Mapa: niszczące trzęsienia ziemi w poszczególnych krajach

Poniższe mapy pokazują, ile szkód wyrządziło trzęsienie ziemi w każdym kraju rocznie. Szczegółowe informacje można znaleźć w oryginalnych bazach danych dotyczących trzęsień ziemi (połączonych pod każdą mapą). Przesuń kursor do kraju, aby wyświetlić liczbę niszczących wstrząsów.

Uwaga dla użytkowników urządzeń mobilnych: mapa może nie być poprawnie wyświetlana na ekranach. W takim przypadku kliknij poniższe linki. Prowadzą do dokumentu Google, w którym można wyświetlić pełną mapę (wybierz kartę „Mapa”).

Baza danych o trzęsieniu ziemi 2020 (aktualny stan)

 

Baza danych o trzęsieniu ziemi 2019

 

Baza danych o trzęsieniu ziemi 2018

Baza danych o trzęsieniu ziemi 2017

 

Baza danych o trzęsieniu ziemi 2016