Wiadomości na temat wulkanów i trzęsień ziemi na całym świecie - Archiwum Sierpień 29 do września 4 2014

Na tej stronie: Bardarbunga (Islandia), Tavurvur (Papua Nowa Gwinea)

To archiwum częścią naszego codziennego raportu z działalności wulkanu.
Kliknij tutaj, aby przeczytać najnowszą część naszego raportu
Raport ten jest skompilowany z wielu źródeł informacji.

Dla naszego raportu wulkanu El Hierro: Kliknij tutaj

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 22: 18 UTC
Od geoscientist na służbie
- Działalność w Bárðabunga i na Flæður na północ od Dyngjujökull jest ciągła z podobną intensywnością jak wczoraj.
- Obserwowany wczoraj sygnał drżenia znacznie zmalał w nocy. Około szóstej tego ranka ponownie zaobserwowano wzrost drżenia; na znacznie niższym poziomie niż wczoraj. Sygnał ten gwałtownie spadł iw południe zniknął.
- Sejsmiczność utrzymuje się w podobnym tempie jak wczoraj, w tym cztery zdarzenia większe niż jasność 4 w regionie Bárðarbunga.
- Obserwacje GPS wciąż sugerują wzrost objętości w grobli, chociaż z mniejszą prędkością, co wskazuje, że do grobli wdziera się więcej magmy niż wybuchła na powierzchnię.
- Wybuch trwa z podobną intensywnością.
- Raporty naocznych świadków sugerują, że dziś rano lawa pokrywa się między 10 a 11 km kwadratowym iw ciągu dnia obszar znacznie się zwiększył.
- Intensywność wybuchu tego wieczoru jest nieco niższa niż w nocy.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 18: 43 UTC
Zobacz, jak rośnie nasze urocze pole lawowe Holuhraun. Chodzi o 12 km2 teraz i pasowałby do boisk piłkarskich ~ 1700 (University of Iceland)

Zdjęcie dzięki uprzejmości University of Iceland - Kliknij ten obrazek, aby go powiększyć

Zdjęcie dzięki uprzejmości University of Iceland - Kliknij ten obrazek, aby go powiększyć

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 14: 48 UTC
Aby dać przeglądarkom trochę ulgi, a jednocześnie zmniejszyć koszty serwera, mamy zarchiwizował najstarszą treść tej strony

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 14: 10 UTC
Świetne zdjęcie w tym tweecie, ale Bądź ostrożny !, jest chronione prawem autorskim (jest profesjonalnym fotografem, widocznie widocznym tutaj 🙂)

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 13: 44 UTC
Zdjęcie satelitarne NASA pokazujące aktualną erupcję na podstawie wzorców ciepła. Świetny obraz informacyjny!

Zdjęcie dzięki uprzejmości NASA

Zdjęcie dzięki uprzejmości NASA

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 13: 40UTC
Konkluzje Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandzkiej:
Naukowcy z islandzkiego Met Office i Instytutu Nauk o Ziemi i przedstawicieli ochrony ludności w Islandii uczestniczyć w posiedzeniach Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandii.
- Intensywność trwającej erupcji w Holuhraun nie maleje.
- Lawa płynie w kierunku ENE i została znacznie wydłużona od wczoraj.
- Od dziś rano wstępna ocena rozszerzenia pola lawy dotyczy 10.8 km2.
- Aktywność sejsmiczna jest nadal wykrywana w północnej części wtargnięcia do grobli, wzdłuż miejsca erupcji i rozciągającego się na południe poniżej Dyngjujökull. Wskaźniki zdarzeń są niższe niż w ostatnich dniach, trzęsienia ziemi 180 zostały wykryte od północy do południa.
- W kalderze Bárðarbunga wykryto cztery zdarzenia większe niż M4. Największy (M4.8) wystąpił wczoraj w 03: 09.
- THE drżenie niskiej częstotliwości obserwowane wczoraj zniknęło wczoraj, ale rozpoczęło się ponownie tego ranka, jakkolwiek mniejszy niż wczoraj. The źródło drżenia nie jest pewne, jednak możliwe wyjaśnienie może być interakcją magma-woda, chociaż ta interpretacja nie została obecnie potwierdzona przez inne obserwacje.
- Pod Dyngjujökull nie ma oznak wybuchu subglacjalnego. Wczoraj na pokładzie TF-SIF nie zaobserwowano żadnych oczywistych zmian, takich jak zwiększony przepływ wody lub kotły na powierzchni lodowca.
- Wodomierze w Jökulsá á Fjöllum nie wykazują żadnych niezwykłych zmian w rozładowaniu i przewodności elektrycznej.
- Szeregi czasowe GPS wskazują na wolniejsze tempo deformacji w ostatnich godzinach 24.
- Obecny wzór deformacji na północ od Vatnajökull nadal sugeruje wzrost objętości w grobli.
- Nie zaobserwowano żadnych znaczących oznak deformacji wokół Bárðarbunga.
- Nie było żadnych obserwacji popiołu spadającego z miejsca wybuchu. Produkcja popiołu jest znikoma.
- Emisja dwutlenku siarki trwa nadal.
- W tej chwili w okolicy występuje stan niskiej prędkości wiatru.
- Na podstawie obrazów radarowych dzisiejsza chmura erupcyjna (złożona z pary i gazów wulkanicznych) nie dryfowała daleko i jest skoncentrowana głównie wokół miejsca wybuchu.
- Wyświetlane są stacje mierzące SO2 dalej od miejsca wybuchu stężenie poniżej progów zdrowia i bezpieczeństwa.
- Od dziś rano chmura osiąga 6 km wysokości. Chmura wulkaniczna będzie dryfowała w kierunku południowym w najbliższych godzinach z powodu rotacji wiatru.
- Możliwe są cztery scenariusze:
*** Migracja magmy mógł przestać, w wyniku stopniowego ograniczania aktywności sejsmicznej i bez dalszych wybuchów.
*** Grobla może dotrzeć do powierzchni Ziemi powodując kolejną erupcję, być może na nowej szczelinie. Nie można wykluczyć przepływu lawy i (lub) aktywności wybuchowej.
*** Włamań dociera do powierzchni i gdzie nastąpi kolejna erupcja albo szczelina jest częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. To najprawdopodobniej produkować powódź w Jokulsa Fjollum i być może, aktywność wybuchową produkujących popiołu.
*** Wybuch w Bárðarbunga. Wybuch może spowodować wybuch powodzi i ewentualnie, aktywność wybuchową produkujących popiołu. W przypadku subglacial erupcji, jest bardzo prawdopodobne, że powodzie wpłynęłoby Jokulsa Fjollum. Jednak nie można wykluczyć następujące ścieżki powodziowym: Skjálfandafljót, Kaldakvísl, Skaftá i Grímsvötn.
***** Inne scenariusze nie mogą być wykluczone.

Z Icelandic Met Office:
Lotnictwo Kod koloru dla Bárðarbunga pozostaje "pomarańczowy"I kod Askja w 'żółty".

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 12: 47 UTC
„Najnowsze monitorowanie wulkanu: pies wulkanu. Całkowicie spokojny, więc jesteśmy teraz bezpieczni ”Zdjęcie dzięki uprzejmości islandzkiego wulkanologa Evgenia Ilyinskaya

Screen Shot w 2014 09-04-15.14.44

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 12: 47 UTC
Poniżej wspaniały obraz pobierania próbek lawy w warunkach deszczowych. Jak jest gorąco? Sprawdź jego spodnie, ciepło paruje deszcz w kilka sekund!

Zdjęcie dzięki uprzejmości Uni Cambridge Prof. Simon Redfern

Zdjęcie dzięki uprzejmości Uni Cambridge Prof. Simon Redfern

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 12: 37 UTC
„Dziewczyna w piecu” - zaskakującym faktem jest to, że nie została stopiona podczas robienia tego zdjęcia. Moje własne doświadczenie mówi mi, że to musiało być strasznie gorąco i tylko przez kilka sekund (doświadczenie lawy na Hawajach)

Screen Shot w 2014 09-04-14.36.55

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 10: 55 UTC
Kilka zdjęć z poranka erupcji w Holuhraun Credit: University of Iceland / Ármann Höskuldsson
100m wysokie fontanny lawy dziś rano (to jest rozmiar dużego budynku)! Ta po prawej zawsze była aktywna, a jedna została utworzona we wrześniu.

Screen Shot w 2014 09-04-12.50.48

Screen Shot w 2014 09-04-12.50.32

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 10: 50 UTC
Od geoscientist na służbie
- Aktywność 00: 00-06: 00: Pomiar drżenia wczoraj zatrzymał się wokół 21: 30 wczoraj wieczorem i nie był mierzony od tego czasu.
- Największym wydarzeniem nocy było Wielkość 4.8 trzęsienie ziemi w północnej Bárðarbunga.
- Aktywność trzęsienia ziemi trwa nadal wokół Bárðarbunga, w wtargnięciu na wał, wokół Askji i Herðubreiðartögl.
- Wokół mikroziemia 80 zostały zlokalizowane w nocy.
- Wybuch nie jest obecnie widoczny z kamer z powodu mgły. W okolicach godziny 4 widoczność była lepsza i aktywność wydawała się być taka sama jak wcześniej.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 4 07: 35 UTC
- Harmoniczne wstrząsy, które spowodowały Holuhraun, mają zostać ewakuowane zatrzymane około 10pm ostatniej nocy. Jego przyczyna jest wciąż nieznana
- jak dotąd żaden raport naukowy na temat dyżurów, przynajmniej jego raport nie został jeszcze opublikowany
- zła pogoda na Islandii. Poniżej widoku kamery z kilku minut temu
- liczba trzęsień ziemi stopniowo maleje (745 wczoraj wieczorem w godzinach 48, teraz 647).

