Christchurch: 4 lat po Wielkim jeden .....

Dziś jest 4th rocznica trzęsienia ziemi w Christchurch głównego na 22nd Luty 2011. Z ponad $ 30 mld kosztów gospodarczych i liczenia ... a także ofiar śmiertelnych 185, miasto Christchurch i jego okolice były wstrząśnięte ich rdzenia przez długi kilku latach szkodliwych trzęsienia ziemi.

Poniżej znajduje się podsumowanie niektóre z wydarzeń, które rozłożone przez młodego geofizyka inżynierii, który przyczynia się do earthquake-report.com, a także utworzone w związku, z CATNews kanale YouTube.

------------------------

Link w podsumowaniu wideo CATNews na sekwencji Christchurch 2010-2014 wydarzeń.

O autorze: Andreas Schaefer Jest doktorantem w Karlsruhe Institute of Technology pracuje w dziedzinie tsunami i trzęsienia ziemi inżynierii i oceny ryzyka katastrof naturalnych. Brał udział w podróży studyjnej trzęsienie ziemi do Christchurch w lipcu 2014 z Prof. dr Michael Griffith University of Adelaide, śledzenia i badania szkody trzęsienie ziemi, proces odzyskiwania i nowych sejsmicznych koncepcji projektowych.

_________

1. Trzęsienie ziemi Sekwencja

W 2010 rozpoczęło się trzęsienie ziemi w hrabstwie Canterbury w Nowej Zelandii, co było całkowicie nieprzewidziane. We wrześniu 4th, 2010, trzęsienie ziemi w Darfield uderzyło w region z chwilą wielkości 7.1. Wystąpiło to z winy, której wcześniej nie zarejestrowano żadnej aktywności na podstawie obserwacji paleosejsmologicznych z ostatnich lat 16,000. Co więcej, nie zaobserwowano ani jednego spóźnienia, a więc to zdarzenie można zaklasyfikować jako nieprzewidywalne w oparciu o naszą obecną wiedzę. Stało się to około 40 km na zachód od Christchurch, w pobliżu małego miasteczka Darfield. Wyrządził poważne szkody w pobliżu epicentrum i nieznaczne do umiarkowanych obrażenia w społecznościach Christchurch, w tym masowe skraplanie.

Cały teren został potrącony przez wielu wstrząsów wtórnych, które osiągnęły swój szczyt w Głównym kolejny wstrząs wtórny o sile 6.3 lutego 22nd w 2011. Wydarzenie to uznano za bezpośrednie trafienie w mieście Christchurch, ponieważ jego epicentrum znajdowało się w pobliżu przedmieścia miasta portowego Lyttelton na głębokości 5 km i około 9 km od CBD w Christchurch. Trzy kolejne większe zdarzenia o wielkościach około 6 +/- 0.4 zaobserwowano w czerwcu i grudniu 2011 powodując dalsze uszkodzenia. Na podstawie obserwacji tektonicznych można zaobserwować propagację trzęsień ziemi z zachodu na wschód i na północny wschód.

Trzęsienie ziemi Luty był zdecydowanie najbardziej szkodliwym przypadku całej sekwencji, prowadząc do poważnych zniszczeń w wielu przedmieściach powodu skraplania miękkie gleby i wzdłuż brzegów rzek i umiarkowanym do ciężkiego uszkodzenia większość budynków CBD. Maksymalna zaobserwować ruch był 2.2 ziemi g dla przyspieszenia pionowego, mierzona w budynku szkolnym w jednym z przedmieść, wiele razy wyższa niż przyspieszeń projektowych większość budynków. Oprócz ziemi drżenie i upłynnienie gleby, skały spada z zaobserwowano na wzgórzach powodujących znaczne szkody na struktury wzdłuż ścieżek rocka upadku.

