo niespodziewane. Ponadto, wiele z dalekiego pola dla literatury właściwie nie widząc wybuch miał ogólne poczucie niepokoju o erupcji, zwłaszcza zachody słońca, na przykład:

- Anon (1891): "Ludzie nie mogli sobie wyobrazić, skąd ono pochodzi, ani sądzić, że jest coś jeszcze, ale efekt ogólny zniszczenia świata".
- Anon (1888): "The gorgeous sunsets listopada 1883 były przedmiotem wspólnej rozmowy i zastanawiam się".
- Williams (1884): "Opowieści o niezwykłych zachodów słońca płynęły ze wszystkich stron świata ... zabobonnych lęków i inteligentne rarytasy zostały jednocześnie obudził tych nienaturalnych przejawów słońcu".

Mając na uwadze, że główny trend realizowany w odpowiedziach tych, na Sumatrze i Jawie, którzy przeżyli wybuch pierwszej ręki miał głównie biblijne lub muzułmaninem / local podtekstów wierzeń, na przykład:

- Pamiętnik kpt Sampson jest cytowany w Johnson (2004): "Straszliwy wybuch. Straszny dźwięk ... Jestem przekonany, Dzień Sądu nadszedł "
- Tenison-Woods (1884) cytowany w Simkin i Fiske (1983): "Żaden człowiek nie może powiedzieć język, co się stało. Myślę, że piekło jest tylko słowo stosowane do tego, co widzieliśmy i przeszedł przez "
- Pamiętnik pani Beyenrick jest cytowany w Simkin i Fiske (1983): "Wokół chaty leżały tysiące przerażonych tubylców, jęcząc, płacząc i modląc się do Boga o ratunek".
- Furneaux (1965): "Z Jawy i Sumatry róża wielki krzyk strachu. Zrozpaczeni ludzie zwrócili się do swoich bogów o pomoc. "Allah il Allah", modlił się muzułmanów. "Panie, zbaw nas", błagał chrześcijan "

Sprawdzania zarówno religijnych i kulturowych, odpowiedzi były trzy główne trendy, które miały miejsce w całej obydwu odpowiedzi (tabela 10):


Uwaga: Atjeh, Achitenese i Archimase wymienić Furneaux (1965) i Simkin i Fiske (1983) odpowiednio różne pisownie współczesnej Aceh.

Z tych powyższych działań wydaje się, że ludność miejscowa nie przewidział tak dużej erupcji występuje, na przykład: "skrajną terror biednych tubylców", a pod pewnymi względami działał w fatalistyczną postawy, "nie można uciec przed gradem palenie Pociski pogodzili się ze swoim losem i zebrali powołać boskiej ochrony za pomocą środków ich Koranu ". Natomiast cudzoziemców i Koloniści zdawał się znać najlepsze działania podjąć, "Europejczycy również, że to mądrzejszy zawiesić działalność z powodu ciemności i opuścić miasto swoich podmiejskich domów." Jest to być może dlatego, że miał do wyboru ewakuacji lub czytali o poprzednich erupcji wulkanicznych. Jednakże można również argumentować, że działania morza kapitanów i cudzoziemcy pochodzą z ich odmienną kulturowej "orientacji" (Boyd 1976) i wiary w skuteczność działań.

Z drugiej strony, wulkaniczne wyspy Jawa i Sumatra mieli duże ilości wybuchów wulkanicznych w ciągu ostatnich dwóch stuleci, a więc potencjalnie mieszkańcy doświadczenie na erupcje wulkaniczne. Jednak różnica jest taka, że ​​świat zachodni przeanalizował te erupcje natomiast Indonezyjczycy nie i zareagowała pasywnie, zamiast aktywnie.

Jednak ciekawy aspekt tabeli 10 jednak pochodzi z różnych religii, że miejscowi ludzie wartościowych. Obie wierzeniach muzułmańskich, ale także tradycyjne wierzenia są widoczne, na przykład: Koran z jednej strony i góry i morze duchy z drugiej. Pojęcie ducha morza, który występuje w pamiętniku pani Beyenrick mogłaby wynikać z miejscowych ludzi patrzących poprzednie fale tsunami, które nawiedziło wybrzeża Sumatra (ostatnio w 1797 i 1833), a następnie od tego, ustne tradycje mogą być generowane.

Innym aspektem, który powstał po katastrofie była idea winy. Związane jest to ściśle z "przyczyną wybuchu", ale mając go jako osobnej sekcji podkreśla bardziej aspekty kulturowe, które były obecne w Indonezji w czasie. Animozje i winić wymienione w tabeli 10 podkreśla, jak miejscowi ludzie czuli wobec Holendrów, który wystąpił z hierarchicznej relacji, który był obecny w czasie, zwłaszcza rola ucisku Aceh wymienionego w różnych kontach.

Ciekawy motyw wyciągnąć z wewnątrz tabeli 10 jest idea synkretyczne relacji w miejscowej ludności, zwłaszcza z Furneaux (1965) i Neale (1885). Chociaż cytaty wspomnieć wyjątkowe duchy (np. góry i morze duchy) miejscowej ludności Działania są rzeczywiście bardzo muzułmańskie praktyki, dlatego podkreślając, że dwie ideologie istnieją w społeczności tam: pełniący przyczyny, druga na efekt .

Chociaż te trzy główne trendy są znaczące odkrycia w trakcie dochodzenia w sprawie wybuchu Krakatau w 1883, wciąż jest duża pustka w tej pracy na tym, co się wydarzyło od czasu i jak te wyniki znalezione tutaj uległy zmianie lub zostały uznane w wulkanicznej ograniczania ryzyka. Następna część będzie patrzeć na wybuch Pinatubo w 1991 i ocenić reakcje religii i kultury zmieniły ciągu 108 roku w społecznie podobnej części świata.

5 Pinatubo 1991 dokumentacja i archiwalia

5.1 Pinatubo 1991

5.1.1 Eruption

Pinatubo położony jest na wyspie Luzon na Filipinach (Punongbayan wsp. 1992) (rysunek 5) i był miejscem największej erupcji wulkanu stulecia 20th (Gaillard wsp. 1999; Leone i Gaillard 1999).

Przed głównym wyrzucony fazie na 12th - 15th czerwca 1991 więcej niż ludzie 30,000 żyli w małych wioskach na wulkan na boki, z około życia 500,000 w miastach i wsiach na obszarach otaczających wulkan (Wolfe i Hoblitt 1996; Thompson 2000).

Ostatni wybuch nastąpił 460 - 600 lat przed 1991 (Punongbayan i Newhall 1999), a więc większość mieszkańców uważa, że ​​jest to góra, a nie wulkan. Jednak niektóre z lokalnych społeczeństw, Aetas, miał tradycji ustnej zawierające opisy o Pinatubo i ich Boga; Apo Namalyari, który ukrył się w wulkanie (Gaillard 2006; Seitz 1998; Punongbayan i Newhall 1999).