Screen Shot w 2014 09-04-09.30.56

trzęsienia ziemi od północy UTC - lokalizacja epicentrów bez zmian

trzęsienia ziemi od północy UTC - lokalizacja epicentrów bez zmian


Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 23: 14 UTC
Od geoscientist na służbie
- Trwała aktywność sejsmiczna jest nadal wykrywana w północnej części wtargnięcia do grobli, między miejscem wybuchu a południem do około 6 km w Dyngjujökull.
- Ceny zdarzeń są niższe niż w ostatnich dniach.
- Niektóre zdarzenia są wykrywane w Bárðarbunga, wszystkie z nich były mniejsze niż jasność 4 od zdarzenia M5.5 ostatniej nocy w 03: 09.
- Aktywność wulkaniczna w szczelinie w Holuhraun jest ciągła, nie odnotowano żadnych znaczących zmian od naukowców w tej dziedzinie.
- Pochodzenie zwiększonego sygnału drżenia od rana jest wciąż niejasne a dane są nadal analizowane. Jednak są żadnych oznak wybuchu subglacjalnego pod Dyngjujökull.
- Brak oczywistych zmian, takich jak zwiększony przepływ wody lub kociołki na lodowcu po południu obserwowano powierzchnię od naukowców na pokładzie TF-SIF.
- Wodomierze w Jökulsá á Fjöllum nie wykazują żadnych niezwykłych zmian w rozładowaniu i przewodności elektrycznej. Niski częsty sygnał drżenia nadal trwa, jego siła jest zmienna.

Wulkany są szczególnie piękne w nocy, jak widać na kamerze internetowej Bardarbunga 1 (zrzut ekranu z kilku minut temu)

Screen Shot w 2014 09-04-01.14.06

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 18: 38 UTC
Zdjęcie z lotu obserwacyjnego straży przybrzeżnej nad miejscem erupcji Holuhraun dzisiaj

Screen Shot w 2014 09-03-22.50.04

Screen Shot w 2014 09-03-22.48.54

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 18: 38 UTC
Dopóki istnieje dopływ magmy do grobli, erupcyjna szczelina może rozciągać się dalej na południe, powodując zwiększone zagrożenie na tym obszarze.
Poniżej zrzut ekranu nowy wyświetlacz sejsmiczności 3-D, wyjątkowy i piękny sposób przewijania trzęsień ziemi. Mapa jest stale odświeżana przez nowe trzęsienia ziemi. Zrób drugą kartę, aby ją otworzyć (oczywiście poza tym artykułem :). Gratulacje dla dewelopera Baeringa i jego zespołu

Screen Shot w 2014 09-03-20.44.10

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 17: 29 UTC
Widzą naukowcy latający nad Dyngjujokull brak widocznych zmian na powierzchni = Brak dowodów na erupcję pod lodowcem.
Zwiększone drżenie, ale ten sam przepływ erupcji, tajemnica pozostaje!
Poniżej sejsmiczności (wzór trzęsienia ziemi) od północy

Screen Shot w 2014 09-03-19.31.42

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 16: 33 UTC
Naukowcy lecą nad obszarami lodowca #Bardarbunga i #Dyngjujokull w poszukiwaniu oznak aktywności pod lodem

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 15: 51 UTC
Naukowcy i dziennikarze w pobliżu Holuhraun wycofują się do Drekagil obszar z powodu powstają nowe pęknięcia i wzrost wstrząsów harmonicznych.
Poniższy tweet Simona Redfern'a pokazuje drugą część powodu ewakuacji, a mianowicie niedługo się stanie lub już trwają działania pod lodowcem, które mogą wywołać masywne zalanie lodem / wodą miejsca erupcji. Jeśli tak się stanie, masywne eksplozje magmy oddziałujące z wodą na pewno się wydarzą. Drugi powód to pęknięcia pojawiające się na powierzchni, co oznacza, że ​​możliwe są nowe otwory szczelinowe (prawdopodobnie między obecnym miejscem wybuchu a lodowcem).

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 15: 27 UTC
Iceland Civil Protection zgłasza teraz: Zwiększony niepokój w okolicy erupcji w Holuhraun Bardarbunga. Naukowiec i dziennikarz opuszczają teren.
Gisli Olafsson mówi: Wyprowadzanie naukowców i dziennikarzy z okolic Holuhraun z powodu zwiększonych drgań harmonicznych jest środek zapobiegawczy

Bárðarbunga łamanie aktualizacja Wrzesień 3 15: 10 UTC
Zwiększenie drgań harmonicznych skłania naukowców do opuszczenia obszaru wokół erupcji Holuhraun (źródło: Islandzka ochrona ludności). Więcej szczegółów, gdy staną się dostępne

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 15: 03 UTC
Obraz radarowy graben (krawędzie w kolorze czerwonym), który tworzy się w miejscu wybuchu Holuhraun
Graben: Blok skalny skorupy, zwykle długi i wąski, który opadł wzdłuż uskoków granicznych w stosunku do sąsiednich skał.

Screen Shot w 2014 09-03-17.02.43

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 14: 11 UTC
Z Rada Naukowa
Naukowcy z islandzkiego Met Office i Instytutu Nauk o Ziemi i przedstawicieli ochrony ludności w Islandii uczestniczyć w posiedzeniach Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandii.
Konkluzje Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandzkiej:
- Trwa aktywność trzęsień ziemi -
- wokół trzęsień ziemi w 160 odnotowano dzisiaj od północy.
- Sejsmiczność występuje głównie pod północną krawędzią Dyngjujökull.
- Trzęsienie ziemi o wielkości 5.5 wystąpiło dzisiaj w 03: 08 UTC w północnej części kaldery Bárðarbunga.
- pomiary GPS pokazują, że objętość wtargnięcia do grobli wzrosła od początku erupcji; to oznacza więcej magmy wchodzi do grobli, niż jest wybuchane.
- Pomimo braku oznak spadku objętości w wałach, pomiary GPS pokazują, że tempo deformacji podłoża uległo spowolnieniu.
- Najnowsze zdjęcia radarowe a 0.5 - szerokie na X km wgłębienie, które uformowało się zarówno przed, jak i pod Dyngjujökull. Znaki depresja rozciąga się wokół 2 km na brzeg lodu. Rosnąca grubość lodowca zmniejsza wizualny zakres szczelinowania związanego z obniżeniem, więc jest prawdopodobne, że obszar rozciąga się dalej pod Dyngjujökull.
- W świetle wyników GPS, radarowych i sejsmicznych, możliwe, że trwająca erupcja mogłaby posunąć się na południe pod Dyngjujökull. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zagrożenia powodziowego na równinie zalewowej przed Dyngjujökull. W konsekwencji, ocena ryzyka dla naukowców pracujących w tym obszarze zostanie poddana przeglądowi.
- Erupcja wulkanu trwa dalej na Holuhraun; główna ścieżka lawy jest na wschód-północny-wschód.
- W 08: 00 UTC dzisiaj całkowity obszar przepływu lawy oszacowano na 7.2 km2.
- Nie było brak obserwacji jesiennego upadku. Produkcja popiołu jest prawie znikoma.
- Dwutlenek siarki jest nadal wykrywany w pobliżu miejsca erupcji. Chmura erupcji dryfuje na północny wschód od miejsca wybuchu.
Możliwe są cztery scenariusze:
*** Migracja magmy mógł przestać, w wyniku stopniowego ograniczania aktywności sejsmicznej i bez dalszych wybuchów.
*** Grobla mogłaby dosięgnąć powierzchni Ziemi powodując kolejną erupcję, prawdopodobnie na nowej szczelinie. Nie można wykluczyć przepływu lawy i (lub) aktywności wybuchowej.
*** Włamań dociera do powierzchni i gdzie nastąpi kolejna erupcja albo szczelina jest częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. To najprawdopodobniej produkować powódź w Jokulsa Fjollum i być może, aktywność wybuchową produkujących popiołu.
*** Wybuch w Bárðarbunga. Wybuch może spowodować wybuch powodzi i ewentualnie, aktywność wybuchową produkujących popiołu. W przypadku subglacial erupcji, jest bardzo prawdopodobne, że powodzie wpłynęłoby Jokulsa Fjollum. Jednak nie można wykluczyć następujące ścieżki powodziowym: Skjálfandafljót, Kaldakvísl, Skaftá i Grímsvötn.
***** Inne scenariusze nie mogą być wykluczone.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Veðurstofa Íslands

Zdjęcie dzięki uprzejmości Veðurstofa Íslands

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 13: 02 UTC
Uniwersytet Islandii informacja
- Erupcja Holuhraun wygląda nieszkodliwie, ale zagrożeniem są toksyczne gazy, pogoda (szybko zmieniające się obszary) i możliwe scenariusze (jökulhlaup lub lodowata lampa błyskowa wychodząca z lodowca)
- Duże trzęsienia ziemi, mag ~ 5, każdego dnia w kalderze Bardarbunga. Płytkie trzęsienia. Spodziewaj się, że to będzie kontynuowane. Podobne do wydarzeń w pożarach Krafla
- Obfitość grobli rośnie od początku erupcji Holuhraun. Nadchodzi więcej materiału niż na zewnątrz

Screen Shot w 2014 09-03-15.04.37

Stromboli i Etna (zarówno Sycylia, Włochy) Wrzesień 3 10: 50 UTC
Cóż za wspaniałe zdjęcie przedstawiające pióropusze popiołu obu wulkanów!

