Trzęsienia ziemi na świecie w dniu 28 czerwca 2020 r. (M4.5 lub więcej) - Silne trzęsienie ziemi odczuwalne w Grecji, Turcji i Egipcie

Nowe trzęsienia ziemi zostaną dodane po naciśnięciu przycisku „ODŚWIEŻ TEN LISTĘ”. Lista będzie odświeżana automatycznie z odświeżaniem strony co 15 minut - Zachowaj tę stronę otwartą na karcie przeglądarki. Słabsze trzęsienia ziemi sprawdź tę listę Trzęsienia ziemi o M 2.7 lub większej, kliknij tutaj. - Trzęsienie ziemi między Rodos (Grecja)… [Czytaj więcej ...]

Trzęsienia ziemi na świecie w czerwcu 28, 2020 (M2.7 lub więcej)

Nowe trzęsienia ziemi zostaną dodane po naciśnięciu przycisku "ODŚWIEĆ TĘ LISTĘ". Lista będzie automatycznie odświeżana z odświeżaniem strony co każde 15 minut. - Pozostaw tę stronę otwartą w zakładce przeglądarki. - - Czy czułeś drżenie jednego z wymienionych trzęsień ziemi? Jeśli tak, powiedz nam, używając formularza I FELT IT (najlepiej) ... [Czytaj więcej ...]