Volcanic zamieszki na Pinatubo rozpoczął już w 3rd sierpnia 1990. Ten składał się z mniejszej aktywności fumarole, dudniące dźwięki, pęknięcia ziemi i osuwania się ziemi (Punongbayan wsp. 1996).

Kiedy eruptive działalność rozpoczęła od 2nd kwietnia 1991 lokalne obserwatorium wulkaniczne (Philippine Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS)) zaczęło zalecane procedury ewakuacyjne, zaczynając od strefy ewakuacji 10km 7th kwietnia 1991 (Gaillard 2007; Thompson 2000). 5-level system ostrzegania została następnie przyjęta 13th maja 1991 z 2 poziom przyjęty jest w tym samym dniu (tabela 11):

Do czerwca 5th 1991, Level 3 Alert został podniesiony i w tym czasie ~ Aetas 10,000 zaczęły ewakuować w ramach środków PHIVOLCS ewakuacyjnych (Punongbayan wsp. 1992). Dwa dni później w czerwcu 7th, występowanie trzęsienie napompowane od 1,000 wydarzeń 2,000 dziennie i wybuch popiołu osiągnęła 8km wykonane PHIVOLCS zwiększenie poziomu alarmowego do 4 (Punongbayan wsp. 1992).

Na 9th czerwca 1991 szczebla 5 Powiadomienie zostało wydane po duży przepływ piroklastyczny został zauważony w regionie Zambales. Natychmiastowa ewakuacja 20km promień dano. W ciągu dnia mieszkańcy 25,000 (głównie Aeta'S) był opróżniony i 14,500 personel ewakuowano z USA Clark Air Base w odpowiedzi na rozkaz Amerykańskich Sił Powietrznych generała na podstawie USGS porady (Punongbayan i Newhall 1999).
Od 12th do 15th czerwca 1991, Pinatubo wybuchł z dużych erupcji wybuchowe produkujących dużą popiołu upadkom, przepływów piroklastyczne, lahars i chłodzi średniej globalnej temperatury o-0.6 ° C (Casadevall wsp. 1996), zmuszając Promień strefy ewakuacji ma zostać zwiększona do 30km na 14th następnie 40km na 15th (tabela 12).

Wzrost promienia strefy ewakuacyjnej obejmował uznawane wcześniej bezpiecznych stref i spowodował sceptycyzm, szczególnie do Burmistrza Miasta Olongapo na południe, którego teren został wcześniej uznany za bezpieczny (Punongbayan i Newhall 1996). Po wybuchu, większość ofiar miała miejsce w mieście Olongapo powodu zwilżonego upadku popiołu i upadku dachu, a nie od piroklastycznych przepływów. Było to prawdopodobnie z powodu nieprzewidzianych skutków tajfun Yunya który nastąpił wkrótce po erupcji, która zwilżona popiół dalej i uczynił z niego szczególnie ciężki. Do końca o aktywności erupcyjny ludzi 180 zabito, głównie upadku dachu, z innym 50 do 100 zgonów przez piroklastycznych przepływów i pierwszych (Punongbayan lahars wsp. 1996).

Records 5.1.2 odpowiedzi do erupcji

W odróżnieniu od Krakatau, wiele odpowiedzi do Pinatubo były łatwo dostępne, Erupcja sama badano intensywnie i tak ilość odpowiedzi była bardzo duża. Również ze względu na zespoły reagowania z PHIVOLCS i USGS (zwłaszcza ich pre-szczytowy program edukacji faza) z pierwszej ręki, wiedza, reakcje i działania zostały zarejestrowane. Dodaj do tej kompilacji z głównych dzieł Punongbayan i Newhall (1996). Dostępność danych był bardzo wysoki.

W następnym rozdziale (Rozdział 5.2) skoncentruje się na jak wybuch Pinatubo był interpretowany, jako religijnej odpowiedzi lub odpowiedzi kulturowej od naocznych świadków kont, magazynek i wycinki z gazet lub czasopism. To jest po sekcji 5.3 który analizuje rachunki znalezione podczas erupcji Mt. Pinatubo i bada wspólne tematy, które działają w całym.

Metodologia 5.2 Pinatubo

5.2.1 Pinatubo religijnego Odpowiedzi

Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki za pomocą analizy treści na Krakatau odpowiedzi religijnych (sekcja 4.2.1) ta sekcja będzie używać tej samej metody o podobnej klasyfikacji (tabela 13):

Pewne podobieństwa może znaleźć w sekcji 4.2.1, na przykład: Boża, módl się i ducha, jednak lista ta odzwierciedla połączenie chrześcijańskich i lokalnych wierzeń, które istniały wokół Pinatubo w czasie. Różnice z sekcji 4.2.1 Jednak głównie z różnych związków, które istnieją synkretyczne wokół Pinatubo porównaniu z Krakatau.

Dane mogą być postrzegane w dodatku 2: 2.1.

5.2.2 Pinatubo kulturalne Odpowiedzi

Biorąc pod uwagę negatywny wynik z sekcji 4.2.2, uziemione metodologii teorii (rozdział 2.3.2) zostaną wykorzystane (tabela 14):

Największa różnica z odpowiedzi Pinatubo do odpowiedzi Krakatau jest ostatni rozdział, "poczucie sceptycyzmu / odmowy / brak wiedzy". Jest to widoczne w odpowiedziach Pinatubo, ponieważ głównie w reakcji z PHIVOLCS i kampanie USGS oświaty zostały rozesłane do lokalnych społeczności.

Dane mogą być postrzegane w dodatku 2: 2.2.

Analiza 5.3 danych Pinatubo 1991

Autor 5.3.1 i Analiza Theme

Podobne do sekcji 4.3.2, autor i temat rachunku jest ważna dla śledztwa dokument, dotyczący w szczególności aspekt stronniczości. W odniesieniu do erupcji Pinatubo, duża ilość pracy wykonanej na ludzkich populacjach, które były narażone na ryzyko został wypełniony przez badaczy społecznych, dając tym samym nacisk na działania i reakcje ludzi w tym czasie. Również na Pinatubo nie tylko tam był związek pomiędzy populacjami miejscowymi, The AETAS, a społeczności w pobliżu, ale było też partnerstwo wykonane pomiędzy samorządem lokalnym, PHIVOLCS i USGS.

Analiza reakcji 5.3.2

W porównaniu do Krakatau, wybuch Pinatubo odnotowano na całym świecie oraz w czasie jego wyrzucony procesu. Krakatau był jednak tylko zgłaszane, gdy szczytowy etap wystąpił. Różnica ta osiągnęła bardzo zróżnicowany zestaw odpowiedzi w porównaniu do Krakatau. Różne etapy, różne zamieszki, upowszechnianie wiedzy i zmiany w zamówieniu ewakuacyjnych i promieniami, każdy przyszedł z własnym zestawem odpowiedzi, w zależności od dotkniętej ludności. Ta odmiana wygenerowana mnóstwo informacji o tym, jak ludność reagowania na klęski żywiołowe na Filipinach oraz w jaki sposób obecne strategie ograniczania ryzyka pracy.