Screen Shot w 2014 09-03-12.51.14

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 10: 48 UTC
- TF-SIF samolot obserwacyjny islandzkiej straży przybrzeżnej przeleci dziś nad Bardarbunga. Zdjęcia później.

Od geoscientist na służbie :
- Aktywność sejsmiczna utrzymywała się w podobnym tempie jak wczoraj, aż 03: 09, gdy trzęsienie ziemi M5.5 zostało zmierzone w północnej części Bardarbunga.
- Po M5.5 nastąpił wzrost aktywności zarówno w obszarze pod północną częścią Dyngjujokull, na południe od obecnego miejsca erupcji, jak również w Herdubreidartogl.
- Największe trzęsienie ziemi wokół M3.
- Automatycznie wykryte zdarzenia w 06AM są związane z 130.
- Z kamery internetowej wygląda na to, że erupcja trwa nadal w podobnym tempie.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 09: 55 UTC
Kolejny świetny tweet z Cambridge profesor Simon Redfern

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 08: 23 UTC

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 08: 18 UTC
Przód nowego pola lawy, do wysokości 4! (Dzięki uprzejmości Simon Redfern)

Screen Shot w 2014 09-03-10.15.20

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 3 07: 41 UTC
- Duże trzęsienie (5.5M) w kalderze Bardarbunga przez noc.
- Zwiększona sejsmiczność od tego czasu S szczeliny. Erupcja w Holuhraun trwa.
- Niektóre odkształcenia są teraz w zupełnie innych kierunkach
- sejsmiczność powraca tylko poniżej lodowca (na południe od obecnej szczeliny)

Screen Shot w 2014 09-03-09.42.56

Mapa deformacji z ostatnich kilku dni

Screen Shot w 2014 09-03-09.43.37


Tavurvur Papua Nowa Gwinea Wrzesień 2 21: 20 UTC
Z dzisiejszego Landsat 8 widoczne są zespoły widzialne / SWIR na wulkanie Tavurvur pierścień żarowy w rejonie wentylacji

Screen Shot w 2014 09-02-23.16.38

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 2 21: 12 UTC
Od geoscientist na służbie
* Od północy o 400 trzęsienia ziemi zostały wykryte automatycznie (wczoraj 700).
* Główna działalność dotyczy grobli głównie w północnej części.
* Dwa trzęsienia ziemi wystąpiły na krawędzi kaldery Bárðarbunga, pierwszej na 11: 26 am, M4.7, a drugiej na 13: 55, M4.3

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 2 18: 22 UTC
Spróbuj znaleźć helikopter na tym zdjęciu

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 2 17: 22 UTC
Euronews ma najlepszy materiał do tej pory. Wystarczająco długi, aby cieszyć się mocą fontann lawy i obserwować każdy szczegół.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 2 16: 31 UTC
Fontanny lawy do wysokości 200 !!! Uważaj na uszy / głośniki, ponieważ wiatr jest bardzo głośny!

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 2 16: 00 UTC
Z Rada Naukowa
Naukowcy z Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego i Instytutu Nauk o Ziemi oraz przedstawiciele ochrony ludności w Islandii uczestniczą w spotkaniach Naukowej Rady Doradczej Islandzkiej Ochrony Ludności
Konkluzje Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandzkiej:
- Zaobserwowano wyraźny spadek sejsmiczności podczas ostatnich godzin 24. Poziom aktywności jest o połowę niższy w ciągu ostatnich dni.
- Od północy doszło do trzęsień ziemi 300. W tym samym czasie, wczoraj, 01 September, wykryto trzęsienia ziemi 500.
- Zmniejszyła się szybkość deformacji w miejscach GPS znajdujących się najbliżej wtargnięcia do grobli. Wraz z nocnym spadkiem sejsmiczności oznacza to, że napływ magmy wydaje się pasować do wypływu magmy w miejscu wybuchu.
- Wybuch nie spowodował żadnego popiołu.
- Z erupcji na Holuhraun unosi się biała pióropusz pary i gazu, osiągając wysokość około 4.5 km nad poziomem morza. Z wiatrem z miejsca wybuchu rozciąga się wulkaniczna chmura.
- Wczoraj po południu biała chmura z erupcji rozciągnęła się 60 km na północ-północny-wschód.
- W porównaniu do wczoraj zmierzono więcej dwutlenku siarki w chmurze erupcyjnej.
- Burze piaskowe na równinie zalewowej wokół miejsca erupcji przyczyniły się do powstania drobnoziarnistych cząstek w obłoku erupcji. To było postrzegane jako jasnobrązowa mgiełka wcześniej dzisiaj blisko Egilsstaðir.
- Wybuchowa szczelina ma około 1.5 długości, położona około 4.5 km od lodowego brzegu Dyngjujökull.
- Wczoraj w 14: 00 UTC przepływ lawy był w okolicy 4.2 km2. W 08: 00 UTC krawędź rozciągnęła się 1.5 km na wschód-południe-wschód.
- Erupcja trwa nadal, chociaż wydaje się, że była niewielki spadek aktywności w porównaniu do wczoraj.
* Pozostaje niejasne, jak będzie się rozwijać sytuacja. Cztery scenariusze są nadal uważane za najbardziej prawdopodobne:
**** Migracja magmy może się zatrzymać, skutkując stopniowym zmniejszeniem aktywności sejsmicznej i brakiem dalszych erupcji.
**** Grobla może dotrzeć do powierzchni Ziemi powodując kolejną erupcję, prawdopodobnie na nowej szczelinie. Nie można wykluczyć przepływu lawy i (lub) aktywności wybuchowej.
**** Wtargnięcie dociera do powierzchni i następuje kolejna erupcja, w której szczelina znajduje się częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. Najprawdopodobniej spowodowałoby to powódź w Jökulsá á Fjöllum i być może wybuchowa, wytwarzająca popiół działalność.
**** Wybuch w Bárðarbunga. Erupcja może spowodować wybuch powodzi i być może wybuchową, wytwarzającą popiół działalność. W przypadku wybuchu subglacjalnego najprawdopodobniej powodzie dotknęłyby Jökulsá á Fjöllum. Nie można jednak wykluczyć następujących ścieżek powodziowych: Skjálfandafljót, Kaldakvísl, Skaftá i Grímsvötn.
******* Nie można wykluczyć innych scenariuszy.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 2 07: 34 UTC
- Wybuch jest wciąż „żywy i kopiący”
- Od geoscientist na służbie :
* Aktywność wulkaniczna w Holuhraun utrzymuje się na stałym poziomie.
* Zgodnie z obserwacją z kamery internetowej od wczoraj nie widać widocznych zmian w aktywnej erupcji lawy i fontannach.
* Tej nocy aktywność sejsmiczna była raczej cicha. *
* Największe mierzone trzęsienie ziemi miało miejsce wcześnie w nocy, 3.1 miał wielkość.
* Zdarzenia automatycznie wykrywane są wokół 110 w 6: 50AM.
* Większość zdarzeń, w tym największe, znajdowała się w północnej części wtargnięcia magmy, z pewną aktywnością rozciągającą się pod obrzeżem lodowca.