2. Uszkodzenie

Obrażenia podczas wszystkich trzęsień ziemi były szeroko rozpowszechnione, ale najpoważniejsze obrażenia wystąpiły podczas lutowego wydarzenia. Zwłaszcza zniszczenie w CBD było w kategoriach ekonomicznych nieodwracalne (do tej pory ponad XNUM X mld USD to szacunkowy koszt sekwencji z pewnymi szacunkami sięgającymi ponad X XUM miliarda). Około 30% całego centrum miasta zostało uszkodzone do poziomu, na którym modernizacja była uważana za niewykonalną. Z wyjątkiem niewielkiej liczby budynków, projekt sejsmiczny zakończył się sukcesem, prowadząc do prawie żadnych zawalonych budynków i prowadząc także do wielu ocalałych żyć w porównaniu do innych trzęsień ziemi z przeszłości. Niestety, niewielka liczba całkowitych upadków spowodowała ofiary 40. Liczba ofiar śmiertelnych 80, a więc prawie ponad 185% łącznej liczby ofiar śmiertelnych, została spowodowana przez Upadek budynku CTV, Został zbudowany w 1980s a zatem spełnione kod sejsmicznej w tym czasie, ale niegospodarności przy budowie, w tym korupcji i niedostatecznego nadzoru projektanta budynku doprowadziły do ​​wielu błędów podczas procesu projektowania i budowy.

Podobne warunki odnotowano również w budynku PGC, którego upadek spowodował dodatkowe ofiary 18. Ponadto upadek budynków i elementów niezbrojonego muru spowodował kolejną ofiarę śmiertelną 42 (dobre badania Lisa Księżyca można przeczytać tutaj). Ogólnie rzecz biorąc, te ofiary śmiertelne zostały spowodowane przez zapadnięcie się muru i spadające attyki, kiedy ludzie opuścili budynek i zostali uderzeni spadającymi cegłami i gruzem.

Duże straty odnotowano również z zabytkowych budynków, w tym katedry w Christchurch, które nie zostaną odbudowane, po doznaniu poważnych uszkodzeń, w tym całkowity upadek wieży katedry. Słynny Christchurch Arts Centre nie dość dobrze w czasie wydarzeń, z powodu trwającej modernizacji i już stosowania sejsmicznych lat projektowania wcześniej, zapewniając dobry przykład jak połączyć ochronę dziedzictwa kulturowego z udanej modernizacji sejsmicznej. Krytyczne elementy mogłyby być wielorakie wieżowce, które doświadczyły umiarkowanego do ciężkiego uszkodzenia, jest bliski upadku, który był często wskazywany przez głównego nachylenia całego budynku z powodu awarii kolumny lub wytyczenia elementów strukturalnych na niższych poziomach.

Innym istotnym czynnikiem, powodując ogromne szkody powszechne było skraplanie. Proces, który skrapla glebę podczas wstrząsania, usuwając wszelkie możliwe obciążenia, a tym samym prowadząc do masowego zniszczenia w wyniku bocznego przemieszczania się części budynków i niszczenia infrastruktury.

Upłynnianie wideo przez "Spongebob654"

Prawie wszystkie przedmieścia wzdłuż rzeki Avon blisko brzegu i niektóre przedmieścia wzdłuż plaż zostały mocno dotknięte. Szkody zaobserwowano głównie w budynkach mieszkalnych i mostach. Poza efektami upłynniania, drgania powodowały rozległe osiadanie osadów, a więc pewne miejsce ucichło bardziej niż 500 mm. Wraz z bocznym rozprzestrzenianiem się prowadzi to do zwiększonego zagrożenia dla przyszłych powodzi i wyższych poziomów rzek. Podczas dwóch głównych trzęsień ziemi we wrześniu i lutym, więcej niż mosty 60 doznały poważnych uszkodzeń, głównie związanych z upłynnieniem, które spowodowało boczne rozprzestrzenianie się i osiadanie brzegów rzeki. W wielu przypadkach zaobserwowano uszkodzenia niestrukturalne oprócz uszkodzeń strukturalnych, powodując uszkodzenia infrastruktury wodnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Innym znaczącym, ale często zapomnianym efektem wtórnym powodującym szkody były upadki skalne i osunięcia ziemi. Podczas niemal wszystkich poważniejszych wydarzeń trzęsienia ziemi w Christchurch zaobserwowano sekwencyjne spadki skał. Wiele przedmieść Christchurch znajduje się na zboczach Wzgórz Portowych, które pochodzą z aktywności wulkanicznej Półwyspu Bankowego, składającej się z formacji skalnych z bazaltem. Wiele skał o objętości większej niż 1m3 spadło ze wzgórz i zmiażdżyło niemal wszystko na ich drodze. Ponieważ nie ma standardu budowlanego do ochrony budynków przed upadkiem skalnym, są one bardzo podatne, nawet jeśli bezpośrednie trafienie jest mało prawdopodobne.