Patrząc z bliska na kulturowe i religijne odpowiedzi na wybuch Mt. Pinatubo, były trzy główne tendencje (tabela 15):


Tabela 15 podkreśla dużą różnorodność działań podejmowanych przez ludzi (krajowych i zagranicznych) w czasie kryzysu Pinatubo. Jednak Leone i Gaillard (1999) i Bautista (1996) 's cytaty podkreślają nutę tradycyjnych wierzeń, które nadal istniały wokół Pinatubo w chwili wybuchu, mimo że jest jednym z najbardziej chrześcijańskich narodów w Azji Południowo-Wschodniej:

- "Niektóre ewakuowanych Aetas zmienili zdanie i wrócił do góry, aby szukać schronienia w jaskiniach i komfort z ich religijnego Boga ... Aetas 300 odmówił ewakuacji"
- "Nie było próby odwrócenia pecha natury przez zorganizowane procesji religijnych i sesji modlitewnych"

Podobne do odpowiedzi Krakatau w lokalne wierzenia pojawił mocno w "przyczyny wybuchu" sekcji. Odpowiedź ta została zmniejszona w porównaniu z Krakatau jak okres Pinatubo niepokój już w dużym stopniu, a monitorowana i wielkość, że wpłynęły populacji mniej niż Krakatau. Odpowiedzi tylko wspomnieć o dwóch przyczyn erupcji: związek między Apo Namalyari, boga wulkanu (Seitz 1998) i wkraczaniu że PNOC spowodowane (Anglia 1991).

W późniejszych skutków erupcji Pinatubo były bardzo mieszane. Anglia (1993) i Gaillard (2006) koncentruje się na ruchu ewangelisty w fazie odbudowy, podczas gdy inne koncentrują się na społecznych skutków i szkód, że erupcja przyczyny, takie jak: Bautista (1996) i Gaillard i Masson (2007).

Tabela podkreśla 15 że nawet w nowoczesnych społeczeństwach dni podłożem lokalnych wierzeń synkretyczne wciąż powszechne w żywiołowych oraz że wpływ kulturowych i religijnych reakcji na klęski są dobrze znane. Również inny kluczowy punkt podkreślić znaczenie ma autora i analizy tematyczne (sekcje 4.3.2 i 5.3.1), gdyż może to dać zachętę do niektórych odpowiedzi. Ta koncepcja błędu może być główną część każdej metodologii. To z tego powodu, że następujące sekcje (Sections 7 i 8) zapewnić badanie który gromadzone 170 odpowiedzi od wielu naukowców ma na celu usunąć nastawienie widać z poprzednich rozdziałach.

Metodologia badań 6

Erupcja Pinatubo w 1991 i Krakatau w 1883 dał prezentacjach ważne religijne i kulturowe reakcje mogą być na motywach ludowych i działania w sytuacji zagrożenia. Zrozumienie tych działań, pracy z miejscowej ludności i wykorzystanie tradycji ustnej może być postrzegana jako wielka korzyść.

Zważywszy, że erupcja Pinatubo i Krakatau było 129 i 21 lat temu, następnym krokiem było przeanalizowanie, jak kulturowe i religijne rozumienie są postrzegane przez naukowców obecnie. Badanie zostało wygenerowane i wysłane do ziemi i nauk społecznych, które działają w ramach badań wulkanicznej i / lub w wulkanicznej redukcji ryzyka w sytuacji zagrożenia. Sondaż został wybrany przez innych metod jakościowych, takich jak rozmowy i odpowiedzieć krótko kwestionujących dostarczając krótką odpowiedź, a także ma możliwość być wysyłane za pośrednictwem Internetu i zebrać dużo większą publiczność.

Ankieta została wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Volcano LISTSERV i list IAVCEI mailowych list dyskusyjnych, jak te składają się z ziemi i nauk społecznych, które działają w dziedzinie Wulkanologii i antropologii. Obecnie istnieje 420 subskrybowanych członkowie IAVCEI i około 2,000 aktywnych emaile subskrypcję Volcano LISTSERV (rzeczywista liczba nie jest znana, gdyż ciągle się zmienia). 170 anonimowych odpowiedzi zostały zebrane, to pod warunkiem zwrotnych od 14.2% potencjalnych respondentów. Pytania stosowane w badaniu widać 16 tabeli.

Blank badania można zobaczyć w dodatku 3: 3.1.

Ankieta i analiza danych 7

Podsumowanie wyników 7.1

Chociaż tylko cztery pytania były zadawane w badaniu, wykazują one poglądy ekspertów czy kulturowe i religijne koncepcje są ważne w zmniejszeniu ryzyka wulkanicznych, zwłaszcza, że ​​z pytań 4 (Tabela 16). Poniższe sekcje teraz indywidualnie spojrzeć na wynikach każdego pytania.

7.1.1 Wyniki i analizy dla pytań 1

Pierwsze pytanie z badania (tabela 16) starali się pokazać liczbę krajów i dziedzin wiedzy w odpowiedzi. Rysunek 6 pokazuje zasięg krajów z odpowiedzi.

Rysunek 6 wynika, że ​​duża liczba odpowiedzi pochodziło z Włoch (23), Wielka Brytania (28) i Stany Zjednoczone (39), może to być spowodowane dużym udziałem członków IAVCEI mieszkających w tych krajach, przekłamania danych. Także rysunek 6 podkreśla, że ​​co najmniej krajach 29 (z wyłączeniem "nieznany") odpowiedzieli na pytania.

Jak i gdzie odpowiedzi były z, kolejnym ważnym punktem jest ocena pola wiedzy i wykształceniem z respondentów, jak również, co wpływa one mieć na wulkanicznej redukcji ryzyka (podobne do sekcji 4.3.2 i 5.3.1), zatem wpływ na całkowita stronniczość odpowiedzi (rysunek 7).

Rysunek 7 wynika, że ​​duża liczba odpowiedzi pochodzą z uniwersytetów: 45 z Ziemi lub Geo bazie Katedry i 66 z uniwersytetów nieznanych wydziałów. National Institutes Ilość był stosunkowo wysoki w porównaniu do innych sekcji, jak również (24), zdominowany przez "Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" od włoskich odpowiedzi (9 z 23).

7.1.2 Wyniki i analizy dla pytań 2

Pytanie 2 podkreśla ilość prac, które albo zostały wykonane lub zostało wykonane zgodnie z ideą, że kultura i religia odgrywa ważną rolę w ocenie ryzyka (rysunek 8).