Screen Shot w 2014 09-02-09.31.44 Screen Shot w 2014 09-02-09.36.14


Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 23: 37 UTC
1st September 2014 19: 00 - z geoscientist na służbie
- Od północy nad 700 trzęsienia ziemi zostały wykryte automatycznie, co jest nieco mniej niż w ciągu ostatnich kilku dni.
- Główną działalnością jest grobla.
- Dwa trzęsienia ziemi wystąpiły na północnym obrzeżu kaldery Bardarbunga w 08: 58 AM M5.0 i 11: 41 AM M5.3.
- Nad trzęsieniami ziemi 140 wykrył Herðubreiðartögl, NE wulkanu Askja. W pobliżu Askja wykryto kilka trzęsień ziemi.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 23: 30 UTC
1st September 2014 17: 47 - notatki z lot obserwacyjny
TF-SIF, the Islandzki samolot Straży Przybrzeżnej po południu odbył lot obserwacyjny, 13: 45 - 16: 30. Na pokładzie byli naukowcy z islandzkiego urzędu meteorologicznego i Instytutu Nauk o Ziemi oraz przedstawiciel ochrony ludności w Islandii. Warunki były nieco mętne, ale widoczność była uczciwa na niskich przelotach, a obrazy radarowe powracały na wyższych wysokościach.
Główne wnioski:
- Szczelina ma długość 1,5 km. Ciągła erupcja ma miejsce na a Centralna sekcja 600-800 m. Pojedynczy krater był aktywny na jego południowym krańcu, ale obecnie niewiele wypływa z lawy. Pióropusze lawy wznoszą się na wysokość kilkudziesięciu metrów gdzie aktywność jest największa, centralnie na szczelinie.
- Lawa rozciąga 3,5 km ANA ze środka szczeliny. Ma maksymalną szerokość 1,6 km, ale węższą dalej od kraterów.
- Krawędź lawy to język 500 m szerokości. Ciągły strumień lawy płynie wzdłuż środka pola lawy, prawie do krawędzi. Krawędzie świecą. Najwyraźniej żaden z dopływów rzeki Jökulsá á Fjöllum nie dotyka krawędzi lawy.
- Obszar lawy to teraz 4 km2. W 16: 00 podaje przybliżony szacunek 20-30 milion metrów sześciennych lawy. Co oznacza że W godzinach 5-10 dodano 18-19 mln metrów sześciennych. Dlatego średni przepływ jest rzędu stopnia 100 m3 / s.
- Dwie małe kotły w Dyngjujökull, wyrównany w kierunku szczeliny, wydawał się bez zmian od piątku 29 sierpnia.
- Radar nie ujawnił żadnych zmian w Bárðarbunga ani w zagłębieniach na południowy wschód od niego.
Pióropusz:
- Biały pióropusz, z niebieskim odcieniem poniżej, wzrósł z erupcyjnego miejsca i dryfował ENE. Maksymalna wysokość to 15000 stóp (4,5 km asl), około 10 km od miejsca wybuchu. Pióropusz tworzy chmurę o bardzo ostrych krawędziach na górze i na dole. Dolna krawędź znajduje się w stopach 6500 (2.0 km asl). Ta chmura osiąga co najmniej 60 km NNE. Jej południowa krawędź leży nad Báruvatn, Laugarvalladalur i najbardziej wysuniętą na południe częścią jeziora Lögurinn. Chmura ma około 10 km szerokości, 30 km na północny wschód od miejsca wybuchu. Chmura pyłu, pochodząca z Flæður, leży pod pióropuszem i jego chmurą. Nie wyglądało na to, że popiół pochodził z chmury. Biały kolor pióropusza nie sugeruje popiołu.

Screen Shot w 2014 09-02-01.35.01

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 23: 14 UTC
Zarchiwizowaliśmy August 29 i August 30, ponieważ ten artykuł ponownie stał się zbyt lon. Linki na dole tej strony.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 16: 43 UTC
Kilka świetnych zdjęć od pracowników Uniwersytetu Islandii, Earth Science Institute

Screen Shot w 2014 09-01-23.36.08

Screen Shot w 2014 09-01-23.39.42

Mapa nowego pola lawy w Holuhraun. Abt 20-30 milion m ^ 3 lawy dziś po południu. Średnia szybkość wysięku ~ 100 m3 / s

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 16: 43 UTC
- Podobna erupcja pęknięć w Krafla w 1984 trwała dwa tygodnie, podczas gdy erupcja 1980 trwała siedem miesięcy!
- Poniżej z zainstalowanymi sejsmometrami naukowymi z projektu Futurevolc

Screen Shot w 2014 09-01-18.37.21

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 14: 34 UTC
Uniwersytet Islandii (część zespołu naukowego) donosi:
- Aktualna szybkość wysysania ~ 1 / 4 wczoraj. Aktywność głównie w jednym kraterze w północnej części szczeliny, część południowa została zatrzymana
- Dużo gazu siarkowego uwolnionego podczas erupcji, ~ 20 000 ton / dzień (przybliżone oszacowanie). Naukowcy zachęcali do noszenia masek gazowych

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 14: 22 UTC
1st September 2014 12: 23 - od Naukowej Rady Doradczej
Naukowcy z islandzkiego Met Office i Instytutu Nauk o Ziemi i przedstawicieli ochrony ludności w Islandii uczestniczyć w posiedzeniach Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandii.
Konkluzje Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandzkiej:
* Erupcja lawy na Holuhraun trwa. Lawa płynie na północ od miejsca erupcji.
* W 13: 00 UTC dziś, z naukowcami nadlecą nad Holuhraun i północno-zachodnim Vatnajökull z Islandzkiego Biura Meteorologicznego i Uniwersytetu Islandzkiego wraz z przedstawicielem islandzkiej ochrony ludności. Obserwacje z tego lotu zostaną zgłoszone w późniejszych odprawach.
* W 20: 00 UTC wczoraj, lawa rozciągnięta na obszarze 3-km. Odpowiada to wyładowaniu magmy 300 do 500 metrów sześciennych na sekundę. Z obserwacji wczorajszego wieczoru objętość wybuchowej lawy jest pomiędzy 16 a 25 milion metrów sześciennych.
* Wybuch nie spowodował popiołu.
* Gaz i para wzrasta do kilkuset metrów nad miejscem wybuchu, rozciągający się aż do 1,200 m pod wiatr.
* W związku z projektem FUTUREVOLC, a stacja monitorowania gazu został ustawiony w pobliżu miejsca wybuchu. Pomiary gazu wskazują a wysoki poziom dwutlenku siarki. Ludzie mogą być narażeni na bardzo niebezpieczne poziomy gazu w pobliżu wybuchu. To jest istotne, aby osoby odwiedzające miejsce erupcji były wyposażone w czujniki gazu i maski gazowe.
* Według najnowszych Obserwacje GPS, poziome ruchy gruntu kontynuowane w odpowiedzi na wtargnięcie wału. Nie ma wyraźnych oznak spadku ciśnienia w wtargnięciu do grobli w związku z trwającą erupcją, chociaż występują nieprawidłowości w przemieszczeniach GPS na pobliskich stacjach. The północny zasięg wtargnięcia do grobli nie zmienił się w dużym stopniu.
* Kiedy niedzielna erupcja zaczęła się trzęsienie ziemi, aktywność nieco spadła, chociaż sejsmiczność pozostaje wysoka, z ponad trzęsieniami ziemi 500 wykrytymi od północy dzisiaj. Większość sejsmiczności występuje na północnym krańcu wtargnięcia do grobli, pokrywając region o długości 15-km, który rozciąga się częściowo pod Dyngjujökull i na północ od brzegu lodu.
* Dzisiaj w 08: 58 UTC trzęsienie ziemi o jasności 5.0 zostało zarejestrowane na kalderze Bárðarbunga, a kolejne o wielkości 5.2 w 11: 41 UTC w tym samym regionie.
* Pozostaje niejasne, jak będzie się rozwijać sytuacja. Cztery scenariusze są nadal uważane za najbardziej prawdopodobne:
*** Migracja magmy mógł przestać, w wyniku stopniowego ograniczania aktywności sejsmicznej i bez dalszych wybuchów.
*** Grobla może dotrzeć do powierzchni Ziemi powodując kolejną erupcję, być może na nowej szczelinie. Nie można wykluczyć przepływu lawy i (lub) aktywności wybuchowej.
*** Włamań dociera do powierzchni i gdzie nastąpi kolejna erupcja albo szczelina jest częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. To najprawdopodobniej produkować powódź w Jokulsa Fjollum i być może, aktywność wybuchową produkujących popiołu.
*** Wybuch w Bárðarbunga. Wybuch może spowodować wybuch powodzi i ewentualnie, aktywność wybuchową produkujących popiołu. W przypadku subglacial erupcji, jest bardzo prawdopodobne, że powodzie wpłynęłoby Jokulsa Fjollum. Jednak nie można wykluczyć następujące ścieżki powodziowym: Skjálfandafljót, Kaldakvísl, Skaftá i Grímsvötn.
***** Inne scenariusze nie mogą być wykluczone.

Tavurvur Papua Nowa Gwinea Wrzesień 1 14: 17 UTC
Ash w Rabaul, Papua Nowa Gwinea (Nowa Brytania) po masowej erupcji wulkanu Tavurvur

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 13: 39 UTC
Sądzę, że jest wielu ludzi, którzy myślą, że to, co oglądają na kamerze internetowej, jest dość małą i nie tak potężną erupcją. Wręcz przeciwnie. Gudmundur Karl Gudmundsson wykonał ten bliski film z dźwiękiem z pierwszej erupcji. Ogromne ilości świeżej magmy budują kolejny kawałek Islandii. Kliknij obraz, który zostanie połączony ze stroną Facebook za pomocą wideo.

