Trzęsienia ziemi w świecie on October 30, 2013 (M2.9 lub więcej)

- Trzęsienie ziemi na Jawie w Indonezji W oparciu o rosnącą liczbę odwiedzających dołączających do nas z JAVA uważamy, że odczuwalne było trzęsienie ziemi. Kiedy jesteś jedną z osób, które odczuły wstrząsy tego trzęsienia ziemi, wypełnij formularz „I Felt A (not Listed) Earthquake” na szczycie listy. … [Czytaj więcej ...]