ESA Sentinel 1 Obraz radarowy pokrywy lodowej powyżej wulkanu Bardarbunga