Screen Shot w 2014 09-01-15.36.51

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 12: 58 UTC
* Znaczne ilości gazu SO2 obserwowane w pobliżu # wybuchu Holuhraun i stamtąd w chmurach gazu - zagrożenie dla osób z bliska
* Naukowcy w pobliżu miejsca erupcji Holuhraun zostali poinformowani przez IMO, aby nosili maski gazowe i nosili gazomierze

Tavurvur Papua Nowa Gwinea Wrzesień 1 12: 54 UTC
Znaleźliśmy świetny artykuł Robin Wylie, doktorant w dziedzinie wulkanologii na University College Londyn. Zrozumiesz, że nie podoba nam się jego tytuł, ale tym razem dajemy go w całości:
Poruszaj się po Islandii, Tavurvur w Papui Nowej Gwinei to wulkan do oglądania
W zeszłym tygodniu oczy wulkanologów - i przypuszczalnie kilku nerwowych pilotów - zostały ustalone na Islandii. Ale niespodziewanie erupcja wulkanu, która wywołała nagłówki gazet, miała miejsce po drugiej stronie świata, w Papui Nowej Gwinei.
Przed świtem 29, Tavurvur - stratowulkan na wyspie New Britain, w archipelagu wschodnim Papui Nowej Gwinei - obudził się spektakularnie po dwóch dekadach spoczynku. Wybuch wystrzelił lawę setki metrów w powietrze, a towarzysząca mu chmura pyłu osiągnęła 18km, prawie dwukrotnie większą niż przelotowa większość samolotów komercyjnych. Jako środek ostrożności, kilka lotów z Australii zostało przekierowanych wokół wulkanu.
Przeczytaj cały artykuł tutaj

Screen Shot w 2014 09-01-14.52.52

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 12: 34 UTC
Tylko uniwersytety mogą napisać tweet w ten sposób:
"Univ. Of Iceland @uni_iceland: Jak niesamowita! Lawa z #Holuhraun! Wczoraj ten kawałek pahoehoe został stopiony!

Screen Shot w 2014 09-01-14.32.57

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 12: 28 UTC
Timelapse kamery internetowej w nocy, którą bardzo kochamy. Oglądasz bardzo dobrze, możesz zobaczyć nową warstwę magmy rozprzestrzeniającej się na innym, wciąż gorącym i czerwonym.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 12: 03 UTC
- To, co dzieje się później, może zależeć od tego, czy nowa magma wchodzi do systemu, i od tego, gdzie i ile iw jakim tempie.
- Raporty wczoraj o wykryciu #ash w Akureyri i innych miejscach okazały się niepoprawne. Po prostu materiał rozdmuchiwany przez silne wiatry.
Nadal dużo silnej sejsmiczności od północy. Poniżej przegląd tego. Brakuje 1 M5.2. Także ten był poniżej krawędzi Bardarbunga

Screen Shot w 2014 09-01-14.02.14

Screen Shot w 2014 09-01-14.06.36

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 08: 57 UTC
Obrazek poniżej jest mapą narysowaną na podstawie godzinowego przelotu satelitów wykrywania ciepła NOAA i NASA. Różne kolory pokazują początek erupcji

Screen Shot w 2014 09-01-10.36.12

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 07: 57 UTC
01st September 2014 06: 45 - z geoscientist na służbie
Aktywność wokół Bárðarbunga od północy 1. Wrzesień do 06: 50:
Aktywność wulkaniczna w Holuhraun:
Erupcja pęknięcia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Nie obserwuje się aktywności wybuchowej, erupcja pozostaje wylewny wybuch lawy. Wizualna obserwacja kamerą internetową i niski poziom wstrząsu wulkanicznego na sejsmometrach nie wykazują żadnych widocznych zmian od wieczora. Wkrótce pojawią się bardziej szczegółowe informacje od naukowców w tej dziedzinie.
Aktywność sejsmiczna:
Wokół trzęsień ziemi 250 wykryto do tej pory automatycznie. Większość z nich znajduje się w północnej części wtargnięcia magmy, między miejscem wybuchu a południem do około 10 km w Dynjujökull. Najsilniejsze zdarzenia były do ​​około jasności 2. The tempo zdarzeń zmniejszyło się w wyniku uwolnienia ciśnienia z powodu erupcji, ale wciąż trwa ciągła sejsmiczność.
Kilka wydarzeń miało miejsce wokół Obrzeże kaldery Bárðarbunga, najsilniejsze wydarzenia to M4.2 na 03: 09 na południowej obręczy i M4.5 na 04: 59 na północnej krawędzi.
W szerszym regionie Askja większość wydarzeń odbywała się w Herðubreiðartögl, najsilniejszym wydarzeniem był M2.9 w 02: 56. Obszar ten jest dość powszechnym miejscem dla aktywności sejsmicznej, aktywność nie jest teraz koniecznie spowodowana zwiększonym stresem z powodu wtargnięcia (czubek wtargnięcia dotyczy 25 km SW tego skupiska). Sam wulkan Askja był sejsmicznie cichy.

Aktualizacja Bárðarbunga Wrzesień 1 06: 57 UTC
Dziś rano nie ma nowego biuletynu dla naukowców.
Erupcja trwa nadal przy pełnym przepływie. Kamera internetowa Bardarbunga2 jest teraz pomniejszona.
Kierunek wiatru jest przeciwny do wczorajszego, ale ponieważ lawa prawie nie zawiera popiołu, nie jest to ważne dla ludności, nawet lepiej, niż teraz.

Screen Shot w 2014 09-01-09.11.29

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 23: 02 UTC
Niesamowite zdjęcie Holuhraun #eruption zrobione tego wieczoru przez @uni_iceland staff @gislio

Screen Shot w 2014 09-01-01.00.43

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 21: 48 UTC
* Najwyższe fontanny lawy o wysokości około 70m. Temperatura lawy około 1200 ° C (~ 2200 ° F).
* Dopóki naukowcy obniżyć niebezpieczeństwo wybuchu rozpoczynając pod lodowiec następnie obszar na północ od Bardarbunga będą zamknięte dla samochodów i pieszych
* Naukowcy ostrzegają, że ten cykl erupcji może trwać aż do następnego roku lub dłużej. Świetny pretekst, aby odwiedzić Islandię
* Naukowcy zmienionej ilości magmy zbliża się do 250 m3 / s - lawa płynie NE z prędkością 1 / 2-1 m / min

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 21: 01 UTC
Wow, co za pokaz teraz na kamery teraz. http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

Screen Shot w 2014 08-31-23.00.00

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 20: 41 UTC
I wreszcie świetny film nagrany przez Roba Greena, jednego z ludzi, którzy mają wielkie zadanie do pracy w terenie (tak, jesteśmy zazdrośni 🙂

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 20: 34 UTC
31st sierpnia 2014 18: 21
Kilka dodatkowych faktów od raportu stanu wcześniej dzisiaj:
* Teraz o 700 trzęsienia ziemi zostały wykryte od północy.
* Trzęsienie M4.9 występowały 16: 12 na północnej krawędzi kaldery Bárðarbunga.
* Głównym aktywność sejsmiczna była w nachalny grobli. Tylko kilka trzęsienia zostały zlokalizowane w pobliżu obręczy Kaldera, głównie jego północnej części.
* Mała aktywność sejsmiczna była blisko Askja ale niektóre aktywność sejsmiczna w pobliżu Herðubreiðartögl.
* Warunki pogodowe; bardzo wietrznie (tak, wiemy, że - jesteśmy prawie pod wpływem choroby morskiej 🙂

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 20: 30 UTC
Kolejność w 10: 15 UTC w niedzielę sierpnia 31 2014 - długość szczeliny było ok. 1.5 km i lawy został obliczony w 1000 metr sześcienny na sekundę. Fontanny lawy i lawy płynącej pahoehoe wyraźnie widać na tym filmie i osiąga maksymalną wysokość metr 60 - Wideo dzięki uprzejmości Mila, livefromIceland.is webcam

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 17: 10 UTC
Przyjęcia "jeszcze" Mila obraz z kamery wykonana erupcji bruzd kilka minut temu.
Oglądając Kamera LIVE sprawi, że poczujesz więcej choroby morskiej niż podróż statkiem po oceanach 🙂

Screen Shot w 2014 08-31-19.08.07

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 17: 07 UTC
W naszej kategorii "nice to know" (Askja jest wulkan w północno-zachodniej części Bárðarbunga - patrz mapa poniżej)

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 16: 47 UTC
31st sierpnia 2014 14: 45 - od dyżurny meteorolog
Widoczność w miejscu erupcji jest dobry. Nie Ash został wykryty. Lotnictwo dla Bárðarbunga Kod koloru został więc zresetować do "pomarańczowych" i kod Askja jest nadal na "żółty".

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 16: 00 UTC
31st sierpnia 2014 12: 07 - od Rada Naukowa
Naukowcy z islandzkiego Met Office i Instytutu Nauk o Ziemi i przedstawicieli ochrony ludności w Islandii uczestniczyć w posiedzeniach Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandii.
Konkluzje Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandzkiej:
* Lawa erupcja rozpoczęła się w Holuhraun wkrótce po 04 AM, na tej samej szczeliny wulkanicznej, który wybuchł na początku tego tygodnia. Szczelina jest szacowana na 1,5 kilometrów. Został wykryty na Míla's kamery internetowej na 05: 51 AM.
* Mniej trzęsienia ziemi zdają się podążać za zdarzenie, niż w poprzedniej erupcji, ale więcej wytłaczanego lawa.
* Na 07 AM lawy wynosiła około 1 km szerokości i 3 km długości w kierunku północno-wschodnim.
* Grubość oszacowano na kilka metrów, przepływ o 1000 m3 pr sekundę.
* Około 500 trzęsienia ziemi, wykryto w okolicy i mniejsze niż wcześniej. Najsilniejsze trzęsienie ziemi, M3.8 był w kaldery Bárðarbunga. Złe warunki pogodowe panują w okolicy, co sprawia, wykrywanie mniejszych trzęsień ziemi trudnych.
* pomiary GPS pokazują ciąg dalszy ruch na północ od Dyngjujökull.
* Emisja gazu wzrośnie do kilkuset metrów nad szczeliną.
* warunki pogodowe sprawiają, że trudno jest śledzić postęp erupcji, ale naukowcy są w tej dziedzinie, wykorzystując każdą okazję do zdobycia informacji na temat gazów i lawy odpływu.
* Warunki atmosferyczne nie pozwalają przelotowych w tym czasie. Szansa na lot nad obszarem będzie oceniana później dzisiaj.
Z Icelandic Met Office:
* Transport lotniczy Kod koloru dla Bárðarbunga jest na "czerwone" oraz kod Askja na "żółty".