Chociaż zasięg dziedzinach wiedzy był zróżnicowany, podział na to pytanie była prawie 50 / 50 (% 53.5 i% 46.5). To pokazuje, że w dziedzinie kultury i religii w ramach ograniczania ryzyka nie jest ani understudied ani nad badane. Albo, że odpowiedzi były uprzedzenia w odniesieniu do Volcano LISTSERV i list IAVCEI dyskusyjnych.

Wadą tego zagadnienia, jednak jest to, że nie podaje ilości wykonanej pracy. To pytanie dotyczy wyłącznie wtedy, gdy prace zostały wykonane, ale na jakim poziomie. Z drugiej strony niektóre odpowiedzi stwierdził, dalsze prace w odpowiedziach i tak od 91 odpowiedzi można wywnioskować, czy odpowiedzi albo mają doświadczenie w tej dziedzinie, zrobili merytoryczną pracę lub odpowiedział generał "tak" (rysunek 9).

Rysunek pokazuje, że 9 35.2% odpowiedzi zakończeniu prac merytorycznych w tej sprawie. Jednakże, z% 53 odpowiadając ogólnie tak, to nadal tworzy pustkę w badaniu, ile pracy zostało wykonane w tej sprawie.

Łączenie tego z powrotem do tabel 1, 2, 3 i sekcja 2 dodaje do tego, że wzrost prac w tej dziedzinie rośnie, z wielu społecznych naukowców i badaczy poszukujących bardziej do zrozumienia, dlaczego iw jaki sposób ludzie zachowują się w czasie katastrof.

7.1.3 Wyniki i analizy dla pytań 3

Pytanie 3 miało na celu przede wszystkim tych, którzy przyczyniają się do łagodzenia skutków katastrof i badań, na przykład: USGS, instytucje krajowe, wulkaniczne i planowania badań zagrożenia / łagodzenie (sekcja 7.1.1) (rysunek 10).

Rysunek 10 wynika, że ​​duża część z odpowiedzi pracować w interdyscyplinarnej sposób (% 80.6), przy niewielkim odsetku pominięciem idei interdyscyplinarnego podejścia w całości (% 10).

Niestety, ze względu na różnego rodzaju respondentów nie każdy był zobowiązany do odpowiedzi na pytanie, np.: "To nie jest w mojej dziedzinie wiedzy" (5), a więc nie jest mały procent odpowiedziało, że "nie dotyczy" (% 9.4 ).

Jest oczywiste, że badania nad oceną ryzyka wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Ponieważ sekcje 1 i kultura kulminacyjnym 2 i religia nie istnieje w ramach jednego pola, a więc pomysł multidyscyplinarnym ideału stawia koncepcję w dobrej pozycji do dalszych badań.

Pytania 7.1.4 i wyniki kwestionować 4

4 Pytanie jest podzielony na dwie części;

Czy bierzesz pod uwagę zaangażowanie więcej pracy, a badania nad koncepcją kulturowych i religijnych rozumienia ryzyka?
Albo jest obecny sposób (w Twojej opinii) wystarczające do zrozumienia wszystko ryzykami podejście? A dlaczego tak myślisz?

Pierwsza część została odpowiedzieć tak lub nie odpowiedzi (rysunek 11). Druga część jest jednak bardziej subiektywny, wymaga się kody wybrał ponieważ składa się z badań jakościowych (Sekcja 2.3.2).

Podobne kwestionować 3, duża część odpowiedzi twierdzącej (% 88.8), co daje wrażenie, że badania w tej dziedzinie, jest ważne. Z drugiej strony, jest jeszcze niewielki procent (% 8.8) z reakcji, które wierzą dalsze prace w tym obszarze nie jest konieczne.

Łączenie tego z pytaniem 3 sekcje 1 i 2 i że większość naukowców zgadza fizycznych (w tym badania) z Hewitt (1997) to twierdzenie, że zagrożenie występuje na styku społeczeństwa i przyrody wskazuje, że może fizyczne naukowcy są otwarte na społeczną nauki.

Zrozumienie, że wielodyscyplinarne badania jest kluczem do zrozumienia pojęć kulturowych i religijnych wpływów w ograniczeniu ryzyka jak skutki erupcji, nie ważne miejsce, szmer w społecznej i nauk fizycznych.

Z 137 (% 80.6) z odpowiedzią na pytanie, odpowiadając tak 3 i 151 (% 88.8) z ankietowanych sekretarek tak do pierwszej części pytania 4, wydaje się, że jest więcej odpowiedzią, które nie działają w sposób interdyscyplinarny, ale byłoby chcesz więcej do zrobienia w tej dziedzinie.

To tworzy dwóch potencjalnych procesów myślowych. Po pierwsze, czy różnica w ankietowanych wskazuje, że istnieje potencjał do znacznego zwiększenia liczby badaczy w dziedzinie kulturowych i religijnych pojęć w ocenie ryzyka. Lub że odpowiedzią pokazują, że obecnie wiele osób zainteresowanych tematem kulturowych i religijnych wpływów w ramach ograniczania ryzyka, ale nie mają czasu, aby realizować go dalej lub pracować w polu, które może wykorzystywać informacje zebrane do dalszych badań.

Potencjał ten podział staje się jaśniejszy raz druga połowa na pytanie jest pytanie. Z potencjałem opinii i pytania otwarte pytania. Z tego powodu zastosowano teorii uziemiony (Sekcja 2.3.2).

W pytaniu 4 składał się z dwóch osobnych pytań podejście kodowania jest podzielona; jeden zestaw kodów do tych odpowiedzi, które odpowiedziały twierdząco na pierwszej części (tabela 17), jeden zestaw kodów dla tych, które nie odpowiedział na pierwszą część (tabela 18) i inny zestaw kodów dla tych odpowiedzi, które były niejasne lub może być tak lub nie (tabela 19).


Dane mogą być postrzegane w dodatku 3: 3.2.

Aby czerpać z kodów wymienionych w tabelach 17, 18 i 19, niektóre z odpowiedzi udzielonych były kluczowe punkty zwrotne w dyskusji. Po pierwsze to było oczywiste, że edukacja i świadomość kulturową i religijną badań w ramach ryzyka było rozpowszechnione w wielu odpowiedzi (tabela 17), na przykład:

- "Myślę, że mamy słabe pojęcie, jak ludzie oddziałują z wulkanów." (6)
- "Zmniejszenie ryzyka awarii nie można poprawić bez kompleksowej integracji zrozumienia kulturowego na rzecz ograniczania ryzyka" (33)
- "Musimy bardziej praktycznie skoncentrowany badań nad rolą kultury i religii w redukcji ryzyka. To jest obecnie cenione w środowisku akademickim, jak iw praktyce. To jest to, co motywuje ludzi w czasie stresu i może produkować pozornie nielogiczne reakcje. Dlatego ważne jest, aby lepiej zrozumieć kulturowe reakcje ludzi na zagrożenia, aby skutecznie przygotować się do kolejnego wypadku zagrożenia "(45)