Skały spowodowało tę dziurę w domu!

Głaz spowodował tę dziurę w domu! (AGU)

W jednym z przykładów, głaz po prostu przeszedł przez cały dom, pozostawiając wielkie dziury w ścianach i dom nie nadający się do zamieszkania. Bluff z Port Hills został zamknięty na 4 od teraz z rachunkiem za naprawę w wysokości X XUM $ milionów. Kwestia odpowiedzi pozostaje otwarta, ponieważ więcej niż 20 kołysze o objętości większej niż 10,000m3, wskazano jako niestabilne w obszarze Christchurch. Ponadto przyjęcie zagrożenia doprowadziło do niedopuszczalnych kosztów budowy, co doprowadziło do opuszczenia domów i dróg w obszarach niebezpiecznych. Poza tym klify na przedmieściach Sumner, Redcliffs i Mount Pleasant doprowadziły do ​​zniszczenia wielu budynków wzdłuż klifu, gdzie klify częściowo zawaliły się.

3. Rekonstrukcja

Zanim doszło do przebudowy, społeczeństwo Christchurch musiało najpierw wyzdrowieć, dlatego też podjęto wiele wysiłków inżynieryjnych, aby szybko oznaczyć budynki, aby powiedzieć ludziom, czy można bezpiecznie wrócić do domu, czy też nie. Zielony znacznik oznaczał, że budynek jest uszkodzony, ale bezpieczny do wejścia (lub jest nieuszkodzony), podczas gdy żółty znacznik wskazuje już stan uszkodzenia, o którym powinna wiedzieć osoba wprowadzająca, a czerwony znacznik wskazuje, że wejście do budynku może być zagrożeniem do życia i jest niewskazane. Odkąd poważne szkody zostały zauważone w infrastrukturze ścieków w Christchurch, więcej niż chemiczne toalety 35,000 rozprowadzono po mieście. W następstwie trzęsień ziemi i podczas odzyskiwania zdecydowano, że około 1,100 budynków 1,600 CBD trzeba będzie rozebrać i zastąpić, ponieważ modernizacja budynków była nieosiągalna. Z ponad 300 mostów w obszarze Christchurch, 63 doznał poważnych uszkodzeń i zostanie zastąpiony. Wiele przedmieść dotkniętych upłynnianiem nie będzie zamieszkałych w przyszłości i zostało zhierarchizowanych (uznanych za niezdatne do rekonstrukcji), a także wiele lokalizacji wzdłuż zbocza i klify są teraz strefami czerwonymi, gdzie nie jest dozwolone dalsze zamieszkanie.

