Shaking intensywność

Poniższy film wyjaśnia, czym jest intensywność potrząsania i jak odnosi się do jasności, głębi i miejsca, w którym to się odbywa. Na świecie występują różne skale intensywności potrząsania. Mają one głównie charakter historyczny, podobnie jak jazda po lewej i prawej stronie jest inna na całym świecie. Oto najbardziej ... [Czytaj więcej ...]

Płyty tektoniczne

Pochodzenie trzęsień ziemi ... [Czytaj więcej ...]

Usterki transformacji oceanicznych i złamań

Rozszerzanie Mid Ocean Ridges & Transform faults Rozszerzanie MidOcean Ridges (MOR na poniższej mapie) nie są ciągłe. Centra rozrzucania grzbietów Midocean są kompensowane przez wiele błędów transformacji. MOR są oczywiście rozbieżnymi granicami płyt, w których rozprzestrzenia się dwie płyty i nowe ... [Czytaj więcej ...]

Zrozumienie tajemnicy trzęsienia ziemi piłki plażowe

Wpisany przez dr Gemma Smith, geolog i geofizyk dr Gemma Smith jest młodą Asystent w Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Southampton. Dr jej nie koncentrują się na geofizycznych badania strefy subdukcji Mekran w celu dalszego zrozumienia jego odkształcenia i seismogenic ... [Czytaj więcej ...]

Słowniczek trzęsieniu ziemi

Worldwide słowniczek terminów często związane z trzęsieniem ziemi (opracowane przez James Daniell) (skrócona lista najważniejszych terminów) Przyspieszenie Tempo zmian prędkości punktu odniesienia. Wyrażana jako ułamek lub procent przyspieszenie ziemskie (g), gdzie g = 980 ... [Czytaj więcej ...]