Są atrakcją, jak nawet przez wywiady różnych naukowców Ziemia i socjologów, którzy studiów i badań pola Wulkanologii charakter kultury i religii jest nadal mocno pod zbadane. Jest to dodatkowo potwierdzone przez patrząc na przykłady, które łączy się z kodem: "kwestie komunikacji ryzyka" (tabela 17):

- "Myślę, że większa integracja z kultury (a więc religijne) przekonań, uzgodnieniami i wykorzystania są niezbędne w celu zapewnienia lepszego ograniczania ryzyka. Dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku komunikacja pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami nie działa właściwie "(85)
- "Tradycje kulturalne, religia, są kluczowymi czynnikami dla zrozumienia, jak ludzie interpretują naturalnych zagrożeń, w szczególności zagrożeń i wulkaniczne powiązanego ryzyka. Większe wysiłki mające na celu zbadanie ich wpływu na zmniejszenie ryzyka wulkanicznego są potrzebne "(131)
- "Myślę, że o wiele więcej pracy jest konieczne, aby zwiększyć skuteczność naszej komunikacji z lokalnymi populacjami. Nie możemy komunikować się dobrze, jeśli nie wiemy, co cenią i dlaczego cenią go "(165)

Te powyższe przykłady wskazują, jak naukowcy uważają, że wpływy kulturowe i religijne mogą być w czasie katastrofy i jak ważna jest komunikacja przed, w trakcie i po katastrofie wulkanicznej z lokalnymi społecznościami. To jest również powszechne w 5 sekcji.

Innym ważnym trendem, aby wyciągnąć z odpowiedzi jest Responder poglądy na tym, jak wiele uwagi ta dziedzina badań wymaga w badaniach katastrof;

- "Kulturalne i religijne zrozumienie jak również lokalne mity i tradycyjne pieśni, prowadzi do zrozumienia lokalnego ryzyka, które są związane z lokalnym środowiskiem. Są one ze sobą powiązane. Więcej pracy i badań w tym zakresie dostarcza informacji, które mogą być pomocne w zrozumieniu zagrożeń związanych z wulkanicznego zagrożenia, trzęsienia ziemi, tsunami, itp. "(98)
- "Czasami to może być pomocne mieć zrozumienie przekonań religijnych danej populacji w celu punkt łatwiejsze do zrozumienia. Jeśli taka wiedza o wierzeniach religijnych może pomóc złagodzić straty życia, to byłoby warto poszerzać horyzonty się na włączenie tego typu badań "(148)
- "Uważam, że istnieje ogromna ilość informacji i gotowy do użycia" zdrowy rozsądek "wiedzą, co zachodnia nauka musi uznać, znacznie lepiej, w rzeczywistości wykorzystać i mieszać z zachodniej wiedzy naukowej. W procesie tym musimy uwzględnić poglądów religijnych, jak i ustnych tradycji, legend i mitologii. Są miejsca, gdzie takie mieszanie działa dobrze, ale w moich doświadczeniach opowiadają, że jesteśmy pod pomocą tego cennego zasobu "(155)

Pojęcia więcej świadomości i edukacji, więcej badań w tej dziedzinie, i podkreślając znaczenie "tradycji ustnej, legend i mitologii" (155) w ramach ograniczania ryzyka nie przeszedł bez wad. Istnieje jeszcze kilka Respondenci, którzy uważają, że jest to przegrana;

- "Volcanic żywiołowe są zjawiskiem naturalnym, i jako takie są najlepiej rozumiane przez naukę. Im więcej ludzi, którzy zdają sobie sprawę, tym lepiej. Honorowanie i / lub przychylni różnych ludzi religijnych / kulturowych (R / C) poglądy na temat katastrof naturalnych wydaje się złym pomysłem, ponieważ 1), jeżeli ich R / C wyświetleń, niedoinformowanych przez naukę, są prawidłowe (tj. prowadzi ich do podejmowania właściwych decyzji ), a następnie są one poprawne jedynie o szczęściu; 2), jeżeli ich R / C wyświetleń, niedoinformowanych przez nauki, są błędne (np. prowadzi ich do podejmowania złych decyzji), to może zaostrzyć katastrofy oraz 3) może prowadzić ludzi myśleć (błędnie), że R / C widoki mogą być istotne i ważne dla nauki. Opinie na temat religijnego charakteru są, w najlepszym przypadku, neutralne w stosunku do nauki, a co gorsza, antytezą nauki. Dobre decyzje o tym, jak reagować na klęski żywiołowe powinien być informowany przez najlepszych metod, które mamy dla zrozumienia natury -. Nauki "(10)
- "Nie bardzo, katastrof wulkanicznych po prostu trzeba się ewakuować wszystkich, niezależnie od ich rasy czy religii." (21)
- "No Religia pomaga przyczyną wielu ludzkich katastrof "(91)

Oto kilka wybranych odpowiedzi z 15 odpowiedzi, które odpowiedziały "nie" dla pierwszej części 4 zapytania. Aby pomóc twierdzenie, że wpływy kulturowe i religijne są nadal ważne będę indywidualna analiza każdego z tych trzech stwierdzeń.

Pierwsza odpowiedź zakłada, że ​​religia i kultura ma jeden umysł ustawić: "nauka jest zła, a Bóg wie najlepiej". Jak wynika z sekcji 1, 2, 4 i 5 to nie jest przypadek. Kultury i religie różnią się na całym świecie, istniejącym, politeistycznych i synkretyczne do większości społeczeństwa i religii. Wpływ, jaki nauka tworzy ma pomysł na pracę z towarzystwa (jezeli poprawnie), nie przeciwko nim. Twierdzenie, że odpowiadający w wartości może być "antytezą nauki" może być czasem prawdziwe w niektórych regionach świata, jednak jeśli ta świadomość jest podane do wiadomości władz lokalnych przed czasem katastrofy, a następnie władze mogą działać odpowiednio.

Druga odpowiedź daje bardzo pragmatyczne podejście, tak, to prawda, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, które pierwotnie proponowano. Pytanie obracało się wokół idei, że kulturalne i religijne wpływy w trakcie lub przed klęską, może pomóc w ograniczeniu ryzyka. Ta odpowiedź stwierdza, co każdy powinien zrobić, gdy dochodzi do erupcji wulkanu, a nie, co robić przed lub w jaki sposób można korzystać z lokalnych Wiedza dla procedur ewakuacyjnych, na przykład.

Ostatnia odpowiedź udzielona tu znowu ogony od głównego ogniska pytanie. Tak, religia przyczyną wielu katastrof w historii, ale w odniesieniu do katastrof wulkanicznych, wulkany są klęski żywiołowe, katastrofy, nie człowieka. Na nieszczęście wystąpić ludzie muszą być zaangażowane, ale źródłem i przyczyną za klęski żywiołowe są zazwyczaj przez nie z winy ludzi.

