Szkodliwe Trzęsienia ziemi 2010

Szkodliwe Trzęsienia ziemi Database 2010 "Przegląd roku

Szkodliwe baza danych trzęsienie ziemi - James Daniell

Szkodliwe baza danych trzęsienie ziemi - James Daniell

Wprowadzenie
Mam nadzieję, że spodoba się Państwu pierwszą edycję CATDAT rocznego przeglądu zniszczenia trzęsienia ziemi.
I zostały zbierania trzęsienie ziemi, powódź i inne katastrofy naturalne utraty danych dla ładnych parę lat, z więcej wspólnego wysiłku w ubiegłym 2 do 3 lat do zbudowania bazy danych dalej. Raport na 2010 pokazuje tylko niewielki procent zebranych danych.
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie niszczące trzęsienia ziemi na 2010 roku na całym świecie, które zostały wprowadzone do bazy szkodliwego CATDAT Earthquake pod względem społeczno? Efekty ekonomiczne.
Niniejszy raport 2010 będzie także dążyć do wprowadzenia CATDAT szkodliwe Database trzęsienia ziemi dla tych ludzi, którzy nie czytali lub słyszeli o tym.

Wielkie podziękowania idzie do Generał Sir John Monash Fundacji wspierane przez rząd australijski), które finansuje swoje badania doktoranckie w KIT ​​/ CEDIM w Karlsruhe i pozwolił mi wybrać te ze wszystkich światowych instytucji.
Chciałbym podziękować University of Adelaide, Australia, Università © Joseph Fourier, University of Pavia i Karlsruhe Institute of Technology jako tło do podjęcia moje badania i zawsze promować naukę poza środowiskiem kursu.
Dziękuję również do centrum zarządzania kryzysowego i Technologii zmniejszenie ryzyka (CEDIM) za wspieranie mnie w moich badaniach w naturalnym polu awarii.
Ponadto chciałbym podziękować Friedemann Wenzel i Bijan Khazai za zainteresowanie, wsparcie i motywowanie mnie do opublikowania mojej pracy. Jeszcze raz dziękuję, Bijan, za niezliczone przekłady z perskim.

Wielkie dzięki,
James Daniell

Kliknij na jeden z okładek poniżej, aby otworzyć raport lub go zobaczyć poniżej na tej stronie

[gview file="http://earthquake-report.com/wp-content/uploads/2011/03/CATDAT-EQ-Data-1st-Annual-Review-2010-James-Daniell-03-03-2011.pdf"]