Uprzejmości i prawa autorskie mapyRUVfrettir

Uprzejmości i prawa autorskie mapyRUVfrettir

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 13: 12 UTC
Wiele osób nadal walczy z lokalizacji miejsca erupcji Holuhraum kontra wulkanów Bardarbunga, Kverkfjoll i Askja. Poniższa mapa pokazuje im wszystko 4

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do strony tego wielkiego bardzo szczegółowej mapie

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do strony tego wielkiego bardzo szczegółowej mapie

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 13: 12 UTC

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 13: 07 UTC
- Erupcja rozpoczęła się około 0400. Lawa wypływa na około 1000 m3 / s i jest 1kmx3km szeroki. Nadal trwa
- Silniejsze trzęsienia ziemi wciąż występują poza obszarem pękania, w kalderze Bardarbunga. Trochę wcześniej najsilniejszy dzisiaj, ze wstępną wartością 4.8. (Aktualizacja: IMO zgłasza M5.1 na głębokości 5.2 km - IMO ma wiele instrumentów w tym obszarze i zawsze będzie mieć najlepsze wyniki w Islandii (ta wiadomość dla tych spośród was, którzy uważają, że USGS jest zawsze najdokładniejszy 🙂) )
- Poniżej zdjęcie z Uniwersytetu Islandii pahoehoe lawy świeżej

Screen Shot w 2014 08-31-14.56.39

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 12: 34 UTC
Dobrze, zgadzamy się, że film poniżej której zrobione z kamery Mila Bardarbunga 2 w rzadkiej chwili względnej jasności nie jest to, co chcemy, ale przynajmniej można wyraźnie zobaczyć fontanny lawy tańczących na wietrze. Są tryskające do 60 metrów wysokości (kamera ma duży zoom)

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 11: 03 UTC
Poniższa ilustracja przedstawia zagrożenia naukowcy biorąc w najbliższych jak najbliżej do miejsca erupcji. Szczeliny w wybuchu nikt nie wie, gdzie dokładnie szczelina będzie powierzchnia. Jest obliczony ryzyko ale oczywiście obliczenie z szeregu nieznanych parametrów. Musi być dosłownie ekscytujące uczucie.
Raport naukowy przybędzie wkrótce (posiedzenie komisji naukowej teraz)

Screen Shot w 2014 08-31-12.56.20

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 10: 27 UTC
almannavarnir. Szczelina est 1.5 km z lawy płynącej 3 km na wschód, fontanny lawy. Teraz burza idzie na obszarze i bardzo niskiej widoczności.

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 10: 25 UTC
Znowu jestem zobowiązany wyciąć część tego artykułu, jak Bardarbunga i Tavurvur robione to zbyt długo, ale bardzo ciekawe w tym samym czasie.
Sierpień 27 i 28 zostały już zarchiwizowane - patrz link poniżej, aby go skonsultować

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 09: 52 UTC
Lawa pahoehoe (Tak, Hawaiian Typ i nazwa) płyną dziś rano, w Islandii, zwany także "Helluhraun". Zdjęcia autora Armann Höskuldsson poprzezuni_iceland
Dla tych, którzy nie wiedzą, rodzaje lawy - 2 główne kategorie) lawa pahoehoe (gładka, nieprzerwana) ib) lawa AA (bardzo kruche)

Screen Shot w 2014 08-31-12.03.03

Lawa AA

Screen Shot w 2014 08-31-12.01.39

Pahoehoe lawa

Te zdjęcia zostały zrobione przez naukowców, którzy byli bardzo blisko do miejsca, szczeliny. Mają teraz wycofali ze względu na złą pogodę. Fontanny ogień go tak wysokie, jak 60 metrów.

Screen Shot w 2014 08-31-11.46.51 Screen Shot w 2014 08-31-11.48.58

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 09: 36 UTC
- Warunki pogodowe w obszarze #eruption Holuhraun utrudniają każdy monitorowanie postępu. Naukowcy opuściły obszar.
- Szczelina jest około 1.5 km długości, ogień do 60m w powietrzu. Nadal nie ma zagrożenia. Fly zakazu tylko do 6000 stopy.
- Loty krajowe zostały uziemione z powodu warunków pogodowych, nie erupcji.

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 08: 44 UTC
Brak aktualizacji nauki od wczoraj
Naukowcy z IMO zostały instalowania dodatkowych czujników w otoczeniu Holuhraun wczoraj wieczorem
Drżenie jest oczywiście wyższa niż przed wybuchem
Uniwersytet Islandii przeanalizowała lawy z pierwszej erupcji (sam rodzaj lawy teraz). Kliknij tutaj po szczegóły.
Naukowcy twierdzą, że "rysa dłużej niż wcześniej .. zdjęcie poniżej jest z Benni" instrumentem, który instalujesz

Screen Shot w 2014 08-31-10.31.27

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 08: 03 UTC
Jeśli nie można połączyć się do kamery Mila, nie są z pewnością tylko jeden. Sieć jest ponownie nasycony.
Część przestrzeni powietrznej Islandii ponownie zakazano latać nad. Emisja popiołu z erupcji bruzd jest ograniczony, ale jednak może nagle zwiększyć oczywiście.

Screen Shot w 2014 08-31-10.00.34

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 31 06: 27 UTC
Dziś rano rozpoczęła się nowa rysa wybuch w tym samym obszarze Holuhraun jako pierwszy. Widok z kamery jest często zasłonięte przez DAND i kurzu przed obszarze szczeliny. Oczekujemy, że długość szczeliny jest nieco dłuższy niż pierwszy

Screen Shot w 2014 08-31-08.23.32

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 22: 13 UTC
30th sierpnia 2014 18: 34 - od geoscientist na służbie
Ponad 1100 trzęsienia ziemi zostały wykryte od północy 29 / 30 sierpnia do 18: 30; Zdecydowana większość w północnej części włamania Dyke, zobacz mapy.
W tej rano, aktywna część włamań wałów rozciąga się od około 4 km na południe od brzegu lodowca Dyngjujökull do lokalizacji wczorajszym bruzd erupcji. Nie ma śladu północnym migracji włamaniem.
Brak dużych imprez (M> 4) wykryto w pobliżu kaldery Bárðarbunga od rana. Jedno zdarzenie M2.1 wykryto w północnej Kaldera obręczy na 13: 40. Kilka małych wydarzenia Askja wykryto wokół wulkanu.
Podsumowując, nie ma istotnych zmian w aktywności sejsmicznej obserwowano.

Tavurvur Papua Nowa Gwinea Sierpień 30 14: 27 UTC
Susie McGrade, właściciel hotelu Rabaul w pobliżu góry Tavurvur, rozmawiała z The World na żywo w piątek wieczorem, kiedy wulkan wyemitował jeden z jego Wysięgniki dźwiękowe. Kliknij obraz, który chcesz połączyć ze stroną wideo

Screen Shot w 2014 08-30-16.37.26

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 14: 18 UTC
WOW !, to jest to co mówimy po obejrzeniu wielki NEW 3D modelu sejsmicznych z IMO - To wizualizuje głębię trzęsienia ziemi i podkreśla punkty aktywności. Gratulacje z IMO Islandii do tego świetne narzędzie !. Kliknij tutaj i cieszyć się grając z nim.

