Bądź przygotowany na Tsunami: wiedz, co robić przed, w trakcie i po

TSUNAMI GOTOWOŚĆ

Screen Shot w 2014 04-29-00.15.20

Przejrzyj plany ewakuacji i bądź gotowy, aby szybko się poruszać, jeśli zostanie wydane ostrzeżenie o tsunami (gdzie mieszkasz i do którego się udajesz).

Jeśli jesteś w strefie przybrzeżnej i czuć wytrząsanie trwające 20 sekund lub dłużej AND / OR w przypadku zauważalnego gwałtownego wzrostu lub spadku wód przybrzeżnych., ZAWSZE AUTOMATYCZNIE:

- Upuścić, pokrywa i przytrzymaj na. Należy najpierw zabezpieczyć się przed trzęsieniem ziemi.
- Kiedy drżenie przystanki, zebranie członków gospodarstwa domowego i poruszaj się natychmiast na wyższy poziom jeśli to możliwe, z dala od wybrzeża. W ciągu kilku minut może pojawić się tsunami.
- Unikać zestrzelonych linie energetyczne i pobyt z dala od budynków i mostów, z których może wchodzą ciężkie przedmioty podczas szok.

Co robić podczas tsunami Watch
- postępuj zgodnie z instrukcjami i ścieżkami ewakuacyjnymi, jeśli zabrzmi syreny Tsunami
- Jeśli nie są dostępne żadne syreny tsunami, należy skorzystać z radia pogodowego NOAA lub lokalnego radia (dostroić stację ratunkową Straży Przybrzeżnej lub lokalną stację radiową lub telewizyjną dla zaktualizowane informacje awaryjne).
- Znajdź domowników i przeglądu planów ewakuacyjnych. Bądź gotowy, aby przejść szybko, jeśli ostrzeżenie tsunami wydane.

Co robić podczas ostrzeżenie Tsunami
- Jeśli słyszysz oficjalne ostrzeżenie tsunami lub wykryć oznaki tsunami, ewakuacja na raz.
- Weź awaryjne Zestaw gotowości. Konieczności zaopatrzenia będzie można bardziej komfortowo podczas ewakuacji.
- Weź Zwierzęta z tobą. Jeśli to nie jest bezpieczne dla Ciebie, to nie jest dla nich bezpieczna.
- Dostać się do Higher Ground, jak daleko w głąb lądu, jak to możliwe. Bądź ostrożny: Oglądając tsunami może narazić Cię na poważne niebezpieczeństwo. Jeśli można zobaczyć falę, jesteś zbyt blisko, by go uniknąć.

Poziomy alarmowe tsunami
W większości krajów istnieją 3 poziomy alarmowe tsunami: doradczy, zegarek i ostrzeżenie.

Doradczy : (Silne prądy, które mogą) Wydawane tsunami doradcza po tsunami z potencjałem do generowania silnych prądów i fal niebezpieczne dla tych, lub bardzo blisko wody jest bliska, oczekuje, lub występujące.
Zagrożenie może trwać kilka godzin po początkowym przyjazdu, ale znaczny zalew nie oczekuje na obszarach w ramach doradztwa. Odpowiednie działania, które mają być podjęte przez lokalnych urzędników mogą obejmować zamykania plaż, ewakuację portów i przystani, i repozycjonowanie statków na głębokich wodach, gdy nie ma czasu, aby bezpiecznie zrobić. Ostrzeżenia są zazwyczaj aktualizowane kontynuować doradztwo, poszerzyć obszary / umowy dotknięte, upgrade do ostrzeżenia, lub anulować doradztwo.

Zegarek : (Poziom zagrożenia jeszcze nie wiadomo) Zegarek tsunami zostało wydane w celu ostrzeżenia urzędników zarządzanie kryzysowe i opinii publicznej zdarzeń, które mogą mieć wpływ na obszar później oglądać. Obszar zegarek może być uaktualniony do ostrzeżenia lub doradztwa - lub odwołane - na podstawie aktualnych informacji i analiz. Dlatego urzędnicy zarządzanie kryzysowe i publicznych powinni przygotować się do podjęcia działań. Zegarki są zwykle wydawane na podstawie danych sejsmicznych, bez potwierdzenia, że ​​destrukcyjne tsunami trwa.

ostrzeżenie : (Zalewać fala możliwy) Ostrzeżenie zostało wydane po tsunami Tsunami z potencjałem do generowania powszechnego zalewu jest nieuchronne, oczekuje, lub występujące. Ostrzeżenia społeczeństwo, że niebezpieczne powodzie nadbrzeżne towarzyszą silne prądy jest możliwe i może trwać przez kilka godzin po pierwszym przyjeździe. Ostrzeżenia urzędnicy zarządzania kryzysowego do podjęcia działań dla całej strefy zagrożenia tsunami. Odpowiednie działania, które mają być podjęte przez lokalnych urzędników mogą obejmować ewakuacji nisko położonych obszarów przybrzeżnych, a także zmianę położenia statków na głębokich wodach, gdy nie ma czasu, aby bezpiecznie zrobić. Ostrzeżenia mogą być aktualizowane, dostosowane geograficznie, obniżona lub anulowana. Aby zapewnić możliwie najwcześniejszym wpisu, pierwsze ostrzeżenia są zazwyczaj oparte wyłącznie na danych sejsmicznych.

Ochrona informacji : Oświadczenie o tsunami wydane poinformować urzędników zarządzanie kryzysowe i opinii publicznej, że wystąpiło trzęsienie ziemi, albo, że ostrzeżenie o tsunami, oglądać lub doradczym został wydany dla innej części oceanu. W większości przypadków, sprawozdania informacyjne wydawane są do wskazania nie ma zagrożenia tsunami o niszczącej i zapobiec niepotrzebnym ewakuacje jak trzęsienie ziemi może być odczuwalne w obszarach przybrzeżnych. Ochrona informacji może w pewnych sytuacjach, ostrzegają o możliwości destrukcyjnych lokalne tsunami. Sprawozdanie informacyjne mogą być ponownie wydane dodatkowe informacje, choć zazwyczaj te wiadomości nie są aktualizowane. Jednak zegarek, doradczych lub ostrzeżenie może być wydane dla obszaru, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu analizy i / lub zaktualizowane informacje stają się dostępne.

Niektórzy dzięki uprzejmości tekst Amerykański Czerwony Krzyż