Zrozumienie MMI skali (zmodyfikowana skala intensywności Mercalli)

Skalę intensywności Mercalli jest skalą pomiaru intensywności trzęsienia ziemi. Skala ilościowo skutki trzęsienia ziemi na powierzchni Ziemi, ludzi, obiektów przyrody i człowieka konstrukcji w skali od I (nie odczuwalne) do XII (całkowitego zniszczenia). I MMI ... [Czytaj więcej ...]