Ponieważ główne obszary handlowe w Christchurch zostały zniszczone, społeczność założyła w mieście tzw. Centrum handlowe Re: Start Mall. Aglomeracja kontenerów transportowych, w których ulokowano sklepy, funkcjonuje jako nowe centrum miasta. Okolica jest wypełniona różnymi sklepami, lokalami gastronomicznymi i architektonicznie zaprojektowana, aby stworzyć miłą atmosferę. Nawet będąc tymczasowym rozwiązaniem, już teraz słychać głosy wzywające do utrzymywania Re: Start Mall nawet po zakończeniu rekonstrukcji CBD. Dziś CBD w Christchurch jest placem zabaw architektów, a społeczność stoi przed odpowiedzialnością za rekonstrukcję odpowiednio przeprojektowując funkcje miejskie i inwestując w przyszłość miasta. Opublikowano nowe plany budowlane, które zabraniają budowy drapaczy chmur. Słynnym, wcześniejszym tymczasowym budynkiem zastępczym, który prawdopodobnie utrzyma część miasta, jest katedra przejściowa, zwana także Cardboard Cathedral, która jest obecnym zamiennikiem zniszczonej katedry w Christchurch. Jest zbudowany w większości z tekturowych rurek i jest obecnie jednym z najbardziej znanych zabytków w centrum miasta, położonym w pobliżu placu pamięci CTV.

Tektura Katedra (Wikipedia Commons)

Tektura Katedra (Wikipedia Commons)

Wraz z miejscową uczelnią, międzynarodowymi ekspertami i firmami inżynieryjnymi, wnioski wyciągnięte z trzęsień ziemi są wykorzystywane w opracowywaniu nowych technologii dla struktur odpornych na trzęsienia ziemi. Przesunięcie kryteriów projektowych nie tylko w celu ratowania życia, ale także w celu zmniejszenia kosztów w przyszłości. Zastosowanie izolacji bazowej w wielu wielkoskalowych strukturach, takich jak nowy szpital dla kobiet Christchurch, który został ukończony kilka lat przed trzęsieniami ziemi i udowodnił jakość takich technologii. Izolacja podstawowa staje się coraz bardziej powszechna również w budynkach komercyjnych, takich jak budynek St. Elmo w CBD. Opracowano wiele innych technologii, takich jak specjalne drewniane konstrukcje szkieletowe i podstawy słupów żelbetowych, które są obecnie stosowane w rzeczywistych konstrukcjach, aby obniżyć szkody oczekiwane w następnej imprezie.

Całkowita rekonstrukcja będzie trwała przez co najmniej następne lata 10 w odniesieniu do całkowitej przebudowy CBD, modernizacji, naprawy i wymiany niezmierzonej liczby budynków mieszkalnych i przebudowy głównych części infrastruktury mostowej. Dlatego nadal będzie interesujące, aby miasto ewoluowało w nadchodzącym dziesięcioleciu.

4. W podsumowaniu....

Nawet wiedząc, że każde śmiertelne trzęsienie ziemi jest katastrofą, sekwencja trzęsień ziemi w Christchurch pokazała, że ​​odpowiedni projekt sejsmiczny i praca społeczna w następstwie obniżają nasilenie takich katastrof. Z inżynieryjnego punktu widzenia zachowanie budynków miasta uznano za sukces inżynierii sejsmicznej, ponieważ prawie wszystkie budynki się zawaliły, a większość konstrukcji zachowywała się zgodnie z ich ograniczeniami konstrukcyjnymi. Ale to sprawia, że ​​ofiary śmiertelne, które wystąpiły w niewielkiej liczbie awarii budynków, są jeszcze poważniejsze. Z ekonomicznego punktu widzenia była to nadal kompletna katastrofa, ponieważ większość zniszczonych struktur musiała zostać rozebrana i zastąpiona, w tym budynkami z czerwoną strefą. Doprowadziło to do zmiany priorytetów w zakresie projektowania, nie tylko w celu ratowania życia w przyszłości, ale także w celu uratowania struktur.

Chcesz wiedzieć więcej o geozagrożeń w Nowej Zelandii lub masz pytania?
Prześlij nam swoje uwagi lub pytania, a my z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości.

Ponadto, jeśli chcesz zobaczyć inne filmy na CATNews, odwiedź kanał YouTube, klikając tutaj.