Usterki transformacji oceanicznych i złamań

Rozszerzanie Mid Ocean Ridges & Transform faults
MidOcean rozprzestrzeniający Ridges (MOR na mapie poniżej) nie są funkcjami ciągłymi. Centra rozprzestrzeniania kalenicy midocean są kompensowane przez liczne błędy transformacji. MOR-y są, oczywiście, rozbieżnymi granicami płyt, w których dwie płyty rozpościerają się i powstaje nowa skorupa poprzez wrzenie magmowe i wypchnięcie. Błędy transformacji nie są rozbieżnymi granicami. Zobacz sens ruchu względnego na błędach transformacji na mapie poniżej. Strefy złamania nie są granicami płyty. Skorupa po obu stronach strefy pękania jest częścią tej samej płyty i porusza się w tym samym kierunku (patrz poniżej).

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.36.50 kompresji

Strefy złamania
Strefy pękania istnieją jako elementy batymetryczne rozciągające się setki kilometrów od grzbietu midocean. Ze względu na przesunięcie środkowych centrów rozprzestrzeniania się grzbietu, skorupa po jednej stronie strefy pękania będzie starsza, a przez to zimniejsza, bardziej zakorkowana i głębsza niż skorupa po drugiej stronie. Granicą między nimi jest często głęboki kanion. Są to miejsca, gdzie narażone są głębsze poziomy skorupy oceanicznej.

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.36.32 kompresji

Rozprowadzanie kalkulatora grzbietu
Nauka ciężko pracuje nad mapowaniem różnych prędkości grzbietów rozrzucających. Wprowadzając pozycje Szerokość i Długość, prędkość rozprzestrzeniania tej części oceanu jest zwracana.
http://www.ldeo.columbia.edu/users/menke/plates.html

Daruj 424X170

Schermafbeelding 2017-06-07 om 17.30.20