Do tej pory w tej pracy, że studia przypadków Krakatau w 1883 (sekcja 4) i Pinatubo w 1991 (sekcja 5) i przeglądów (sekcje 6 i 7) zostały omówione oddzielnie, obok sekcji tezy przyniesie trzy sekcje razem do analizy i sygnalizowanie ewentualnych podstawowych tematów, które istnieją w całym badaniu.

8 Dyskusja i porównania między danymi Krakatau 1883, danymi Pinatubo 1991 i ankietą

Biorąc pod uwagę przykłady pokazane w sekcji 4, 5, 6 i 7 pewne tendencje są widoczne w całym. Mogą to być z podobieństw znalezionych między sekcjami 4.3.2 i 5.2.2 dzięki analizie kulturalnych odpowiedzi, ale są też podobne metody analizy treści znalezione między religijnych odpowiedzi na Krakatau i erupcji Pinatubo (sekcje 4.3.1 i 5.2.1), np. Pray, Duch Święty i Bóg .

Krytyczne oceny 8.1

Jednak, zanim pełna analiza badania i jego połączeń do Krakatau i Pinatubo danych rozpoczyna ważne jest, aby zrozumieć, że ankieta ma wady.

Ze względu na jakościowy dowód widziałem całej tej pracy, nie technika może być w pełni dokładne (np. 4.3.2 Sekcja). Oznacza to również, że badanie ma również wady. Główne wady są następujące;

Struktura pytań była słaba.

 • Nie było wzmianki w żadnym z pytań, że ta praca była tylko wulkanicznego ograniczenia ryzyka. Mimo że badanie zostało dołączone do wiadomości e-mail potwierdzający cel i cele pracy i został wysłany do wulkanicznych listach dyskusyjnych (Volcano LISTSERV i IAVCEI), wiele odpowiedzi mówili o trzęsieniach ziemi na chwilę, że pracował nad, nie, nie koncentrując się w pełni na pytanie pod ręką.
 • Pytanie 1 nie państwo "kraj pochodzenia" tak, ale tylko ich wydział lub organizacja, tworząc "nieznany" odpowiedzi. To oznaczało pokrycie krajów objętych mogło być bardziej rozłożone lub pokryte więcej krajów jako całości.
 • Pytanie 4 został podzielony na dwie części. Te powinny być oddzielne kwestie, jak niektórzy odpowiedzią nie odebrać drugie pół na pytanie, co było najważniejszym aspektem badania. Rysunek 12 pokazuje liczbę odpowiedzi, które nie mogą być kodowane z uwagi na brak odpowiedzi na drugą część. Jeśli ta została podzielona na dwa kolejne kodowanie i analiza mogła być zakończona.

Dalsze pytania mogły być zadawane.
Takich jak;

 • Jak można wdrożyć badania nad kulturą i religią w wulkanicznej ograniczania ryzyka?
 • Czy znacie jakieś konkretne przykłady katastrof wulkanicznych, które mocno odnotowanymi wpływ łagodzenia kulturowej i religijnej w czasie zagrożenia?

Te dalsze pytania mógłby zmienić procedurę kodowania jak również daje dalsze wskazówki na temat dalszych badań mogłyby być lepsze i zintegrowane.

Biorąc pod uwagę swoje wady, badanie (sekcje 6 i 7) nie zapewniają kilka ciekawych wyników. Mimo, że niektóre odpowiedzi były krótkie z powodu zamkniętego przesłuchania, na przykład: pytania 1, 2 i 3, pytanie 4 umieszczono dodatkowe informacje (sekcja 7.1.4). Poniższe sekcje teraz dostarczyć analizę połączeń między pytania ankiety i odpowiedzi, a odpowiedzi zebranych od Krakatau i Pinatubo. Pytanie 1 analizie pominięto jak to tylko pod warunkiem, aby ocenić zakres dziedzinach wiedzy, a więc nie będzie link do odpowiedzi do erupcji Krakatau i Pinatubo.

8.2 Dyskusja na temat pytania Wyniki 2 w świetle danych Krakatau i Pinatubo

Chociaż związek między odpowiedziami na pytanie 2 i erupcji Pinatubo i Krakatau są nieco ograniczone, co te reakcje zrobić show jest uderzenie lub świadomości naukowców w czasie dla kulturalnych i religijnych w sprawach dotyczących ograniczenia ryzyka.

Z odpowiedzi na wybuch Krakatau jest oczywiste, że troska o wartości kulturowych i religijnych była niska. Jednakże, jak wynika z odniesienia w całej sekcji 4, wielu naocznych świadków, w czasie nie zgłaszania go jako problem społeczny, ale bardziej jako naukowe oszołomienia. Z drugiej strony, badacze społeczni zaczynają obecnie na wykonywanie połączeń z miejscowej ludności Indonezji i Holendrzy populaces działań podczas erupcji Krakatau, na przykład: Simkin i Fiske (1983), Simon (1983), Ellis (2003) i Jablow (2003), przedstawiający zmianę w 21st wieku dla tej dziedziny badań.

Jeśli chodzi o odpowiedzi na wybuch Pinatubo, oczywiste jest, że nie ma postępu w kierunku lepszego ograniczania ryzyka. Jest dużo większe obawy badania z lokalnymi populaces i ich odpowiedzi na wybuch, na przykład: Anglia (1991; 1993) Bautista (1996) Bankoff (2004), Gaillard i wsp. (2005). Pokazują one zmiany w dalszych badaniach, nawet po badaniu Punongbayan i Newhall (1996), podkreślając, że dalsze badania w dziedzinie kultury i religii w odniesieniu do ograniczania ryzyka do zagrożeń wulkanicznych nadal wymaga wycofywania przez ostatnich erupcji, aby zrozumieć motywy i działania narodów i podkreśla, jak understudied to pole.

Łącząc to z 91 odpowiedzi, które odpowiedziały twierdząco na pytanie 2 (sekcja 7.1.2) to pokazuje, że jest wzrost stosowania nauki społecznej, w szczególności w dziedzinie badań kulturowych i religijnych do ograniczania ryzyka. Jednak to również pokazuje, że jest jeszcze dużo pracy jeszcze do zrobienia jako% 46.5 z odpowiedzi nie ukończyli badania wartości kulturowych i religijnych.

8.3 Dyskusja na temat pytania Wyniki 3 w świetle danych Krakatau i Pinatubo

Pytanie 3 podkreśliła ziemia i socjologowie komunikowania podczas wulkanicznego katastrofy, podkreślając potrzebę interdyscyplinarnych działań. Jak każda erupcja jest inny, jest to ważny temat do rozważenia. Odpowiedzi były pouczające, pokazując, że 80.6% pracy odpowiedziach w sposób interdyscyplinarnej.

