Usterki transformacji oceanicznych i złamań

Rozszerzanie Mid Ocean Ridges & Transform faults
Ridges rozprzestrzeniania się MidOcean (MOR na poniższej mapie) nie są cechami ciągłymi. Centra rozrzucania grzbietów Midocean są kompensowane przez wiele błędów transformacji. MOR są oczywiście rozbieżnymi granicami płyt, gdzie rozprzestrzeniają się dwie płyty i tworzy się nowy skorup w wyniku wtargnięcia i wydmuchiwania zapłonem. Błędy transformacji nie są rozbieżnymi granicami. Patrz poniższe rozważania na temat przesunięcia względnego przez błędy transformacji na mapie poniżej. Strefy złamania nie są granicami płyt. Skorupa po obu stronach strefy złamania jest częścią tej samej płyty i przemieszcza się w tym samym kierunku (patrz poniżej).

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.36.50 kompresji

Strefy złamania
Strefy pęknięć występują jako cechy brzegowe, rozciągające się na odległość kilkuset kilometrów od grzbietu środkowego. Ze względu na przesunięcie centralnych ośrodków rozprowadzania grzbietów, skorupa po jednej stronie strefy złamania będzie starsza, a tym samym chłodniejsza, bardziej skurczona i głębsza niż skorupa po drugiej stronie. Granica między nimi jest często głębokim kanionem. Są to miejsca, w których narażone są głębsze warstwy skorupy oceanicznej.

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.36.32 kompresji

Rozprowadzanie kalkulatora grzbietu
Nauka ciężko pracuje nad mapowaniem różnych prędkości grzbietów rozrzucających. Wprowadzając pozycje Szerokość i Długość, prędkość rozprzestrzeniania tej części oceanu jest zwracana.
http://www.ldeo.columbia.edu/users/menke/plates.html

Daruj 424X170
 

Schermafbeelding 2017-06-07 om 17.30.20