Aktywność wulkanu października 24 - 30, 2012

To (prawie) codziennie po zamierza śledzić zmiany aktywności wulkanów na całym świecie.
Ten post został napisany przez geologa Richarda Wilsona, który specjalizuje się w wulkan aktywności sejsmicznej i Armand Vervaeck. Prosimy poinformować nas o nowej lub zmienionej działalności, jeśli nie napisałem o tym. -

Aktywność wulkanu 24-30 października 2012 r

Nowe zadanie / Zamieszki

SŁYSZAŁ Południowy Ocean Indyjski
Według Volcano Live zdjęcia satelitarne wyspy Heard pokazały anomalie termiczne 21 i 24 września oraz 10 i 19 października. Obserwatorium Ziemi NASA podało, że zdjęcie satelitarne uzyskane 13 października pokazało możliwy ciemny obszar w kraterze szczytu Mawson Peak i gorące powierzchnie w kraterze, wskazując na obecność lawy w kraterze lub tuż pod nim.

Poas Kostaryka
OVSICORI-UNA poinformował, że erupcję fauny w Poás odnotowano 1120 października o godzinie 27. Późna erupcja tego samego dnia (w 1757 r.) Wyrzuciła wodę, osady bogate w siarkę i fragmenty skał z jeziora. Wyrzutek wylądował na krawędziach S i SW dna krateru. Według artykułu z wiadomościami lokalni mieszkańcy usłyszeli głośny pomruk około 0100 28 października; erupcja wybuchowa wyrzuciła osadę 500 m nad jezioro i spowodowała powstanie popiołów kilkaset metrów dalej.

Działalności kontynuowanej

Galeras Kolumbia
INGEOMINAS poinformował, że w ciągu 24-30 października kamery w okolicach Galeras rejestrowały dzienne emisje, w tym emisje pulsującego popiołu. Wiele pióropuszów gazu i popiołu wznosiło się 500 m nad kraterem w dniach 25 i 27 października. Sejsmiczność wahała się, ale była nieco niższa w porównaniu z poprzednim tygodniem. Emisje dwutlenku siarki były niskie do umiarkowanych. Poziom alarmowy pozostał na poziomie III (żółty; „zmiany w zachowaniu aktywności wulkanicznej”).

ILIAMNA Południowo-zachodnia Alaska
AVO poinformowało, że podczas 24–30 października sejsmiczność w Iliamna pozostała nieznacznie podwyższona. Wyraźne widoki z satelity i kamery internetowej nie pokazały nic niezwykłego. Poziom alertu pozostał na poziomie doradczym, a kod koloru lotniczego pozostał na poziomie żółtym.

KARYMSKY Wschodnia Kamczatka (Rosja)
KVERT poinformował o umiarkowanej aktywności sejsmicznej Karymsky'ego w dniach 19–26 października, co wskazuje na możliwe wybuchy popiołu. Zdjęcia satelitarne pokazały anomalię termiczną wulkanu 20 października. Kod koloru lotnictwa pozostał w Orange.

Kilauea Hawaje (USA)
W dniach 24-30 października HVO poinformowało, że krążące jezioro lawy okresowo podnosiło się i wpadało do głębokiego dołu w kraterze Halema'uma'u Kilauea. Sporadyczne pomiary wskazywały, że pióropusz gazu z wylotu nadal osadzał zmienne ilości odprysków, włosów Pele i skały ze ściany otworu wentylacyjnego na pobliskie obszary. Odgłosy trzaskania, słyszalne z przeoczenia Jaggara i powodowane przez skały ściany szczeliny pękającej z gorąca, wydobywały się sporadycznie z wentylatora. Sporadyczne zawalenia się skały ze ścian wentylacyjnych wywołały wybuchy odprysków, które osadziły niewielką ilość wyrzutu na dnie krateru Halema'uma'u. 25 października jezioro wzrosło do poziomu 27 m poniżej dna krateru Halema'uma'u.
Strumienie lawy gromadziły się u podstawy Pali w podrejonie Royal Gardens i płynęły przez równinę przybrzeżną, ale znajdowały się 1.3 km od wybrzeża. Przepływy również pozostawały aktywne na pali. Aktywność w Kraterze Pu'u 'O'o pozostawała na podwyższonym poziomie: jezioro lawowe w studni NE przepełniało brzeg, otwór wentylacyjny w części N dna krateru wytwarzał przepływy lawy, zaobserwowano fontannę lawy i przepływy lawy z otworu wentylacyjnego S. . Rozpryski zarejestrowano ze źródeł na krawędziach S i N dna krateru.

Popocatepetl Meksyk
CENAPRED poinformował, że w dniach 23-30 października sejsmiczność w Popocatépetl wskazała na ciągłą emisję gazu i pary zawierającej popiół. Rozżarzenie z krateru zaobserwowano w nocy w dniach 23–24 i 28–30 października. Tefra żarowa została wyrzucona z krateru 26 października. Poziom alertu pozostał na poziomie żółtym, faza druga.

Sakura-jima Kyushu
JMA poinformował, że eksplozje z krateru Showa w Sakura-jima podczas eksplozji w dniach 15–29 października wyrzuciły tefrę nawet w odległości 1.8 km od krateru. Mała eksplozja z krateru Minami-dake miała miejsce 29 października. Na podstawie informacji z JMA, Tokyo VAAC poinformowało, że wybuchy w dniach 24–27 i 29–30 października spowodowały powstanie pióropuszy, które wzniosły się na wysokości 1.5-3.4 km (4,000–11,000 stóp) npm i dryfowały na N, NE, E, SE i S. W dniach 24–25 i 29 października piloci zaobserwowali pióropusze popiołu, które wznosiły się na wysokości 1.8-2.4 km (6,000–8,000 stóp) npm i dryfowały w kierunku N i SE.

SANTA MARIA Gwatemala
Na podstawie analizy zdjęć satelitarnych i informacji z INSIVUMEH, Washington VAAC poinformował, że 24 października pióropusz popiołu o szerokości 11 km z Santa María dryfował nad 30 km SW. Rozproszone pióropusze gazu i popiołu dryfowały 18 km na drugi dzień.
INSIVUMEH poinformował, że podczas 24-25 października wybuchy z kopuły Caliente spowodowały powstanie pióropuszy popiołu, które wzrosły 600 mi dryfowały W oraz prawie 20 km S. Przepływy lawy były widocznie aktywne 26 października. Zachmurzenie uniemożliwiło obserwacje w dniu 28 października. 30 października słaba eksplozja wytworzyła pióropusz popiołu, który wzniósł się 700 mi dryfował SW. Kilka lawin zostało wytworzonych przez przepływy lawy.

SHIVELUCH Centralna Kamczatka (Rosja)
Na podstawie obserwacji wizualnych i analiz danych satelitarnych KVERT poinformował, że w dniach 19–26 października lepki strumień lawy nadal wylewał się na północno-zachodnie zbocze lawy Shiveluch, czemu towarzyszyły lawiny i aktywność fumarolna. Zdjęcia satelitarne pokazały anomalię termiczną na kopule lawy w dniach 20-23 października; chmury uniemożliwiały oglądanie w pozostałe dni. Kod koloru lotnictwa pozostał w Orange.

Wszystkie informacje dostarczone przez Smithsonian Institute