Screen Shot w 2014 08-30-16.19.13

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 13: 10 UTC
30th sierpnia 2014 11: 45 - od Rada Naukowa
Naukowcy z islandzkiego Met Office i Instytutu Nauk o Ziemi i przedstawicieli ochrony ludności w Islandii uczestniczyć w posiedzeniach Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandii.
Konkluzje Rady Naukowej Ochrony Cywilnej Islandzkiej:
* Trzęsienie ziemi Aktywność nadal na 15-kilometrowy rejonie włamania wałów, Rozszerzając zarówno na lodowcu Dyngjujökull i regionu północno marginesu lodowej.
* Trzęsienia ziemi nie zostały przeniesione na północ, w ciągu ostatnich dwóch dni.
* Sejsmiczność pozostaje wysokie, a od północy, około 700 wykryto trzęsienia ziemi w regionie.
* Największe trzęsienia ziemi od północy to: (i) wielkość 4.5 imprezę na północnej stronie kaldery Bárðarbunga w 02: 35 UTC; (Ii) wielkość 4.2 trzęsienie ziemi w tym samym regionie w 06: 18 UTC; oraz (iii) wielkość 5.4 trzęsienie ziemi na południowo-wschodnim krańcu kaldery Bárðarbunga w 07: 03 UTC.
* W ciągu ostatnich dwóch tygodni, kilka podobnej wielkości trzęsienia ziemi doszło na krawędzi kaldery Bárðarbunga. Te trzęsienia ziemi są interpretowane jako objawy zmian naprężeń w rejonie kaldery.
* Ponad 20 mikro trzęsienia ziemi zostały wykryte w regionie Askja. Uważa się, że te trzęsienia ziemi doszło na skutek stresu zmiany północ od ingerencji wałów.
* Pomiary GPS pokaż ciągłe ruchy poziome północ od Vatnajökull ze względu na tworzenie się wtargnięciem grobli na północnym skraju lodu-cap.
* Brak nietypowe zmiany w rozładunku lub przewodności elektrycznej Jokulsa Fjollum wykryto. To samo odnosi się do innych rzek spływa z północno-zachodniej Vatnajökull.
* Próbka nowo wybuchł lawy została podjęta z Holuhraun wczoraj; Analiza jest w toku.
Tam są nie wskazuje na to, że intensywność działania zmniejszające.
W tej chwili nie jest jasne, jak sytuacja będzie się rozwijać. Jednak cztery scenariusze uważane są najbardziej prawdopodobne:
*** Migracja magmy mógł przestać, w wyniku stopniowego ograniczania aktywności sejsmicznej i bez dalszych wybuchów.
*** Grobla może osiągnąć powierzchni Ziemi na północ od Dyngjujökull powodując kolejny wybuch, prawdopodobnie na nowej szczeliny. Takie erupcja może zawierać lawy i (lub) aktywność wybuchową.
*** Włamań dociera do powierzchni i występuje ponownie, gdzie wybuch albo szczelina jest częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. To najprawdopodobniej produkować powódź w Jokulsa Fjollum i być może, aktywność wybuchową produkujących popiołu.
*** Wybuch w Bárðarbunga. Wybuch może spowodować wybuch powodzi i ewentualnie, aktywność wybuchową produkujących popiołu. W przypadku subglacial erupcji, jest bardzo prawdopodobne, że powodzie wpłynęłoby Jokulsa Fjollum. Jednak nie można wykluczyć następujące ścieżki powodziowym: Skjálfandafljót, Kaldakvísl, Skaftá i Grímsvötn.
Inne scenariusze nie mogą być wykluczone.
Z Urzędu Islandzki Met:
The Lotnictwo Kolor Kod Bárðarbunga pozostaje na "pomarańczowych" oraz kod Askja na "żółty".

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 11: 12 UTC
Naukowcy twierdzą, że to działanie w / w pobliżu Bardarbunga może trwać latami jak wybuchy krafla zrobił w 1975-84 Źródło: Gisli Olafsonn, Civil Protection Islandii

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 11: 01 UTC
Wielki obraz historycznych opadu pyłu po erupcji wulkanu Bardarbunga. Kierunek wiatru jest oczywiście najważniejszym powodem obciążenia popiołu wylądował w różnych obszarach. Niektóre są naprawdę spektakularne grubości i osiągnąć w miarę Reykjaviku. Są wybuch gdzie wybuchy sam wulkan, erupcja szczelina nie byliśmy świadkami, jak na początku tego tygodnia. Map poprzez tweet od John Stevenson aliasvolcan01010

Screen Shot w 2014 08-30-12.45.15

Tavurvur Papua Nowa Gwinea Sierpień 30 08: 27 UTC
Aktywność wulkaniczna na górze Tavurvur osiedla się, gdy mieszkańcy w pobliżu Rabaul zaczynają oczyszczać popiół
Jaki piękny obraz. Najpiękniejsze zdjęcia wykonał profesjonalny fotograf, który akurat był w Rabaul podczas erupcji. Są teraz sprzedawane za duże pieniądze agencjom prasowym. Niestety w tym czasie nie było mnie w pobliżu, w przeciwnym razie mogliby swobodnie dystrybuować :). Kliknij tutaj za 4 piękne obrazy w holenderskim artykule prasowym.

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 07: 57 UTC
30th sierpnia 2014 07: 20 - od geoscientist na służbie
Wokół 450 wykryto trzęsienia ziemi od północy 29 / 30 sierpnia do 07: 00, zdecydowanej większości w północnej części włamania grobli, zobacz na mapie poniżej.
Aktywna część rozciąga się od grobli włamań o 4 km na południe od brzegu lodowca Dyngjujökull do lokalizacji wczorajszym bruzd erupcji. Kilka małych trzęsień ziemi zostały zlokalizowane wyłącznie na północ od miejsca erupcji i nie widać teraz z północnym migracja włamaniem. Najsilniejsze wydarzenia w tej dziedzinie były M2.7 w 03: 01 i M2.8 w 06: 19.
Kilka wydarzenia zostały wykryte na obręczy Kaldera z Bárðarbunga, najsilniejsze były M4.5 w 02: 35 i M4.2 w 06: 18, zarówno na północnym obrzeżu. Wielkość M5.4 trzęsienie ziemi w 07: 03 na południowym obrzeżu Bárðarbunga kaldery. Liczne wydarzenia o podobnej wielkości miały miejsce wokół obręczy Kaldera w ostatnich dniach. Są one traktowane jako związane z osiadaniem wulkanu w związku ze zmniejszeniem objętości w komorze magmy pod.
Kilka małych wydarzenia Askja wykryto wokół wulkanu. Podsumowując, nie ma istotnych zmian w aktywności sejsmicznej obserwowano.

Screen Shot w 2014 08-30-10.08.25

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 07: 50 UTC
IMO Islandia teraz odnotowano wielkość 5.4 na głębokości 2.9 km poniżej Bardarbunga. To jest płytsza niż większość trzęsień ziemi gmach Bardarbunga ale nie na pierwszej. Czwartek był M5.0 w 3 km głębokości w tym samym obszarze.

Screen Shot w 2014 08-30-09.49.18

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 30 07: 29 UTC
Nowe trzęsienia ziemi M + 5 poniżej lodowca.
USGS podało M5.4 ale dane USGS mają zbyt duży margines błędu do punktu do dokładnej lokalizacji. W chwili pisania trzęsienie ziemi nie było jeszcze wymienione w IMO.
Mapa pokazuje epicentra 2, to jest to margines błędu Mówiłem o oba punkty odnoszą się do tego samego trzęsienia ziemi zgłoszonych przez różne agencje sejsmologicznych
W międzyczasie kamery Mila pokazują chmury. Jeśli coś się wydarzy, tylko mieszkańcy go usłyszą, a samoloty to zobaczą 🙂

Screen Shot w 2014 08-30-09.22.28


Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 22: 35 UTC
Thorbjorgi Ágústsdóttir, doktorant w geofizyki na Uniwersytecie w Cambridge, był pierwszym, który posiadał kawałek nowej lawy. Dużo pracy przed analizującego

Screen Shot w 2014 08-30-00.33.51

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 21: 42 UTC
29th sierpnia 2014 18: 30 - od geoscientist na służbie
Małe zmiany od raportu stanu, w dniu dzisiejszym. Trzęsienie ziemi M4,1 występowały 16: 27 na północnym obrzeżu Bárðarbunga kaldery. Numer trzęsień z automatycznym sieci jest podobna, jak w tym samym czasie dzisiaj, o 1200 trzęsienia ziemi.

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 17: 27 UTC
29th sierpnia 2014 16: 20 - Raport o stanie
Ogólna ocena z raportu stanu wspólnej 290814 islandzkiego Met Office i Uniwersytetu Islandii, Instytut Nauk o Ziemi:
W tej chwili nie jest jasne, jak sytuacja będzie się rozwijać. Jednak trzy scenariusze uważane są najczęściej:
* Migracja magmy mógł przestać, w wyniku stopniowego ograniczania aktywności sejsmicznej i bez dalszych wybuchów.
* Grobla może osiągnąć powierzchni Ziemi na północ od Dyngjujökull powodując kolejny wybuch, prawdopodobnie na nowej szczeliny. Takie erupcja może zawierać lawy i (lub) aktywność wybuchową.
* Włamań dociera do powierzchni i erupcji wystąpi ponownie, albo gdy szczelina jest częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. To najprawdopodobniej produkować powódź w Jokulsa Fjollum i być może, aktywność wybuchową produkujących popiołu. Na 10: 00 UTC, IMO zmieniła Lotnictwa dla Bárðarbunga Colour Code do "pomarańczowych", co oznacza, że ​​znaczna emisja do atmosfery popiołu jest mało prawdopodobne.
Kod koloru lotnictwa do wulkanu Askja pozostaje na "żółty".
Inne scenariusze nie mogą być wykluczone. Na przykład wybuch wewnątrz kaldery Bárdarbunga.