Dzięki odniesieniu do odpowiedzi na wybuch Krakatau jednak multidyscyplinarny ograniczenie ryzyka (jak go zobaczyć, jak obecnie) nie był widoczny w 1883. Z drugiej strony, holenderscy populaces który uciekł z tsunami i przepływy piroklastyczne próbowali i komunikacji z różnymi ludźmi, takie jak: chodzenie do kościołów i działa do następnego miasta (Van Gestel 1895; Furneaux 1965; Simkin i Fiske 1985). Również telegraf był używany do zgłaszania szkód. Ale jeśli chodzi o multidyscyplinarnym ograniczania ryzyka, jak to widzimy obecnie, takich jak: partnerstwo, programów reagowania w przypadku katastrof i polityk, nic nie istniało w Indonezji w czasie.

W odniesieniu do erupcji Pinatubo, historia była zupełnie inna. Plan Pinatubo na ograniczenie ryzyka jest jednym z najsłynniejszych "sukcesów", stosowanych w wulkanicznej badań (Punongbayan i Newhall 1999). Jak wspomniano w sekcji 5, nie tylko był tam lokalny system ostrzegania przez PHIVOLCS, ale był również program USGS, który biegł równolegle do systemu PHIVOLCS (Punongbayan i Newhall 1996), upewniając się, że wszyscy w okolicy zostały poinformowane, wykształceni i ewakuowano na czas. USGS i PHIVOLCS pracował ze wszystkimi przedstawicielami władz lokalnych w krajach otaczających Pinatubo, jak również w przekazywaniu ludności tubylczej, bazy wojskowe, oraz społeczności nizinnych. Jak to tylko wybuch nastąpił 21 lat temu, to jest możliwe, że niektórzy z respondentów uczestniczących w badaniu (zwłaszcza USGS responders) uczestnikiem w programie łagodzenia dając tym samym pierwsze opinie ręki o tym wydarzeniu. Strategia Pinatubo na łagodzenie wyraźnie pokazuje, że skuteczne strategie ograniczania ryzyka można osiągnąć.

Badanie nadal pokazuje jednak, że 10% respondentów nie działają w sposób interdyscyplinarny. To podkreśla, że ​​jest jeszcze dalsze badania do wykonania w odniesieniu do przekonania i edukowanie naukowców różnych oddziaływań wulkanicznego ryzyka i jak jedno pole nie wystarcza na pokrycie wszystkich aspektów ryzyka.

8.4 Dyskusja na temat pytań Wyniki 4 w świetle danych Krakatau i Pinatubo

4 Pytanie podświetlony jeżeli konieczność dostosowania planu "All-zagrożenia" był wystarczający, lub jeśli, w opinii Responder jest, to wymaga dalszych badań. Ten podkreślił, jak duże pozbawione rozumienia kulturowych i religijnych w badania katastrof jest. Z 88.8% respondentów odpowiadając "tak", to jest jasne, że obecnie kulturowe i religijne rozumienie wymaga więcej pracy.

Jeśli chodzi o odpowiedzi na wybuch Krakatau, to było widać w dużej mierze, jak lokalne kultury i populaces odpowiedział inaczej od siebie (sekcja 4.3). Jeszcze 108 lat później, w czasie długiej fazie wyrzucony z Pinatubo multidyscyplinarny strategia znacznie poprawiła (sekcja 5.1). To wykazuje znaczną poprawę. Z drugiej strony, nawet w strategii ograniczania Pinatubo był "sukces" (Punongbayan Newhall 1999 i), proces ten powtarza się w nie na świecie. Niedawne wybuchowe wydarzenia Popocatepetl (BBC 2012) i Mount Merapi (Dove 2008; Donovan i Suharyanto 2011) pokazują, że praktyki kulturowe i religijne w okolicy wulkanów wciąż mocno niezrozumiany.

Motywy dolne 8.5

Ten rozdział skupia się na podstawowych tematów, które działają w całej sekcji 4, 5, 6 i 7. Powodem tego rozwiązania jest to, że niektóre istotne czynniki mogą być pominięte, jeśli ograniczone przez granice pytań ankietowych.

Całej pracy są dwa ważne tematy, które powtarzają się;
W synkretyczne relacje między miejscowych wierzeń i religii ortodoksyjnych (sekcja 8.5.1)
Wpływ, jaki kultura i religia może mieć na ludności w odniesieniu do ich strategii ograniczania (sekcja 8.5.2)

8.5.1 mieszanych populacji lub synkretyczne relacje?

Przez sekcjach 1 i 2, idea kultury, religii, tradycji ustnej i pomysł, że społeczeństwa mogą istnieć w wielu postaw wspomniano, szczególnie w tabeli 3. Oczywiste jest również, w ramach odpowiedzi na Krakatau tych i Pinatubo w erupcji (sekcje 4 i 5).

W odpowiedzi na wybuch Krakatau (sekcja 4.3) różne przykłady przedstawiono w tabeli 9 podkreślić mieszane populacje i synkretyczną relacje, które istniały tam. Głównie islamskie rytuały wiara miesza się z unikalnych przekonań.

Podobne synkretyczne relacje istniały również w odpowiedzi na wybuch Pinatubo. Jednakże, w przypadku Pinatubo, że relacje są synkretyczne mieszanina chrześcijaństwa i lokalnych wierzeń, a nie islam, a lokalne wierzenia, podkreślił w tabeli 15.

Pojęcie synkretyczne relacji istniejących w społeczeństwach okolic wulkanów ma więc fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób społeczeństwo, które mieszka w pobliżu wulkanu działa i reaguje w czasie katastrofy wulkanicznej.

Jednak, jeśli jest to wiedząc synkretyczna związek lub tylko mieszane w obu sekcjach publiczności 4 5 i nie jest w pełni zrozumiałe. Z drugiej strony, które wskazują, że istnieją różne przekonania podczas katastrofy wulkanicznej krok jest we właściwym kierunku w celu opracowania skutecznego ograniczenia ryzyka.

8.5.2 duży wpływ kultury i religii

Biorąc pod uwagę odpowiedzi na Krakatau i wybuchy Pinatubo, oczywiste jest, że wpływ kultury w dużej mierze kształtowane poglądów, rozumienia i działania w czasie erupcji. Sekcje 4 i 5 jak również dodatki 1 i 2, wszyscy podkreślają różne klasyfikacje odpowiedziach na wykwity, to wiele różnych odpowiedzi pokazuje, że kultura i religia, zarówno odgrywają istotną rolę w wulkanicznych żywiołowych i ich łagodzenie.

Patrząc na dane z badań, jeden z kodów, które zostały utworzone z odpowiedzi był "duży wpływ kultury" (tabela 17), to pokazuje również, że różnorodność ziemi i nauk społecznych dostrzec, że kultura i religia odgrywa ważną rolę w Ograniczanie ryzyka. W rzeczywistości, reakcje 33 (% 18) podkreślał duży wpływ kultury w badaniu.

