Udostępnianie zdjęć i / lub filmów szkody z naszych czytelników na całym świecie

Prześlij swoje zdjęcia / filmy do Raportu Earthquake

Trzęsienie ziemi: M 6.8, Southern Xinjiang, Chiny


Twoje Zdjęcia / Photos


Proszę pisać w polu komentarza poniżej, w których obrazy zostały sfotografowane (ulica lub przedmieścia, miasto i kraj) + imię i nazwisko tak, że możemy używać go wraz z materiałem (jeśli używamy nazwy tekst dodamy do obrazu jest : Dzięki uprzejmości i prawa autorskie "Twoje nazwisko"). Mile widziane są również adresy URL zdjęć szkody można napotkać na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Reddit, itp.Twoje filmy

Prześlij swój film wideo na jedną z normalnych platform wideo (takich jak YouTube, Vimeo lub adres URL innej platformy), prześlij nam adresy URL i opisz, gdzie nagrano wideo + Twoje imię i nazwisko, jeśli możemy go opublikować (jeśli używamy Twojego imienia i nazwiska) tekst, który dodamy do zdjęcia to: Dzięki uprzejmości i prawach autorskich „Twoje imię”) Z zadowoleniem przyjmujemy również adresy URL filmów, które powodują uszkodzenia lub trzęsą się w sieciach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Reddit itp.


Przesyłając zdjęcia do trzęsienia ziemi-report.com, potwierdzasz, że dokonałeś images / film osobiście i że nie naruszyła prawa autorskie innej osoby / firmy. Użytkownik udziela sejsmiczna-report.com prawo do użycia go w swoich nośników informacji jak na stronie internetowej (art. głównie pogłębione), Twitter, Google, Facebook, YouTube i inne platformy social media możemy użyć do rozpowszechniania naszej informacji.