O ShakeMaps

ShakeMaps służą do pokazania geograficznego rozkładu intensywności trzęsień ziemi. Podczas gdy trzęsienie ziemi ma tylko jedną wielkość, intensywność zależy od położenia względem epicentrum.
Intensywność mówi ci, jak silnie możesz poczuć trzęsienie ziemi i czy może on spowodować szkody. Kilka agencji trzęsień ziemi, w tym USGS, BMKG i SED, korzysta z ShakeMaps. Earthquake-Report.com publikuje również własne ShakeMapy od maja 2020 r. Te ShakeMapy są obliczane przez samozapisane oprogramowanie, które przewiduje najbardziej prawdopodobny rozkład intensywności dla każdego trzęsienia na podstawie jego epicentrum, wielkości i głębokości, a także niektórych parametrów geologicznych.

Przykład: ShakeMap na trzęsienie ziemi w Kalifornii

Oprogramowanie jest tworzone przez Jensa Skapskiego, a ShakeMaps są tworzone dla erdbebennews.de i earthquake-report.com. Czy jesteś zainteresowany użyciem jednej z ShakeMaps do swojej witryny lub gazety? Skontaktuj się z jens.skapski@gmail.com i złóż uczciwą ofertę.