Te dwa tematy wyżej kulminacyjnym że choć badania katastrof wulkanicznych postępuje długą drogę w ciągu ostatnich stuleci 2, nadal istnieją porównania pomiędzy wulkanicznymi żywiołowych, które wystąpiły 129 i 21 lat temu i do sondażu, który został ukończony w 2012.

Wnioski 9

9.1 Wyniki badania

Istnieją trzy główne punkty, które mogą być przeniesione z tej tezy;
W odniesieniu do sekcji 4, 5, 6, 7 i 8 jasne jest, że nie wiele się zmieniło od czasu wybuch Krakatau w 1883, religii i kultury nadal odgrywają ważną rolę w ograniczeniu ryzyka.
W odniesieniu do kultury tematami danych jakościowych, jest oczywiste ze względu na charakter "kultury" (sekcje 1 i 2) metody, które wymagają precyzyjnych słów i zwrotów (na przykład analizy treści) nie działają. W przeciwieństwie do znaczenia poszczególnych wyrazów i fraz w wyznania oznacza, że ​​analiza treści jest skutecznym środkiem dochodzenia wpływy religijne na temat odpowiedzi na klęski żywiołowe.
Wyniki badania wykazały, że podczas gdy istnieje szerokie uznanie (prawie 90% odpowiedzi) na znaczenie religijne i kulturowe wpływy z dniem odpowiedzi na katastrofy. Znacznie niższy odsetek respondentów zidentyfikowano poprzednich przypadkach, gdzie takie wpływy zostały uwzględnione w rzeczywistych wulkanicznych katastrofy. To wskazuje na potrzebę dalszych badań w tej dziedzinie.

Rekomendacje 9.2 na przyszłość

Teza ta wykazała, że ​​katastrofa badania i Ograniczanie ryzyka ma pustkę. Nieważne jest ilość badań, które patrzy na reakcje kulturowe i religijne oraz ich powiązanie z wulkanicznego ograniczenia ryzyka.

Patrząc na ostatniego stulecia erupcji wulkanicznych (sekcja 2.2.2) było jasne, że kulturalne i religijne odpowiedzi na wybuchy wulkanów pojawiły się w wielu krajach i regionach, a co ważniejsze, wielokrotnie.

Aby pokazać, jak ważne kulturalne i religijne reakcje są do erupcji wulkanicznych, dwa przykłady spojrzał w celu uzyskania szczegółów, wybuch Krakatau w 1883 (sekcja 4) i wybuch Pinatubo w 1991 (sekcja 5). Te podobnej wielkości wybuchowe erupcje, 108 lat od siebie, podkreślił, jak kultura nadal odgrywa ważną rolę w ograniczeniu ryzyka.

Badanie (sekcje 6 i 7) pokazał, jak ziemia i socjologowie postrzegają tę lukę w badaniach katastrof i łatwo prośbą do dalszych badań nad tym (% 88.8 odpowiedzi 170).

Przeszkodą jest jednak sposób realizacji tego badania w ograniczeniu ryzyka. Jak wynika z sekcji 1 i 2, kultury i religii ma tak szeroki zakres i może wpływać na ludzi w różny sposób, oznacza to, że może być jednym łagodzenie plan każdego wulkanu. Każdy wulkan ma "swojego Boga, bogini [i] legendy" (13) i tak każda strategia musi być unikalna. To nie znaczy, że każdy plan ograniczania ryzyka, ma oddzielny standard, ale bardziej dostosowane do lokalnych społeczności. Może to być również możliwość integracji tradycji ustnej w ramach planów zaradczych, przy użyciu lokalnego wiedzę naukową, pomost pomiędzy środowiskami naukowymi i populaces lokalnych.

Wreszcie% 88.8 z odpowiedzi ankietowych zgadza się, że potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie. Włączenie i zrozumienia lokalnych społeczności wokół wulkanów ma zatem kluczowe znaczenie dla skutecznego ograniczania ryzyka wulkanicznego. Bez tego nie będzie niezrozumienie dodatkowego ciężaru zagrożeń naturalnych (Wisner wsp. 2004).

Referencje

Komentarze

 1. Erika Vanheck mówi

  Bardzo imponujące dzieło, i długo oczekiwany!
  I zastanawiał się przez dość długi czas, jeśli erupcja Wezuwiusza z 79 odegrał ważną rolę we wzroście i przedłużyć z chrześcijaństwa w świecie rzymskim: operacje ratowania trwało trzy tygodnie było dużo świadków i widok okolicy, kiedy zespoły ratownictwa przyszedł, musi być uderzająco podobny do opisu Apokalipsy świętego Jana.
  Teraz coraz więcej uczeni zastanawiają się relacji między Thera erupcji i mitu Exodus, ponieważ krótki tekst został znaleziony w jednej z pylonu Horemheba w Karnaku, tekst dotyczący zeznania grupy kupca (I nie Dubble sprawdził tego , które należy podjąć z rozwagą chociaż). Arogancki, jak my, ludzie, jesteśmy, mamy tendencję do minimalizacji wpływu środowiska na naszej kultury, rozwoju i przekonań. Nadszedł czas na takie podejście do stania się częścią prawdziwego naukowego badania ewolucji człowieka.

 2. David Harris mówi

  To dzieło zostało zakończone na pracy magisterskiej na UCL, Londyn,

  Praca ta dotyka różnych dziedzin badań, antropologii, socjologii, psychologii, jak również Wulkanologii. To przebrnął przez rozległe ilości literatury i niestety musiały zostać wycięte. Jeśli czytasz to i twoja praca nie jest wymieniony, prosimy podać numer referencyjny w polu komentarza tak, że ludzie mogą uzyskać dostęp mniejsze zdjecie Podobne artykuły, jeśli chcą.

  Wielkie dzięki.

 3. Kelvin S. Rodolfo mówi

  Rodolfo, KS, 1995, Pinatubo i Polityka Lahar: Wybuch i Aftermath, 1991: Quezon City, Filipiny, Uniwersytet Filipin Press, s. 340
  Crittenden, KS i Rodolfo, K. S, 2002, Bacolor Miasto i Wulkan Pinatubo, Filipiny: Radzenie sobie z nawrotami Disaster Lahar: Archeologia klęsk żywiołowych: Robin Torrence i Grattan John, wyd. Jeden Archeologia World Series, Routledge, London.
  Rodolfo, KS i Crittenden, KS, 2002, Środowiskowe skutki lahars, osiadania i ludzkich zachowań w Bacolor, Pampanga. Philippine Sociological Review, v.30 str. 89-109.
  Rodolfo, KS i Umbal, JV, 2008, prehistoryczny lahar zastoiskowa jezioro i erupcji Pinatubo opisane w filipińskiej legendy Aborygenów. Jour. Wulkanologii i geotermalna Badania 176: 4323-437.