CATDAT Niszczenie Earthquakes Baza wypuszcza pierwszy widok jego treści

Czy kiedykolwiek miałeś pytania dotyczące największych trzęsień ziemi? Trzęsienia ziemi, które najbardziej dotknęły społeczeństwo w ciągu ostatnich 100 lat? Trzęsienia ziemi, które zabiły najwięcej ludzi? Jakie trzęsienia ziemi spowodowały szkody w moim kraju? Baza danych CATDAT dotycząca niszczących trzęsień ziemi właśnie… [Czytaj więcej ...]