Tavurvur Papua Nowa Gwinea Sierpień 29 15: 06 UTC
Film gubernatora PNG, który zarządza ewakuacją pobliskich lokalizacji.
Wulkan wydmuchuje więcej popiołu w powietrze
Poniżej tego filmu od władz kolejny film pokazujący nieszkodliwą erupcję w 20 2013 stycznia. Wulkan jest bardzo blisko Rabaul, jednego z większych miast w PNG i często odwiedzanych przez statki wycieczkowe 🙂

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 14: 45 UTC
29th sierpnia 2014 12: 20 - od Rady Naukowej
Naukowcy z islandzkiego Met Office i Instytutu Nauk o Ziemi i przedstawicieli ochrony ludności w Islandii, uczestniczyć w posiedzeniach Rady Doradczej.
Konkluzje Rady Naukowej:
* Na 00: 02 UTC oznaki erupcji lawy zostały wykryte na obrazy z kamer internetowych z Mila. Kamera internetowa znajduje się na Vaðalda, północno-wschodniej stronie erupcji.
* Około północy, słabe oznaki zwiększonej drżenia były widoczne na sejsmicznych IMO w pobliżu stacji do miejsca erupcji.
* Na 00: 20 UTC naukowców w dziedzinie z islandzkiego Met Office, Instytut Nauk o Ziemi i Cambridge University potwierdziły lokalizację erupcji.
* wybuch nastąpił na starym wulkanicznej szczeliny na polu lawy Holuhraun, Około 5 km na północ od marginesu lodowej Dyngjujökull. Aktywne szczelina była o 600 m długości.
* Mała ilość lawy odprowadzana z szczeliny i przez około 04: 00 UTC, lawy uważa się, że zatrzymany.
* Według danych sejsmicznych i obrazów z kamery internetowej, erupcja szczyt między 00: 40 i 01: 00 UTC.
* Na początku wybuchu, aktywność sejsmiczną zmniejszyła, chociaż sejsmicznej powróciła do poziomów obserwowanych w ciągu ostatnich dni.
* Obserwacje z powietrza w islandzkiej Coastguard pokazują, że tylko pary wzrasta z serwisu z erupcji lawy.
* Istnieje nie wskazuje na to, że intensywność maleje aktywność.
* W tej chwili nie jest jasne, jak sytuacja będzie się rozwijać. Jednak trzy scenariusze uważane są najczęściej:
*** Migracja magmy mógł przestać, w wyniku stopniowego ograniczania aktywności sejsmicznej i bez dalszych wybuchów.
*** Grobla może osiągnąć powierzchni Ziemi na północ od Dyngjujökull powodując kolejny wybuch, prawdopodobnie na nowej szczeliny. Takie erupcja może zawierać lawy i (lub) aktywność wybuchową.
*** Włamań dociera do powierzchni i występuje ponownie, gdzie wybuch albo szczelina jest częściowo lub całkowicie pod Dyngjujökull. To najprawdopodobniej produkować powódź w Jokulsa Fjollum i być może, aktywność wybuchową produkujących popiołu.
*** Inne scenariusze nie mogą być wykluczone. Na przykład wybuch wewnątrz kaldery Bárdarbunga.

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 14: 40 UTC
Red Alert został zmieniony na pomarańczowy ponownie powyżej obszaru Bardarbunga, Dyngjujökull, Vatnajökull.
Oficjalne oświadczenie:
Z Urzędu Islandzki Met:
Na 10: 00 UTC, IMO zmieniła Lotnictwa dla Bárðarbunga Colour Code do "pomarańczowych", co oznacza, że ​​znacząca emisji pyłu do atmosfery jest mało, Kod koloru lotnictwa do wulkanu Askja pozostaje na "żółty".

Screen Shot w 2014 08-29-16.42.01

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 13: 58 UTC
Islandzki nadzór Straży Przybrzeżnej TF-SIF samolot przeleciał nad miejscem erupcji rano.
Załoga wzięła powyższy obrazek termicznej szczeliny. Według straży przybrzeżnej, w przeciwieństwie do początkowych raportów, który stwierdził, że szczelina była tylko 100 metrów długości (na podstawie szacunków kamery), szczelina mierzy 900 metrów (3,000 stóp) długości i jest 5 km (3 km) od Dyngjujökull, lodowca Vatnajökull wylot.

Aktywności sejsmicznej powyżej M3 od północy UTC

Aktywności sejsmicznej powyżej M3 od północy UTC

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 12: 53 UTC
29th sierpnia 2014 11: 58 - Nowy wybuch w Holuhraun
Poniżej znajdują się dwa zdjęcia z nowej lawy w Holuhraun, 5-10 km na północ od Dyngjujökull. Zdjęcia zostały zrobione z TF-SIF samolotu islandzkiego Coast Guard.

Screen Shot w 2014 08-29-14.54.19

Wulkan Tavurvur wybucha w Papui Nowej Gwinei Sierpień 29 10: 29 UTC
Poniżej jakiś (prawdopodobnie smartfon) materiał wideo z erupcji.

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 09: 22 UTC
Kliknij na obrazek poniżej, aby obejrzeć krótki film z przelotu strefy szczeliny

Kliknij na to zdjęcie aby obejrzeć prawa przelotu wideo

Kliknij na to zdjęcie aby obejrzeć prawa przelotu wideo

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 09: 14 UTC
29th sierpnia 2014 07: 10 -od geoscientist na służbie
* Aktywność sejsmiczna zmalała w wyniku uwolnienia ciśnienia, Jednak znaczna ilość trzęsień ziemi jest wciąż wykrywane w grobli magmy, pomiędzy miejscem erupcji i na południe do około 5 km do Dyngjujökull.
* Najsilniejsze wydarzenia były 3.8 w Caldera Bárðarbunga w 04: 37, jak również 2.9 w 05: 39 i 3.5 w 06: 38 w grobli. Te trzęsienia ziemi są ściśle monitorowane, ale brak istotnej zmiany aktywności wulkanicznej Po tych zaobserwowano do tej pory.

FYI - wycinamy część tej strony i archiwizujemy ją, ponieważ jest ona naprawdę zbyt długa 🙂 - Zrobione

Wulkan Tavurvur wybucha w Papui Nowej Gwinei Sierpień 29 08: 11 UTC
Spektakularna erupcja z dużą ilością popiołu i fajerwerków
Pierwsza poważna erupcja po 20!
Kilka faktów: Tavurvur to aktywny stratowulkan, który leży w pobliżu Rabaul w Papui Nowej Gwinei. Jest to podpora krateru Rabaul i leży na wschodnim brzegu większej części. Wybuch wulkanu w znacznym stopniu zniszczył pobliskie miasto Rabaul w 1994. Góra Tavurvur to najbardziej aktywny wulkan w kalduli Rabaul. W 7 października 2006 wulkan wybuchł ponownie, a początkowy wybuch roztrzaskał okna do 12 kilometrów i wysłał popiół z 18 km do stratosfery. Wiatry rozwiały większość popiołu od Rabaula.

Zrzut ekranu obrazu z konta twiter

Zrzut ekranu z konta Twitter


Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 07: 38 UTC
Wszystkie lotniska w Islandii są otwarte chociaż erupcja rozpoczęła się w pobliżu Vatnajökull.
Nagrywanie od kilku minut temu w Mila Bardarbunga 2 webcam

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 07: 26 UTC
Wokół personel 40 #SAR od Landsbjorg udzielanie pomocy w likwidacji wszystkie wycieczki do obszaru (niebezpieczne) erupcji dlaczego? Bo tama może otworzyć wszędzie w tej dziedzinie, także pod własnym samochodem lub stóp 1200 temperatury ° C

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 06: 30 UTC
Szczelina jest teraz uważany 100m długo za niskie fontanny lawy z cienkiej płynącej lawy. #Holuhraun
(Powiększony) Obraz z kilku minut temu poniżej Adres webcam

Screen Shot w 2014 08-29-08.29.41

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 05: 22 UTC
Ktoś uchwycił wybuch na kamery Mila. Jest to obraz w 1 / 1, nie powiększony jak poniżej. Wkrótce zobaczyć wielkość szczeliny w świetle dziennym

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 04: 42 UTC
Poniżej zdjęcie, teraz w prawo Mila webcam. Aparat jest powiększanie na miejscu erupcji co tłumaczy jakość. Pogoda nie jest naprawdę dobry w tej chwili i to jeszcze częściowo ciemność

Screen Shot w 2014 08-29-06.39.20

Aktualizacja Bárðarbunga Sierpień 29 04: 20 UTC
29th sierpnia 2014 02: 45 - wybuch na północ od Dyngjujökull
Erupcja rozpoczęła się w Holuhraun północ od Dyngjujökull na około 00: 02.
Sejsmiczne drżenia obserwowano na wszystkich stacjach sejsmicznych i kamera internetowa zainstalowana w obszarze przez Mila pokazał kilka ciekawych zdjęć erupcji.
Jest to mała rysa wybuch i na 02: 40 AM aktywność wydaje się zmniejszyły.
ER: To jest bardzo mała rysa wybuch prawie bez zawartości popiołu, mniej więcej jak kilka dziur w ziemi. Obszar jest bezludnych i tylko kamera Mila nagrał go.

Screen Shot w 2014 08-29-06.25.16

Screen Shot w 2014 08-29-06.23.56


STARSZE archiwizowane częściach niniejszego raportu :
2013: Lipiec 8 - lipiec 31
2013: Czerwiec 24 - lipiec 7
2013: Czerwiec 8 - czerwiec 23
2013: Może 26 - czerwiec 7
2013: Czerwiec 8 - sierpień 20
2013: Sierpień 21 - październik 27
2013: Październik 28 - grudzień 12
2013: Grudnia 13 - styczeń 30
2014: Luty 1 - maj 20
2014: Może 21 - sierpień 20
2014: Sierpień 21 - sierpień 28 (Bardarbunga wulkan Islandia)